بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


مقاله ی ترجمه شده ی حقوق برنامه ریزی مدیران جانشینی برای توسعه سرمایه انسانی

مقاله ی ترجمه شده ی حقوق برنامه ریزی مدیران جانشینی برای توسعه سرمایه انسانی


مقاله ی ترجمه شده ی حقوق برنامه ریزی مدیران جانشینی برای توسعه سرمایه انسانی دانلود مقاله ی ترجمه شده ی حقوق برنامه ریزی مدیران جانشینی برای توسعه سرمایه انسانی Managers Succession Planning for Human Capital Development فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20 برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید امروزه این سازمان توسط مسابقات اقتصادی را تحت تاثیر قرار و مسئولیت اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی خود را متوجه. یک نیاز مبرم وجود دارد به توجه به توسعه منابع انسانی و آموزش. نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که سازمان صالح بیشتر، با استعداد، حرفه ای باید، آگاه، و در سال های آینده بیشتر واجد شرایط نسبت به جاری مدیران. و به عنوان یک ماده در واقع، شناخت و آموزش این مدیران است چالش به سازمان یادگیری این روز است. در این مقاله، با پژوهش کتابخانه و رویکرد تجربی، موضوع مدیران جانشینی برنامه ریزی برای بشر توسعه سرمایه در شرکت های یادگیری گرا مورد بحث است. به عنوان یک نتیجه از این مقاله، مدل هرم جانشینی، به عنوان یک فرایند ارزیابی و شناسایی واجد شرایط کارکنان برای مدیریت، با توجه به شاخص های صلاحیت، مدیران فعلی هر سازمان و بهترین مدیران عمل است، به عنوان مربی برای توانمندسازی معرفی و آموزش از مدیران آینده که سازمان. شناسایی و توسعه از ظرفیت های داخلی در یادگیری گرا از طریق این رویکرد نتایج مختلف از جمله: افزایش روحیه خوبی از کارکنان، حفظ بشر داخلی منابع، مدارک در حال توسعه و شایستگی، ایجاد نگرش یادگیری در میان کارکنان، افزایش پاسخگویی از کارکنان، تشویق به پیشرفت و در حال توسعه عملکرد، کاهش هزینه های استخدام برای منابع انسانی خارجی. c 2014 AENSI ناشر همه حقوق محفوظ است. استناد به مقاله: محمد رضا مرادی، مدیران برنامه ریزی جانشینی برای توسعه سرمایه انسانی. ADV. محیط. Biol.، 8 (6)، 1776-1785، 2014 مقدمه این روزها، برنامه ریزی جانشینی استراتژیک برای سازمان های یادگیری از اهمیت اهمیت در جهان رقابتی. این سازمان ها متوجه شده اند که برنامه ریزی جانشینی ادامه و مولد است روند که منجر به توسعه منابع انسانی خود را ماندگار. سازمان آموزش همیشه درگیر در شناسایی و آموزش منابع انسانی با استعداد خود را بر اساس شرایط خود. یکی از گروه کلیدی این نسخهها کار در سازمان تیم مدیریت خود است. نقش مدیران برجسته در افزایش درآمد، سود، و موفقیت سازمانی، و همچنین در پاسخ به تهدیدات و فرصت های از حاضر در این سازمان ها کاملا قابل مشاهده است. همانطور که پیتر دراکر نشان داده است، شناسایی منابع انسانی قادر و برنامه ریزی جانشینی بر چهار صفت زیر بر اساس: 1) مدیران متولد نشد، آنها باید آموزش دیده و توسعه، 2) باید تمرکز اصلی بر روی قابلیت ها و مدارک مورد نیاز برای آینده وجود داشته باشد سازمان در حالی که آموزش و توسعه مدیران، 3) برنامه ریزی جانشینی و شناسایی منابع انسانی قادر به نیاز به یک نظام مند و سازمان یافته برنامه نویسی، 4) مدیران ارشد باید ابتکار عمل را، حمایت از چنین تلاش ها، و مشتریان اصلی این برنامه ها. بنابراین، جانشینی برنامه ریزی با در نظر گرفتن دانش، مهارت، توانایی ها، و دیگر شاخص های شایستگی با نظر نظارت، مدیران فعلی و مدیران با بهترین عمل، یک روش است است که در این مقاله مورد بحث. هدف: شناسایی کارکنان قادر به مدیریت (با توجه به شاخص مدارک تحصیلی در واجد شرایط کار پیدا کردن آژانس) و آموزش و توسعه خود را با مدیران فعلی و مدیران با بهترین عمل (مربیان) برای توسعه منابع انسانی و توانمندسازی تعاریف: برنامه ریزی جانشینی: فرآیند برای شناسایی و در حال توسعه مردم داخلی با پتانسیل برای پر کردن سمت رهبری کلیدی در شرکت از طریق روش های مختلف ارزیابی مانند آژانس های استخدام. مزایای استفاده از برنامه ریزی جانشینی: 1) توسعه داخلی منابع انسانی 1-1) اهداف تعریف شده برای طرح های استخدام 1-2) طراحی برنامه های آموزشی ویژه 2) استراتژی تعادل در منابع انسانی واجد شرایط 2-1) توسعه شغلی مسیر 2-2) ارزیابی از اهداف سازمان و کارکنان 3) تسهیل ارتباطات و دانش مدیریت 4) افزایش پتانسیل و آمادگی برای کار از طریق حرکت می کند 4-1) در حال توسعه کار-نردبان 4-2) برنامه ریزی جایگزینی برای کارکنان توسعه سرمایه انسانی: دانش، مهارت، و مدارک که یک کارمند بدست می آورد از طریق آموزش و تجربه در یک سازمان به عنوان سرمایه انسانی تعریف شده است. طرح توسعه سازمان است که به نام توسعه منابع انسانی. مربی مشاوره: مربی نقش این است که یک کارشناس ایفا می کند در یک سازمان به عنوان مشاور و مربی برای آموزش و توسعه کارکنان. مربیان مسئولیت شامل به اشتراک گذاری اطلاعات، دانش، مهارت، و شرایط مورد نیاز با زبان آموزان در موقعیت های خاص. صلاحیت: کسب شاخص های استاندارد مورد نیاز برای یک موقعیت توسط کارمند. این شاخص شامل دانش، مهارت، توانایی، شخصیت متمایز و ویژگی های شخصیتی و سایر موارد مورد نیاز برای آن موقعیت. پیاده سازی برنامه ریزی جانشینی: همانطور که در بالا گفته، برنامه ریزی جانشینی برای افراد داخلی و آموزش آنها از طریق برنامه های آموزشی ویژه ای برای آن هدف، مدیران سازمان ها به عنوان مربیان یا متخصصان برای اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان با استعداد که ما آنها را می توانید مدیران آینده از تماس انتخاب انجام سازمان. بنابراین، اجرای برنامه ریزی جانشینی است موضوع به یک سیستم ارزیابی قدرتمند که از طریق آن قابلیت های بالقوه و فعلی کارکنان واجد شرایط را می توان شناسایی. یکی از این روش های ارزیابی فعلی که ما به عنوان روش برای شناسایی و تعیین شاخص برای شرایط مدیران اعمال رویکرد مراکز ارزیابی است. گام اول: تعیین مراکز ارزیابی: مراکز ارزیابی، یک روش جامع برای ارزیابی قابلیت ها و پتانسیل های افراد است. این ارزیابی می تواند برای ارزیابی آمادگی و قابلیت های فعلی و یا پتانسیل افراد استفاده می شود. مراکز ارزیابی در ارزیابی از یک گروه از شرکت کنندگان توسط یک تیم از ارزیاب با استفاده از تمرینات و امتحانات برای انتخاب افراد واجد شرایط به نقش مدیریت کلید های مختلف درگیر. بر اساس هدف، در این مراکز دو غلظت در ارزیابی وجود دارد: یکی برای استخدام طراحی شده است، و دیگری برای شناسایی نقاط قوت و پتانسیل های افراد برای ارتقاء.سابق است که به نام غلظت ارزیابی، و دومی به نام توسعه است. استخدام و ارتقاء، شناسایی نیازهای آموزشی، توسعه و بهبود پتانسیل سه عملکرد اصلی این مراکز ارزیابی می باشد. بنابراین، در این بخش از مطالعه از طریق تنظیم مراکز ارزیابی ما چهار روش برای شناسایی افراد برای جانشینی در مدیریت و نقاط قوت خود و نقاط ضعف برای یادگیری و توسعه را توضیح دهد. این چهار روش ها (باید توجه داشت که سطح اول است که غربالگری و شناسایی افراد بر متقاضیانی که می تواند به عنوان داوطلب در برنامه ریزی جانشینی را وارد کنید انجام ارائه آنها 75٪ از ارزیابی سالانه خود را پس از توجه عمومی را گذرانده اند): A) تنظیم استانداردها صلاحیت برای مدیریت B) تنظیم پارامترهای ارزیابی و شاخص C) انتخاب ارزیاب و اجرای برنامه های مرکز ارزیابی D) آماده نمایش نقاط قوت و ضعف شرکت کنندگان 1778 محمد A) تنظیم استانداردها صلاحیت برای مدیریت: منابع و روش برای تعیین استانداردهای صلاحیت برای مدیریت های مختلف وجود دارد. برخی از محققان مانند ریچارد Boyatzis، اسپنسر و اسپنسر، شرودر، و Dulewicz، پس از پژوهش سه روش اصلی برای شرایط مدیریت پیشنهاد کرده اند: رویکرد رفتاری - در این روش، مدرک تحصیلی تعریف شده بر اساس الگوهای رفتاری و عمدتا با برخی رفتارها که به بهترین شیوه متصل نگران کرده است. این رویکرد در ارزیابی مدیران با روش 360 درجه است به طور گسترده در شناسایی رفتارها که به اجرای عالی متصل اعمال می شود. استاندارد نزدیک - این رویکرد، بر اساس تجزیه و تحلیل موقعیت، تعریف حداقل استانداردهای عملکردی مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد کیفیت در مدیریت.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

علوم انسانی » حسابداری
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت