آموزش اتوکد-Autodesk AutoCAD 2012 این نرم افزار یکی از برترین نرم افزارهای طراحی ۲بعدی و ۳بعدی دنیاست که نامش Autodesk em style= color: 6a6a6a; font-size: small; AutoCAD 2012emاست. مطمئنا مهندسان نقشه کشی و عمران این ابزار را بسیار بهتر از افراد معمولی می شناسند.