ترمیم سریال و بیس باند هواوی Backup NVRAM Huawei Honor 3C Lite Hol-U19 ul style= color: 333333; li style= font-size: 15px; آموزش ترمیم سریال IMEI گوشی های هوآوی به همراه فایلliulآموزش تصویری ترمیم سریال IMEI گوشی های هوآوی :ul style= color: 333333; liروت بودن گوشی؛liliنصب بودن درایور گوشی بر روی رایانه؛liliتیک USB Debugging فعال باشد.(مطابق تصویر زیر)liulul style= color: 333333; liاکنون گوشی را با کایل به رایانه متصل کنید؛ دقت داشته باشید که صفحه گوشی روشن باشد و اجازه دسترسی به روت را به برنامه بدهید.liliبعد از اتصال مطابق تصاویر زیر پیش بروید.liul