بزرگ ترین پکی که جمع کردم پر از برنامه بزرگ ترین پکی که جمع کردم پر از برنامه هایی که بعضی از سایت ها 199 تومن میفروشن من 7 تومن میفروشم گول این مردم دزدو نخورید فقط دنباله پولن واسه پول هم همه کار می کنن