اصول نگهداري از همستر ، مراقبت و پرورش و بیماری های ..... - همستر (HAMSTER) حيواني كوچك و بسيار جذاب و زيبایی است - موش همستر در رنگ هاي گوناگون ازجمله سفيد، طلائي، سياه، كرم است كه از خانواده جوندگان است - همسترها همه چیزخوار و ...................