بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود تحقیق کامل درمورد حفظ منابع طبيعي

دانلود تحقیق کامل درمورد حفظ منابع طبيعي


دانلود تحقیق کامل درمورد حفظ منابع طبيعي لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 23 حفظ منابع طبيعي مقدمه: هدف از حفظ منابع طبيعي حمايت از نواحي زيبا و خوش منظره، گياهان جانوران، فعاليت هاي تفريحي معروف و يا اكوسيستم هاي حساس است. تلاش هاي بين المللي توسط سازمان هايي از قبيل كميته جهاني در مورد نواحي حفاظت شده تلاش مي كنند. تا از برخي نواحي براي سود رساني به نسل هاي حاضر و نسل هاي آينده حفاظت كنند. بسياري از دولت ها متعهد شده اند تا سيستم هاي گسترده ملي شان را براي اين ذخاير گسترش دهند تا از تنوع زيستي حفاظت كنند. اگر چه ، در بسياري نمونه ها محل هايي براي اين ذخاير انتخاب مي شود كه هيچ بررسي آشكاري در جهت حفظ محيط زيست ندارند و اغلب براي اهداف كوتاه مدت اجتماعي، اقتصادي و يا سياسي هستند. در حاليكه اين ذخاير مي توانند در برخي نمونه ها نمايانگر تنوع زيستي باشند، آن ها در فعاليت هاي تجاري غير ضروري هستند و از اينرو در نياز به حفاظت دست كم گرفته مي شوند. اين تمرين باعث مي شود تا ذخاير جديد در نواحي قرار بگيرند كه توزيع خوبي در نشان دادن تنوع زيستي فراهم نكرده اند. اخيرا حركتي در جهت سازگاري يك روش منظم تر براي انتخاب ذخاير صورت گرفته است. طراحي منظم حفاظت از محيط زيست يك اساسي را براي يك روش سازمان يافته فراهم مي كند تا نواحي و محيط هايي را براي ذخيره جا انتخاب كند، كه هدف آن افزايش دادن فرصت هايي است كه تنوع زيستي حفظ شود. ol style= text-align: justify; li 1. طراحي منظم حفاظت از محيط ريست:liolتصميم گيري ها درباره حفاظت از محيط زيست، چه از طريق ذخاير يا احياي زيستگاه، بايد توسط اهداف مشخصي، تشخيص اولويت ها در مقياس هاي ناحيه اي مختلف و گزينش هاي مشخص بين نواحي محيط زيست بالقوه و مفاهيم ديگر مديريت زيستگاه هدايت شوند. ذخاير بايد نمونه اي از تنوع كامل زيستي باشند. و نيز بايد بقاي طولاني مدت گونه هاي موجود در آن ها با حفظ فرآيند ها ي طبيعي و سطوح جمعيتي قابل اجرا و كنار گذاشتن تهديدات يا خطرات را به همراه داشته باشند. كارآيي يكي از مهمترين ويژگي هاي فرآيند انتخاب ذخاير است. يك روش مورد استفاده توسط محققان مختلف فراهم كردن حداكثر مقدار تنوع گونه اي براي كاهش هزينه و هزينه اندازه گيري شده در ناحيه است. اين به مسئله حداكثر پوشش ناحيه يا محل معروف است. روش ديگر به حداقل رساندن هزينه است كه مشروط به دسته اي از الزام ها و احيارها ست. اين روش مسئله جايگاه پوشش محل معروف است SCP، يك پايه را براي بدست آوردن اين اهداف و اهداف ديگر فراهم مي كند از قبيل جامعيت ، شايستگي، غير قابل جايگزين كردن و مكمل بودن. SCP داراي شش مرحله است، كه هدف آن انتخاب كردن نواحي براي حفاظت است كه تنوع زيستي را در يك ناحيه به حداكثر برساند. مرحله يك ويژگي هايي را انتخاب مي كند كه به عنوان جايگزين هايي براي تنوع زيستي عمل مي كنند. مرحله دوم اهداف كميتي حفاظت را مشخص مي كند. مرحله سوم گستره اي را اندازه گيري مي كند كه اين اهداف حفاظتي توسط سيستم هاي ذخيره اي موجود به كار گرفته مي شوند. مرحله چهارم آرايش هاي مقدماتي نواحي ذخيره اي جديد را مشخص مي كند كه سيستم هاي دخيره اي موجود را كامل مي كنند و به اهداف حفاظتي مي رسند. مرحله پنجم مفاهيم قابل قبول در تحقق عملكرد حفاظت از محيط زيست را مشخص مي كند. در نهايت، مرحله ششم، مكانيسم هايي را براي حفظ شرايط مساعد در نواحي حفاظتي خاص گسترش مي دهد. چالش هاي تكنيكي مي توانند با سيستم هاي حمايتي تصميمات مكاني آرام شوند كه بطور اتوماتيك مراحل مهمي در يك فرآيند SCP هستند. توان موجود براي طراحي ذخيره تحت حمايت قوانين SCP است. اگر چه ،SCP فرآيندي است كه به راحتي به دست مي آيد ، كه به دليل طراحي جنبه هاي پيچيده اجتماعي، سازماني و عملكردي است. گر چه قوانين SCP مي توانند به عنوان يك سري فرآيند هاي دستي تحقق يابند ، سيستم هاي كامپيوتري جديد فرصتي را براي گسترش ابزارهاي حمايت از تصميم گيري ها فراهم كرده اند كه راه حل هاي سريعتر، كار آمد تر، طراحي واقعي تر زمان را بر اساس بررسي هاي كميتي ndash; علمي پايگاه هاي داده اي بزرگ مكاني ايجاد مي كنند . آن سيستم هايي كه در يك متن مكاني به كار مي روند را اغلب SDSS مي نامند، و مي توان از الگوريتم هاي رياضياتي براي حل كردن مسائل پيچيده مكاني استفاده كرد. آنها توانايي فراهم كردن طراحان حفاظت از محيط زيست را همراه با تنظيمات اساسي جايگاه ها يي كه اهداف حفاظتي را ارضا مي كنند را دارند. SDSS مي توان براي اصلاح كردن يا گسترش دادن آرايش مكاني جايگاه ها مورد استفاده قرار بگيرد تا به افراد تصميم گيرنده در مورد انتخاب نهايي شان كمك كنند. ol style= text-align: justify; li 1. الگوريتم هاي گزينشي:liolبسياري از الگوريتم هاي گزينشي در انتخاب محل ذخيره (منبع) مورد استفاده هستند، اما آن ها بطور گسترده در دو طبقه بندي مشخص هستند و به اين صورت تفكيك مي شوند كه آيا راه حل هاي مناسب يا مفيد مناسبي را فراهم مي كنند يا نه . در اين جا چندين مرور قابل مقايسه وجود دارد كه نتيجه مي گيرند كه ( روش هاي تقريبي) شامل الگوريتم هاي خوب و كمياب شبيه سازي شده است كه ممكن است يك راه حل مناسب و كار آمد را براي انتخاب جايگاه پيدا نكنند. اين روش هاي نيمه مناسب مساعد هستند زيرا راه حل هاي سريعي را به همراه گروه هاي داده اي بزرگي از هزاران جايگاه و ويژگي ايجاد مي كنند و مي توانند با مسائل پيچيده غير خطي سرو كار داشته باشند، اگر چه تنها با جايگاه هيا داده اي كوچك ارتباط دارند. از طرف ديگرrlm;، راه حل هاي تضمين شده مناسب را مي توان با به كارگيري الگوريتم هاي IP پيدا كرد كه در عملكردهاي تحقيقي مورد استفاده هستند، مثل برنامه ريزي خطي براساس الگوريتم هاي شاخه اي و وابسته. فردي بنام Pressev اثبات كرد كه راه حل هاي تقريبي بين 5-20% مناسب هستند. افرادي به نام هاي Onal, Pressey حدس زدند كه بهينه سازي در تمام روش هاي تقريبي مورد نظر است كه به دليل كارآيي راه حل در گذشته است، افرادي به نام هاي Rodrigues و gaston اثبات كردند ك بهينه سازي IP مي تواند مشكلات عمده را در طراحي سيستماتيك و ذخيره تعاملي حل كند. اگرچه مجادله اخير درباره اين اظهارات سئوالاتي دارد، ما از IP به اين دليل استفاده مي كنيم كه يك روش سريح و اثبات شده است كه هيچ پيامد هاي نا مشخصي ندارد، زيرا با كاربردش در بسياري از مطالعات اخير به موفقيت رسيده است. بعلاوه، كاربردهاي IP براي بررسي هاي طراحي مناظر خاكي راه حل هايي را براي مسائلي با گروه هاي داده اي بزرگ فراهم مي كنند. علاوه بر اين روش هاي IP در بررسي هاي انتخاب ذخيره خاكي براي مدتي مورد استفاده قرار گرفتند و اخيراَ هم افزايش يافته اند، تنها اخيراَ اين روش ها در طراحي ذخيره دريايي به كار رفته اند. Gerner و Bryan توان اتوماتيك كردن وظيفه يا كاردستي تهيه داده ها و دستكاري داده ها را مشخص كردند و نيز انتقال راه حل ها را بين يك مدل تحليلي GIS وIP تعيين كردند: ol style= text-align: justify; li 1 . متداول سازي GIS :liolكاربردهاي جديد GIS اغلب شامل ابزارهايي براي گسترش متداول سازي است كه قابليت هاي سيستم را گسترش مي دهند، و از اينرو فرصتي را براي اتصال يك GIS به مدل هاي تحليلي قدرتمندتر فراهم مي كنند كه ممكن است قبلاَ براي بررسي هاي مكاني مورد استفاده نبوده اند. برخي از متداول سازي ها ارزش هاي چشمگيري را به داده هاي جغرافيايي اضافه مي كنند. اتصال بين يك GIS و يك مدل تحليلي متمايز مي تواند يا به صورت دستي يا بصورت برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار thid- party تحقيق يابد. Bryan و garner از روش دستي هنگامي استفاده كردند كه IP را با GIS به يك فايل متني فرستادند و پس از يك فايل متني در ارتباط با يك فايل توضيح مدل بعنوان ورودي براي نرم افزار تحليلي استفاده كردند. نتايج اين بررسي به يك فايل متني ديگر فرستاده شدند و پس قبل از بالا آمدن در GIS براي نمايش دادن و ارزيابي بصورت دستي پردازش شدند. اين پردازش دستي بصورت متمركز است و براي انجام دادن بررسي هاي مختلف كه بطور طبيعي در مورد يك SDSS مورد قبول است سودمند نيستند. بسياري از سيستم هاي اخير حمايت از تصميم كه گسترش يافته اند و قابليت اجراي GIS را افزايش داده اند و در اين نوشته گزارش شده است. براي مثال، Shen يك سيستم مدل سازي پنجره اي Stan-alone گسترش داده كه ابزارهاي GIS، قابليت هاي مديريت داده ها و يك مدل آب پخشان پر يا و پردازشگر بعدي را تلفيق مي كند. مدل آن هاي مديريت ارتباطات بين لايه هاي داده هاي متعدد مكاني را آسان مي كند و در اين بررسي هيدرولوژي آب پخشان و جريان رود به نحو كارآمدي شبيه سازي شده اند. ارتباط جريان يك ابزار تقسيم آب شبيه سازي بر اساس GIS است كه توسط Schluer گسترش يافته است. اين ابزار با ارزيابي تلاش هاي اكولوژيكي كاهش جريان تحت مديريت ديگر آب و راه بردهاي تقسيم آب ارزيابي شده و با شبيه سازي آب گذرا از تجهيزات و تقسيمات مناسب استفاده مي كند. سومين مثال چيزي است كه Adenso-Diaz (كسي كه يك سيستم حمايت از تصميم گيري محيطي را ايجاد كرد.) در يك GIS به كاربرد و از اينرو قادر به عملكرد GIS است. EDSS براي تصميمات مربوط به محل و طراحي سيستم هاي جديد اتلاف آب در نواحي روستاييrlm;، و بررسي هزينه اقتصادي، كيفيت محيطي و هزينه اجتماعي است. مثل مثال هاي قبلي، اين سيستم حمايت از تصميم سرعت مديريت داده ها را افزايش مي دهد و براي بهبود تصميم گيري بررسي مي شود. این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 3

علوم پایه
برچسب ها : #

#

#

#

#


دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا دانلود آهنگ ما دل میبازیم دریا دریا از هلن سوختی که درخانه ی شمابرای گرماوپخت وپزاستفاده میشود چیست واین سوخت از کجا تامین میشود فایل صوتی رشد شناختی روانشناسی پرورشی نوین دکترسیف فایل صوتی رشد شناختی روانشناسی پرورشی نوین دکترسیف کتاب ۷۰۷ ریاضی ۱ پاورپوینت درس خورشید پنهان دینی نهم پاورپوینت درس خورشید پنهان دینی نهم روزنامه دیواری درباره علائم راهنمایی رانندگی به عربی وفارسی دانلود رام فارسی huawei g730 u30 قطار نشانه ها پاورپوینت پینت درس 5 دینی رهبری در دوران غیبت دفترچه فارسی رایگان راهنمای استفاده از کمری ۲۰۰۷ دانلود کتاب 707 ریاضی 1 فرامرزی