دانلود رام فارسی وفایل فلش فارسی رسمی HUAWEI Y6II CAM-L21 با بیلد 141 فایل فلش رسمی و فارسی HUAWEI Y6II CAM-L21 با بیلد 141 فلش و فارسی سازی huawei y6 ii