بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


پروژه تجهیزات حفاظتی پست وشبکه های توزیع. doc

پروژه تجهیزات حفاظتی پست وشبکه های توزیع. doc


پروژه تجهیزات حفاظتی پست وشبکه های توزیع. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 210 صفحه چکیده: در پست و شبکه های توزیعمهمترین نقش را سیستمهای حفاظتی به عهده دارند چون تجهیزات اصلی پست در معرض خطاهایی هستند که در کارکرد عادی اجزاء اختلال ایجاد می نماید، به همین منظور حفاظت، نقش اساسی را در پست ایفا نموده تا سیستم در شرایط عادی که بیشترین سرمایه گذاری در این حالت است بدون خطاهای الکتریکی یا پرسنل به کار خود ادامه دهد، به همین منظور رله های حفاظتی مختلفی وجود دارند که هر کدام براساس وظیفه ی تعیین شده که در شرایط خطا برای شبکه پیش بینی شده است عمل می نمایند، همچنین باید در نظر گرفت که در حفاظت اساسی یک شبکه نقش کلیدهای قدرت شامل سکیسونرها و دیژنکتور وریکلوزر و سکشنالایزر همچنین برقگیر و موجگیر نقشی انکارناپذیر است، ضمن اینکه یک شبکه سالم در مقابل برخورد صاعقه بایستی محفوظ بماند که سیستم شیلدینگ این حفاظت را به واسطه طراحی صحیح سیستم زمین به عمل می آورد که این طراحی مناسب نه تنها به دلیل حافظت از صاعقه که می توان گفت اساس حفاظت در یک شبکه می باشد، پس باید بررسی های دقیق جهت یک طراحی سیستم زمین مناسب و ایده آل صورت گیرد. مقدمه: کلیات : در تأسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی، مولدها و ترانسفورماتورها و تجهیزات و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی، دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت، خطاهائی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد. این خطاها ممکن است به صورت اتصال کوتاه، اتصال زمین، پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود. قطعات و وسائلی که چنین خطائی پیدا می کنند، باید به فاصله از شبکه ای که آن را تغذیه می کند جدا شود. تا از ازدیاد و گسترش خطا و از کار افتادن بقیه قسمتهای سالم شبکه جلوگیری گردد. با وجود اینکه بخصوص در این چند سال اخیر پیشرفتهای چشم گیری نصیب صنعت برق گردیده است جلوگیری از بروز خطا و اتصالی بر شبکه برق امریست تقریباً محال و ممتنع با این همه خواسته مصرف کنندة برق، انتقال و توزیع برق مطمئن و بدون وقفه است. به عبارت دیگر باید شبکه برق طوری طرح ریزی شود. که از یک پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امکان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت کوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق کارخانه های صنعتی و مصرف کننده های بزرگ مؤسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاً طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود. لذا قطع شدن یا قطع کردن دستگاهها و تجهیزات الکتریکی معیوب از شبکه لازم است ولی کافی نیست بلکه باید تدابیری به کار برد شود. که برق مصرف کننده ای که در اثر بوجود آمدن عیب فنی از شبکه قطع شده است. در کوتاهترین مدت ممکنه مجدداً تأمین گردد. انتقال برق بدون وقفه را دستگاهها و وسایل حفاظتی تأمین می کندکه ما به آنها رله های حفاظتی می گوئیم. فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه کلیات هدف از حفاظت ساختار پایان نامه فصل دوم : حفاظت در سیستمهای قدرت نقش حفاظت در سیستمهای قدرت خطاها اثرات نامطلوب خطاها اثرات عمل سریع و صحیح سیستمهای حفاظتی تقسیم بندی مناطق حفاظتی سیستم قدرت مراحل طراحی سیستم حفاظتی خصوصیات یک طرح حفاظتی عملکرد حفاظت کننده قابلیت انتخاب، پایداری، سرعت حساسیت حفاظت اولیه و کمکی شناخت رله های حفاظتی تقسیم بندی رله ها از نظر ساختمانی رله های الکترواستاتیکی مزایای رله های استاتیک انواع رله ها برحسب موارد استعمال رله سنجش رله زمانی، جهت یاب، خبردهنده قطع کننده و پشتیبان رله جریان زیاد و رله اتصال زمین رله ولتمتری و انواع آن رله دیستانس و رله دیفرانسیلی حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت انواع حفاظت ترانسفورماتور خطاهای ترانسفورماتورهای قدرت و انواع آن حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت و انواع آن استفاده از نشان دهنده سطح روغن استفاده از خلاص کننده فشار حفاظت بوخهلتس رله فشاری یا جانسون و محل قرار گرفتن آن حفاظت الکتریکی و انواع آن استفاده از رله اتصال زمین محدود شده حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ استفاده از برقگیر و رله افزایش ولتاژ حفاظت ترانسفورماتور در مقابل خطاهای الکتریک حفاظت در مقابل نقص فنی در سیستم خنک کننده حفاظت در مقابل آتش و انواع آن فصل سوم: رله های حفاظتی تعریف رله، ساختمان و طرز کار آن طرز قرار گرفتن رله ها در مدارهای الکتریکی رله های اولیه رله های ثانویه عوامل محرک رله های حفاظتی شدت جریان، ولتاژ، قدرت الکتریکی،فرکانس و جهت جریان انواع رله ها در سیستم حفاظتی رله سنجش، زمانی، جهت یاب، خبر دهنده، کمکی رله های تحت ولتاژ و بدون ولتاژ در حالت زمان انواع رله های جریان زیاد رله های جریان ثابت رله های با جریان زمان ثابت یا رله های زمان ثابت حفاظت دیفرانسیل نسبت تبدیل اتصالات ترانسفورماتور تغییردهنده تپ جریان اولیه مغناطیسی کننده گزینش اتصال ctها فصل چهارم: برقگیر و موجگیر انواع برقگیرها برقگیر با فاصله هوایی برگیر از نوع مقاومت غیرخطی برقگیر از نوع اکسیدروی محل نصب برقگیرها در پستهای فشار قوی پارامترهای اساسی در انتخاب برقگیر سطح حفاظت برقگیر حداکثر ولتاژ مداوم کار برقگیر جریان تخلیه موجی برقگیر ولتاژ سیکلیک و فاصله خزشی محاسبات جهت انتخاب برقگیر یک پست kv63230 موجگیر ساختمان و حفاظت موجگیر مشخصات الکتریکی موج گیر حالات نصب موج گیر محاسبات جهت انتخاب موج گیر یک پست kv63230 فصل پنجم: انواع کلیدهای قدرت کلیدهای قدرت و عملکرد آنها در مقابل چرخه کلید بدون بار (سکیسونر) موارد استعمال سکسیونر انواع مختلف سکسیونر سکسیونر قابل قطع زیر بار موارد استعمال کلید قابل قطع زیربار کلید قدرت یا دیژنکتور مشخصات مهم در کلیدها ولتاژهای کلیدها قدرت نامی قطع کلید- طریقه نصب کلید و نوع قطع کننده نصب در شبکه آزاد یا محصور فصل ششم: حفاظت از صاعقه سیستم حفاظت پست آمپدانس موجی، محاسبه فاصله جذب بحرانی محاسبه ارتفاع نصب هادیهای حافظتی طراحی سیستم حفاظتی برای یک مکان خاص مشخصات پست پارامترها و مشخصه های انجام طراحی سیستم حفاظت طراحی سیستم حفاظتی پست الغدیر فرمول ها و روابط فصل هفتم: طراحی سیستم زمین روند طراحی سیستم زمین به ترتیب مراحل طراحی سیستم زمین برای پست الغدیر به ترتیب مراحل فصل هشتم: جمع بندی و نتیجه گیری منابع و مأخذ: حفاظت سیستمهای قدرت دکتر عسکریان ابیانه حفاظت سیستمهای قدرت دکتر سلطانی رله و حفاظت دکتر شاهرخ شاهی طراحی پست های فشار قوی مهندس احمدی پور تجهیزات نیروگاه دکتر سلطانی استانداردهای وزارت نیرو شرکت توزیع نیروی برق کردستان ndash; مریوان مقالات و کنفرانسهای بین المللی برق در چند سال اخیر معیارها و استانداردهای پست های 6320 kv وزارت نیرو (توانیر)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1488

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها