بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود مقاله کامل درباره زن و سياست در قرآن

دانلود مقاله کامل درباره زن و سياست در قرآن


دانلود مقاله کامل درباره زن و سياست در قرآن لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه :25 بخشی از متن مقاله چكيده: نوشتار حاضر از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، كه وجود نهادهاى اجتماعى و سياسى را مىrlm;طلبد، آغاز مىrlm;گردد و پس از آن به تعريف تحليلى سياست پرداخته، به نوعى چشم انداز سياست دينى نزديك مىrlm; شود . سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سياسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به ديدگاههاى مختلف تاريخى، علمى و فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سياسى از آن و به حقوق زنان از ديدگاه اسلام و قرآن مىrlm;پردازد . پس از آن خود را به آيات مربوط به زنان، در ارتباط با فعاليتrlm;سياسى نزديك كرده، بعد از تفاسير و نظريات، مساله راس هرم قدرت و قاعده آن را در آيات باز شناخته و شواهدى تاريخى را ارائه مىrlm;كند; همچون اشاره قرآن به داستان ملكه سبا، بيعت زنان با پيامبر و هجرت و جهاد زنان . در پايان پس از بررسى نهايى نتيجه rlm;گيرى را به بخش نخستrlm;بحث كشانده و ترديد خود را در مورد ابهام تاريخى - فرهنگى مربوط به زنان، تصريح مى rlm;كند . نوع انسان را كه اشرف موجودات عالم استrlm;به معنويت ديگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است; هم در بقاى شخص و هم در بقاى نوع . . . و چون وجود نوع، بى معاونت صورت نمىrlm;بندد و معاونتrlm;بى اجتماع محال است، پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع . (1) زندگى، پويش هماره در فرآيند تاثيرگذارى و تاثيرپذيرى بر جهان پيرامون، و عمل مدام بر آنها و در يك عبارت حساسيتrlm;به رويدادهاى دنياى پيرامونى، چه خاص و چه عام، مىrlm;باشد . اين امر در جهان حيوانى تحت تاثير پيش ساختگىrlm; است و برنامهrlm;ريزى كنونى كمتر در آن مداخله دارد و در دنياى انسانى، نسبتrlm;به دنياى حيوانى، برنامهrlm;ريزى از پيش تعيين شده، محدودتر يا جزيىrlm;تر است . اجتماعى بودن انسان علاوه بر اينكه اساس زيستى دارد، نيازى آگاهانه است . حقيقت اين است كه آدمى براى رفع نيازهاى خود - حتى نيازهاى جسمى - نيازمند نوعى برنامهrlm;ريزى است . گرچه قصد آن نداريم كه به كوچكترين واحد اجتماعى يعنى خانواده از ديدگاه جامعهrlm;شناسى بپردازيم، ولى تاملى كوتاه در آن نمايانگر نياز به برنامهrlm;ريزى و كوشش سازمان يافته براى بقا، تحول و امنيتrlm;خانواده است . انسان براى رفع نيازهاى خود، ايجاد امنيت و مقابله با پرخاشگرى طبيعت غيرحيوانى و حيوانى، و پرخاشگرى انسانى، نيازمند ابزارهايى است . اگرچه اين ابزارها توانست انسانهاى اوليه را از برخى پرخاشگريها در حد بسيار محدود، محافظت نمايد، اما ناكارامدى آن و نياز به پناه جستن در يك شرايط خاص، اجتماع انسانى را بوجود آورده است . اسپريگنز (1370) معتقد است كه هيچ يك از نيازهاى انسانى، به صرف آرزو برآورده نمىrlm;شوند . بشر در بهشت عدن زندگى نمىrlm;كند كه طبيعت تمام خواستهrlm;هايش را برآورده كند بلكه حتى با پرخاشگرى هميشگى او نيز روبروست ; بقا و پيشرفتrlm;بشر به كار و كوشش او بستگى دارد . اين است كه انسانها بايد به يارى مغزها و دستهاى خويش نهادهايى بنا كنند كه در رفع نيازهاى متعدد فيزيولوژيك و روانrlm;شناختى، به آنها يارى رسانند . (2) بنابراين نهادهاى اجتماعى و نظام اجتماعى بوجود آمد; نهادهايى كه در واقع، بنيان يك جامعه سياسىrlm; را رقم زدهrlm;اند . يك جامعه سياسى چارچوبى استrlm;براى روابط نظام يافته كه در آن افراد با هم روزگار مىrlm;گذارنند و خواستهrlm;ها و نيازهاى اجتماعىrlm;شان را برآورده مىrlm;كنند . بطور خلاصه جامعه سياسى يك تكاپوى انسانى پرمعناست و تنها يك رويداد نيست . جامعه سياسى مخلوق تعمدى بشر است كه به منظور به انجام رساندن اهداف مهم و عملى، تشكيل شده، و اداره مىrlm;شود . (3) بشر براى سامان دادن به زندگى به نهادهاى پيچيده سياسى نياز دارد . در واقع در يك نظام اجتماعى از افراد محافظت و امنيت آنها تامين مىrlm;شود و فرد ثمره تلاش خود را بدست مىrlm;آورد . از طرفى وجود نهادهاى اقتصادى، آموزشى و . . . نيز در جامعهrlm;ها ضرورت يافته است . تشكيل و تنظيم چنين نهادهايى از وظايف سياسى است . با تكيه بر گستره عمومى سخنانى كه ذكر شد، درمىrlm;يابيم كه حيوانات نيز نيازمند نوعى سياست هستند; گرچه اين امر از پيش تعيين شده باشد . هرچه از سطح زندگى سادهrlm;تر به زندگى پيچيدهrlm;تر در حيوانات متكاملrlm;تر قدم مىrlm;گذاريم، به نوعى زندگى سياسى، يا نيمه سياسى نزديك مىrlm;شويم . سياستrlm;بخش مهمى از زندگى انسان را تشكيل مىrlm;دهد . و از طرفى آدمى، نه به شكل از پيش تعيين شده، كه بر اساس آگاهى، با محيط خود رابطه برقرار ساخته است و اين امر مىrlm;رساند كه تا چه حد نياز به ساختارهاى عمدى در نظام اجتماعى انسان ملحوظ است . اين ساختار معلول انديشه و ضرورت زندگى اجتماعى است . سياست چيست؟ در واژهrlm;شناسى، سياست، معناى حكمrlm;راندن بر رعيت و اداره كشور، حكومت و رياست كردن، داورى، جزاء و تنبيه، صيانتrlm;حدود و ملك، اداره امور داخلى و خارجى كشور است . (4) اما براى شناخت دقيقrlm;تر سياستrlm;بجاستrlm;به علمى كه بررسى سياست موضوع آنست، رجوع نماييم . بخش عمده مطالعه علم سياست مساله قدرت و نفوذ است . دوورژه (1358) نيز در مورد جامعهrlm;شناسى سياسى معتقد است كه از ميان دو مفهوم دولت و قدرت، مفهوم دوم از اولى مشهورتر و اجرايىrlm;تر است . (5) گرچه نمىrlm;توان گفت كه سياست تنها در مبارزه براى كسب قدرت خلاصه مىrlm;شود و به نوعى تصميمrlm;گيرى سياسى در اجتماع نيز باز مىrlm;گردد . عدهrlm;اى معتقدند كه محور بررسى علم سياست، دولتrlm;يا حكومت و يا تركيبى از اين دو است . اما امروزه اين تعريف را سنتى مىrlm;دانند . به عنوان نمونه هارولد لاسول (6) در عين تاكيد بر پويايى سياست، معتقد است كه قدرت، مفهوم اساسى سياست است . بهrlm;نظر عالم (1373)، سياست، رهبرى صلحrlm;آميز يا غير صلحrlm;آميز روابط ميان افراد، گروهها و احزاب (نيروهاى اجتماعى) و كارهاى حكومتى در داخل يك كشور، و روابط ميان يك دولتrlm;با دولتrlm;هاى ديگر در عرصه جهانى است . بطور كلى سياستrlm;به هر نوعrlm;تدبير، فعاليت، تعمق، تفكر و اقدام فردى و جمعى در جهت كسب قدرت، و به عهده گرفتن اداره امور كشور به نحوى كه جامعه و افراد آن در مسير تحقق آمال و خواستهrlm;هاى خويش قرار گيرند، اطلاق مىrlm;شود . اين تعريف، عناصر متعددى را مشخص مىrlm;سازد: 1- تلاش، تعمق وتعقل در سياست: بيانگر يك نوع فعال بودن همراه با انديشه و دور نگرى است . اما آيا براستى هميشه سياست چنين ويژگيهايى دارد؟ يعنى يا بايد بپذيريم كه هيچ سياستى كه با تدبير، تعمق و تفكر همراه نباشد وجود ندارد يا اينكه اگر باشد نمىrlm;توان نام سياستrlm;بر آن نهاد; پس اين بعد تعريف تا حدى مىrlm;بايد با دقت و ترديد نگريسته شود . 2- لزوم اجتماع: زيرا بدون اجتماع، فعاليتrlm;سياسى بى معناست و سياست نيازمند قلمرو است . 3- در جهت احراز حاكميت: فعاليتrlm;سياسى در جهتrlm;بدست گرفتن حاكميت و قدرت اداره امور كشور مىrlm;باشد . به عبارت ديگر سياست توام با راهrlm;يابى به زمامدارى است . هيچ جامعهrlm;اى بدون قدرت برتر قابليت عنوان كشور را ندارد; بنابراين هر تدبير و انديشهrlm;اى و عملى سياسى نيست، مگر وقتى كه در جهت دستrlm;يابى به قدرت برتر باشد . تعليم و تعلم بدون هدف دستيابى به قدرت، فعاليتى صرفا آموزشى است; اما همين فعاليت آموزشى اگر با قصد دستrlm;يابى به قدرت و مشاركت در حاكميت انجام بگيرد فعاليتrlm;سياسى است; بنابراين در مشخصات سياست انگيزه دستrlm;يابى به قدرت نهفته است . بهrlm;عقيده مورگانتا انگيزه داشتن براى قدرت در سه جهت و عنوان يا در سه نمونه و الگو خلاصه مىrlm;شود: الف) حفظ قدرت ب) افزايش قدرت ج) نمايش قدرت بر حسب اين سه نوع جهتrlm;براى قدرت يكى از سه نوع سياستrlm;بروز مىrlm;نمايد: سياستrlm;حفظ وضع موجود، سياست امپرياليستى، سياست كسب اعتبار . 4- بهرهrlm;گيرى از قدرت: علم سياست تنها كسب قدرت در اجتماع و حفظ آن نيست . بلكه بهرهrlm;گيرى از قدرت هم جزء اصلى تعريف اين علم است . حاكمان و زمامداران قدرت را بدست مىrlm;گيرند تا جامعه را در خير و صلاح رهبرى كنند . (7) اما آيا براستى همواره رهبران، قدرت را در جهتrlm;خير و صلاح جامعه بدست مىrlm;گيرند؟ بنابراين باز هم در اين تعريف و عناصر آن، مساله بدست گرفتن قدرت و حاكميت، در اجتماع، ملحوظ است . البته اشاره به تعقل و تدبير و . . . و يا استفاده از قدرت براى خير و صلاح جامعه، مساله قدرت و حاكميت را نفى نمىrlm;كند . مساله قدرت و حاكميت، در كار انبيا نيز به چشم مىrlm;خورد و به نوعى با سياست پيوند هميشگى داشته است; زيرا هر پيامبرى در برابر يك حاكميتrlm;ستمگر قرار گرفته است; بنابراين وقتى عنصر اعتقاد دينى مطرح مىrlm;گردد، قدرت و حاكميتrlm;بايد در مسير اهدافى باشد كه آن آيين مشخص مىrlm;نمايد . مركز ثقل هر رفتار و عمل و فعاليتrlm;سياسى در اسلام، خدا محورى است . فرمايش حضرت على عليه السلام كه ملاك السياسة العدلrlm; فشرده عمل و جهتrlm;گيرى سياست در اسلام است . نگاهى به دو آيه قرآن تا حدى، نگاه به سياست و جهتrlm;گيرى آن را نشان مىrlm;دهد . خداوند مىrlm;فرمايد: كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه; مردم يك گروه بودند، خدا رسولان را فرستاد كه نيكوكاران را بشارت دهند و بدان را بترسانند . و با آنها كتاب را بحق فرستاد تا تنها دين خدا به عدالت در موارد نزاع مردم حكفرما باشد . (8) مفسران بنا بر اين آيه، به ضرورت حكومت اسلامى اشاره مىrlm;كنند; بدين معنا كه اولين حاكمان، پيامبران بودهrlm;اند كه براى رفع اختلاف مردم حكم و قضاوت مىrlm;كردند . قرآن حكومت پيامبران را در آيات متعدد بيان مىrlm;كند: ان الحكم الا لله; يعنى حكومت جز براى خدا نيست . (9) خداوند مقرر داشته است كه فقط از حكم او و پيامبران و حاكمان الهى اطاعت كنند (10) ; بنابراين جهتrlm;گيرى عمده سياسى به سمتrlm;خداوند است و حتى اگر محور اصلى سياست، قدرت يا حاكميتrlm;باشد، باز هم جهتrlm;گيرى آن، جهتrlm;گيرى خاص دينى است . متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است. دانلود فایل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

علوم انسانی » معارف اسلامی
برچسب ها : #

#

#


نمونه سوال انگلیش تایم 1 آهنگ بی کلام باور کن گوگوش گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl آموزش کار با استریونت دانلود فایل صوتی ریلکسیشن جاکوبسن تحقیقات درمورد خیام درباره ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنید و راز موفقیت اورا در کلاس برای دوستانتان بیان کنید http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی سیاوش قمیشی نظریه های یادگیری دکتر سیف pdf http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان شویم عکس زناشویی زن و مرد