پرسشنامه اعتیاد این پرسشنامه 4 صفحه و در فرمت فایل word می باشد.