رام کاملا فارسی هواوی G510 8951 این رام تقریبا بدون باگ و تست شده است . برای فلش از ابزار SP FLASH TOOLS استفاده کنید . ...