اموزش زبان انگلیسی تعداد صفحه : 379 | تعداد واژه : 504 | سایر : کاربرد لغت در چند جمله متفاوت آموزش زبان انگلیسی + راهنمای تلفظ براساس فرهنگ آکسفورد