بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


پروژه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی. doc

پروژه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی. doc


پروژه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 70 صفحه چکیده: این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی ndash; اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، 1373 ) هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد . نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از : 1- بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد . 2- بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد . جامعه آماری و روش نمونه گیری : جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد . در این پژوهش ، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم . قابل ذکر است که از این 100 نفر ، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند . در این نوع نمونه گیری ، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد . نتیجه گیری به طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان ، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند . مقدمه: نهاد خانواده یکی از نهاد های مهم اجتماعی است که با ازدواج آغاز می شود . بنابراین ، ازدواج از آن جا که مراسم آغازین این نهاد مهم اجتماعی است اهمیت بنیادین و پایه ای دارد . سنگ بنای نهاد خانواده در ازدواج گذاشته می شود و ما از دیرباز معتقد بوده ایم که : خشت اول چون نهد معمار کج دیوار کج تا ثریا می رود ما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنیا آمده ایم هیچ گونه اختیاری نداشته ایم ، اما معمار خانواده آتی خود خواهیم بود . هر چند ازدواج همه امر خانواده نیست اما خشت اول و سنگ بنای خانواده است . بنابراین یکی از مهم ترین مسایل در نهاد خانواده ، ازدواج و مسایل پیرامون آن است . ازدواج یک نقطه ی عطف در زندگی انسان است و یکی از مهم ترین تصمیمات طول زندگی فرد است . با ازدواج خانواده تشکیل می شود و نظام خویشاوندی شکل می گیرد و نسل بقا می یابد .( زابو ، به نقل از صادقی،1384 ). ازدواج، فرایندی است از کنش متقابل بین یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود برپا داشته اند . ازدواج دارای ابعاد اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و بین فردی است . ( کمیته خانواده استرالیا ، به نقل از صادقی ، 1384 ) . یکی از مسائل مهمی که درباره ازدواج و انتخاب همسر باید بررسی شود زمان آن است . اگر بخواهیم بدون توجه به عوامل و موانع اجتماعی و بدون توجه به آداب و رسوم و تشریفات سلیقه ای گوناگون ، مسأله را بررسی کنیم که باید بگوییم : جواب این سؤال که در چه زمانی ازدواج کنیم ؟ در درون فطرت و سرشت انسان نهفته است و نیازی به جواب و استدلال علمی و فلسفی ندارد و بدون توجه به موانع تشریفات و عادات و رسوم و سلیقه ها جواب می دهند . پاسخ صحیح را دریافت نماییم . ( مظاهری ، 1374 ) این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی ـ اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه حاضر و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، 1373 ) . اساساً هر جا که بشود از سازگاری مطلوب و آرمانی سخن گفت همان جا باید سراغ سلامت روان را گرفت. در گذشته های دور بیماران روانی را از آن رو که رفتاری متفاوت از سایر مردم داشته اند به طرق مختلف طرد می کردند . ( اسلامی نسب ، 1373 ) حاصل کلام آنکه این افراد از آن رو مطرود بودند که در اجتماع روش سازگارانه ای نداشتند و رفتار نامعقول و نامقبول اجتماعی از خود بروز دادند . پس باید بتوان مفهوم سلامت ، بیماری روانی و حدود و ثغور آنها را معین کرد . افراد اجتماع وقتی با مفاهیم اولیه بهداشت روانی آشنایی ندارند چگونه می توانند روشهای سازگاری را بیابند و کما اینکه هر چه دانش افراد در مورد بهداشت روان کمتر باشد احتمال اینکه بیماری و نگرانی را در خود عادی قلمداد کنند و به اصطلاح با آن سازش کنند بسیار است . ( اسلامی نسب ، 1373 ) فهرست مطالب: چکیده فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق ضرورت و اهمیت تحقیق فرضیه های پژوهش تعریف نظری و عملیاتی واژه ها فصل دوم: پیشینه ی تحقیق مقدمه نظریه ی مثلثی عشق انواع عشق دلایل درست ازدواج روش های مطالعه برای انتخاب همسر عوامل مربوط به شرایط زندگی معیارهای ازدواج موفق تعریف سازگاری خصوصیات سازگاری راه های سازش یا سازگاری مراحل بحران روش های مداخله در بحران خصوصیات انسان سازگار تعارضات در زندگی زناشویی عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی راه های مقابله با اختلالات زناشویی رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی لازمه ی حفظ روابط زناشویی تعهد در زندگی زناشویی چالش های زندگی مشترک تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال خانواده ی نابسامان علل خانواده ی نابسامان عوارض خانواده ی نابسامان تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع فصل سوم: روش اجرای تحقیق مقدمه روش تحقیق جامعه ی آماری نمونه و روش نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات روش اجرا و نمره گذاری روش های گردآوری اطلاعات روش های آماری فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث مقدمه بحث و نتیجه گیری محدودیت های تحقیق پیشنهادات منابع و مآخذ پیوست ها منابع ومأخذ: آشفته یزد ، فرزانه و همکاران ، مقایسه میزان و فعالیت زندگی زناشویی دانشجویان خانم رشته مشاوره و آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد قوچان ، 1378 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان اسلامی نسب ، علی ، روانشناسی سازگاری ، 1373 ، انتشارات بنیاد . بابازاده ، علی اکبر ، مسائل ازدواج و حقوق خانواده ، 1370 ، بدر پور مقدس ، علی ، روانشناسی سازگاری ، 1367 ، انتشارات مشعل ثنایی ، باقر ، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج ، 1379 ، انتشارات بعثت حسینی بیرجندی ، مهدی ، مشاوره در آستانه ازدواج ، 1380 ، آوای نور دلاور ، علی ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، 1383 ، مؤسسه نشر و پیرایش ساعت چی ، محمود ، اصول روان شناسی ، 1368 ، انتشارات امیر کبیر ساعی ارسی ، ایرج ، درآمدی بر جامعه شناسی و آسیب شناسی خانواده نابسامان ، 1382 ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ابهر سرمد ، زهره و همکاران ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، 1379 ، انتشارات دفتر نشر آگاه سیف ، علی اکبر ، روان شناسی پرورشی ، 1379 ، نشر آگاه شریعت مداری ، علی ، روان شناسی تربیتی ، 1369 ، انتشارات امیر کبیر شعبان زاده ، شقایق ، مقایسه میزان سازگاری زناشویی براساس سن به هنگام ازدواج در بین کارکنان متأهل دانشگاه آزاد قوچان ، 1382 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان قصابیان ، محمد رضا ، نظام خانواده در اسلام و ایران ، 1384 کلینکه ، محمد خانی ، شهرام ، مهارت های زندگی ، 1380 ، ( اسپند هنر ) مظاهری ، علی اکبر ، جوانان و انتخاب همسر ، 1373 ، انتشارات پارسیان ملازمانی ، علی و همکاران ، بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه ،1384 موهبتی ، حوا و همکاران ، مقایسه میزان رضایتمندی زناشویی در بین فرزندان اول و دوم و سوم ، 1382 مهارت مدیریت خانواده ، آموزش و پرورش ، 1386 میر محمد صادقی ، مهدی ، ازدواج ، سازمان بهزیستی کشور ، 1384 ، معاونت امور فرهنگی و پیش گیری ، دفتر پیش گیری از آسیب های اجتماعی نوابی نژاد ، شکوه ، مشاوره ی ازدواج و خانواده درمانی ، 1376 ، انجمن اولیاء و مربیان وفادار ، راحله ، بررسی تفاوت میزان سازگاری زناشویی زوجین شهرستان قوچان ، 1385 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان هومن ، حیدر علی ، شناخت روش علمی در علوم رفتاری ، 1373 ، نشر پارسا
تاریخ باز نشر :
زمان : بیش از 2 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 9

علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


حرف ن باچشم ودست آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی تحقیق درباره زندگی یک فردموفق ورازموفقیت او درباره ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنیدوراز موفقیت اورا در کلاس برای دوستانتان بیان کنید پیک نشانه ظ رمان آوینا اهنگ بی کلام الکی سیاوش قمیشی اهنگ بی کلام الکی سیاوش قمیشی شماره دوزی روی مانتو اهنگ بدون کلام تو بارون که رفتی از سیاوش قمیشی دانلود اهنگ لی کلام اهنگ همدم معین بنزوفنون اکسیم دانلود اهنگ بی کلام همدم از معین دانلود اهنگ کرمانشاهی گلکم از محمد خاکسار