رام کاملا فارسی HUAWEI Y320 همراه با اموزش رایت بدون کوچکترین باگ و مشکل هم رو دو سیم هم رو تک سیم کار میکنه ...