پرسشنامه سلامت اجتماعی این پرسشنامه 3 صفحه و در قالب فایل word می باشد.