خلاصه ی کتاب روابط کار در سازمان (علیرضا موغلی) + تست خلاصه ی کتاب روابط کار در سازمان براساس کتاب علیرضا موغلی از انتشارات پیام نور، در قالب فایل PDF و در حجم 50 صفحه همراه با نمونه سوالات دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور با کد رشته 1218039 محتویات محصولem نکات مهم و طلایی فصول مختلف کتاب تست های طبقه بندی شده فصول مختلف کتاب بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی تابستان 1394 با پاسخ نامه کلیدی تابستان 1394 با پاسخ نامه کلیدی نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی تابستان 1392 با پاسخ نامه کلیدی نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی