ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y220-U10 ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM HUAWEI Y220-U10 با لینک مستقیم و پرسرعت برای حل مشکل سریال و بیس باند تست شده و بدون مشکل در صورتی که پس از تعویض هارد یا هر عملیات دیگری نیاز به تعویض شماره سریال این مدل داشتید میتوانید ازاین فایل استفاده کنید. آموزش رایت همراه فایل می باشد IMEI Null And Baseband Unknown Repair 100%