جزوه انسان طبیعت معماری جزوه انسان طبیعت معماری شامل موارد زیر میباشد: انعکاس طبیعت در معماری , ارتباط انسان با طبیعت در طول تاریخ , علم بیونیک ,بیودیزاین و معماری بیونیک , بام و دیوار سبز , تاریخچه بام سبز , بام سبز , انواع بام های سبز , جزِِئیات اجرایی سیستم گسترده , جزِِئیات اجرایی سیستم متمرکز , جزِِئیات اجرایی سیستم مدولاریا جعبه گیاه , دیوار سبز , مزایای اثبات شده پشت بام سبز بر روی ساختمان ها , هندسه فراکتال , فرم فراکتال , فراکتال های طبیعی , رابطه ی فراکتال و معماری , معماری اکوتک , توسعه پایدار , معماری بومی , روش های سنتی در مصرف انرژی , معماری آسایش و بسیاری از موارد میباشد. www.Faratar2.sellfile.ir