پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت پیشرفته (تألیف: دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی) emدانلود پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت پیشرفته تألیف دکتر سید حسین سجادی (دانشیار دانشگاه شهید چمران) و هاشم علی صوفی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداریem