دانلود مدل پك 1 fps creator با نصب این مدل پک مجموعه ای از اتاق های مختلف و کارکترهای جدید را در اختیار بگیرید. پس از نصب این مدل پک افزونه های زیر به نرم افزار شما افزوده خواهد شد: اتاق های جدید شامل: اتاق هایی کامل با نمای سنگ و صخره . آشپزخانه با 4 نمای مختلف . اتاق نشیمن با 4 نمای مختلف. سرویس بهداشتی با 4 نمای مختلف. درها و پنجره های مختلف. کارکترهای جدید شامل : 18 کارکتر جدید شامل تیم های: SWAT , SAS و ... مدل های سه بعدی جدید شامل: 4 در و 3 پنجره جدید. 31 مدل جدید برای طراحی فضای داخلی اتاق های ذکر شده در بالا مانند : گلدان- لوازم آشپزخانه- مبلمان- گیتار- سطل- سرویس بهداشتی و ... . 1 مدل وسیله نقلیه جنگی.