بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود تحقیق الگوي مدرن براي سيستم هاي تعليق تحت تنش (M.S.S)

دانلود تحقیق الگوي مدرن براي سيستم هاي تعليق تحت تنش (M.S.S)


دانلود تحقیق الگوي مدرن براي سيستم هاي تعليق تحت تنش (M.S.S) بي شك الگو و الگوبرداري در هر زمينه اي موجب پيشرفتهاي شگرفي در رسيدن به اهداف موضوع مي شود. حال وقتي صحبت از فن آوري هاي مهندسي مي شود تمامي توجهات بر منابعي خاص متمركز مي گردد و چه بسا امر الگوسازي توانسته است اين منابع را اصلاح نمايد. در اين ايده كه با نام الگوي مدن براي سيستم هاي تعليق تحت تنش (M.S.S) معرفي شده است، كلماتي حياتي در سر نام اين پژوهش به چشم مي خورد. كلماتي مانند مدرنيته، الگو و يا ريشه هايي از علم مكانيك كه همه و همه برگرفته از يك سنت شكلي در خط مشي اهداف نوآورانه و ابداعي است كه امري بس دشوار است. (دشواري به اين دليل كه سيستم هاي تعليق در يك زمره قرار دارند و شناخت نوع تحت تنش آن و الگوسازي براي اين نوع سيستم خاص امري است كه در مدت مديدي صورت گرفت.) اين پيشگفتار بي شك توان و قدرتي در بيان مفهوم طرح ندارد ولي مي توان اهداف آن را خلاصه نمايد، لذا در اين پژوهشنامه در فصول ابتدايي آن به قسمت منبع شناسي و اهداف بيان الهمانات و اطلاعات اوليه ي طرح پرداخته ام و در فصول انتهايي نيز به بدنه ي اصلي طرح، يعني الگوي M.S.S ، مقايسات، تئوري، ترسيمات، اطلاعات نمايي و تمامي جنبه هاي نوآورانه و نيز به شناخت كلمات حياتي سرنام طرح مي پردازيم. فصل اول: خودروشناسي مقدماتي 1-1) خودرو: خودرو سامانه پويايي است، كه از نظر انرژي وابسته به خود مي باشد. اين واژه در برگيرنده وسايل نقليه و حمل و نقل مانند كشتي ها، قطارها، هواپيماها، سواري ها، تانگها و ... مي باشد. خودروهاي زميني يا جاده اي به دو گروه زير تقسيم مي شوند. - ريلي: مقيد به حركت در راستاي مسيري معين. - جاده اي: توانايي واژه خودرو تركيبي از دو بخش يوناني و لاتين به قرار زير است: Automotive = Autos (Greek) + Motivus (Latin) در يك سطري معمولي در حدود 1300 قطعه به كار رفته است، كه در حدود 1500 قطعه آن متحرك مي باشند. در ساخت اين قطعات به سبب شرايط كاري آنها با يكديگر تلرانس هاي بسيار دقيقي تا 10 ميكرون به كار رفته است. نيز در حدود 60 ماده ساختماني مختلف مانند آلياژها، پليمرها، مقوا و ... در ساخت يك خودرو استفاده شده است. (در شكل 1-1 ، نمايي برش خورده از يك خودرو را مشاهده مي كنيد). 1-2) زير مجموعه هاي خودرو: در يك خودرو معمولاً بخشهاي مختلفي در كنار به طور هماهنگ فعاليت مي كنند. اين بخشها عمدتاً عبارتند از: زنجيره ي توان، سيستم هاي شاسي، پيكره و مدارات الكتريكي. 1-2-1) زنجيره ي توان: زنجيره ي توان بخشي است كه وظيفه ي سامان دهي توان حركتي خودرو و فراهم آوري و انتقال انرژي مورد نياز آن را بر عهده دارد. زير بخش هاي زنجيره ي توان در شكل (1-2) نشان داده شده است. اين بخش از دو زير بخش موتور (فراهم گر توان لازم براي حركت و نيز ساير مصارف و خط رانش (انتقال دهنده توان به چرخ ها) تشكيل يافته است. 1-2-1-1) موتور: موتور انرژي شيميايي بنزين را به انرژي مكانيكي تبديل نموده و سبب حركت خودرو مي شود (شكل 1-3). در يك موتور حدود 120 تا 150 قطعه متحرك وجود دارد كه براي انجام دست وظايف خود به روغن كاري نياز دارند. 1-2-1-2) خط رانش: خط رانش توان توليدي موتور را به چرخ ها انتقال مي دهد. اين بخش از زير بخش هاي زير تشكيل شده است: الف) جعبه دنده: جعبه دنده يا مبدل گشتاور در مسير انتقال توان موتور به چرخ ها قرار داشته و توان را از موتور دريافت نموده و فراهم گر سرعت دلخواه در هنگام پايين بودن مقاومت جاده و گشتاور دلخواه در هنگام بالا بودن مقاومت جاده است. جعبه دنده ها به دو گروه عمده ي دستي (شكل 1-4) و خودكار (شكل 1-5) تقسيم مي شوند. ب) كلاچ: كلاچ وظيفه قطع و وصل توان را بر عهده دارد و بنابراين توانايي تعويض دنده و ترمزگيري را فراهم مي كند. بايد دانست كه براي حركت در شهرهاي بزرگ به ازاي پيمودن هر صد كيلومتر ساخت بيش از 700 بار عمل تعويض دنده يا گرفتن كلاچ انجام مي شود. چ) كله گاوي (ديفرانسيل): كله گاوي، ديفرانسيل يا مبدل نهايي از يك سو حركت گردشي ميله گاردان را كه بر محور چرخها عمود است، به چرخ ها منتقل مي نمايد و از سوي ديگر سرعت چرخ ها را تنظيم مي نمايد. در هنگام چرخش خودرو كه چرخ ها در قوس هايي با شعاع نابرابر مي گردند و يا هنگام حركت بر روي جاده اي يا ضرايب اصطكاك نابرابر سرعت چرخ ها يكسان نمي باشد. د) چرخ: مجموعه ي چرخ تاير، رينگ و ديگر بخش هاي مرتبط را در بر مي گيرد. 1-2-2) شاسي: سيستم شاسي و بدنه وظيفه كنترل خودرو در جاده را برعهده داشته و مي توان گفت كه مهمترين بخش در فراهم آوري آسايش و ايمني سرنشين مي باشد. كنترل خودرو شامل فرمان دهي، ترمزگيري و سواري است. زير بخش هاي عمده شاسي سيستم تعليق، سيستم فرمان، سيستم ترمز و مجموعه چرخ مي باشد. در رابطه با سيستم هاي شاسي نكته اي حساس وجود دارد و آن تراكنش ميان زير بخش هاي گوناگون آن است. در واقع بالهسازي زير بخشي از خودرو به تنهايي، الزامي در بهبود كارآيي كلي خودرو نمي باشد، بلكه هر زيربخش را بايستي در ارتباط با همه خودرو در نظر گرفته و با اين شرايط بهينه نمود. بطور نمونه تاير پهن با منظرگاه پايين سبب زيبايي و نيز بهبود كنترل پذيري خودرو مي باشد، اما اين تغيير ممكن است سبب ايجاد فاجعه در خودروهاي مجهز به سيستم ترمز پاد قفل گردد. 1-2-2-1) سيستم تعليق: سيستم تعليق خودرو بيش از 1000 تا 1200 باد نوسان مي كند تا پيكره ي خودرو را از لرزش هاي برخاسته از ناهمواري هاي جاده جدا سازد. اين جدايش لرزه، فراهم گر آسايش سرنشين و افزايش تسلط راننده بر خودرو و نيز كاهش خستگي قطعات بدنه است. 1-2-2-2) سيستم فرمان: براي هدايت اتومبيل لازمست كه وسيله اي براي پيچاندن چرخهاي جلو وجود داشته باشد تا راننده بتواند اتومبيل را به هر جهت و سمتي كه مايل باشد، براند. به همين منظور فلكه فرمان كه جلو راننده قرار گرفته بوسيله چرخ دنده ها و اهرمهاي به چرخهاي جلو متصل شده است. در شكل (1-10)، دستگاه فرمان بطور ساده نشان داده شده است. چرخهاي جلو توسط لولاهائي نگهداري مي شوند و مي توانند بسمت راست يا چپ پيچانده شوند. چرخها بوسيله بازوهايي بنام سگ دست به ميله هاي رابط متصل شده اند. ميله هاي رابط نيز بنوبه خود به اهرم هزار خار (Pitmanarm) متصل شده اند. وقتيكه فلكه فرمان در يك جهت پيچانده شود جعبه دنده فرمان موجب مي گردد كه انتهاي اهرم هزار خار بسمت راست با چپ بپيچد. اين حركت بوسيله ميله هاي رابط به سگ دست چرخها منتقل شده باعث مي شود كه چرخها بسمت راست يا چپ بپيچد. شكل (1-11) ساختمان يكنوع جعبه دنده فرمان را نشان مي دهد. شافت فرمان در انتهاي خود يك چرخ دنده مارپيچي بخصوص دارد. اين دنده با چرخ دنده مارپيچي مخصوص ديگري درگير مي باشد كه آن را سكتور مي نامند. سكتور بانتهاي يك شافت متصل شده است. بانتهاي ديگر اين شافت اهرم هزار خار متصل شده است. موقعيكه فلكه فرمان را مي چرخانيم مارپيچ روي شافت فرمان نيز مي چرخد. اين عمل باعث مي شود كه دنده سكتور (قطاع دندانه دار) بسمت ابتدا يا فهرست مطالب: فصل اول: خودروشناسي مقدماني 1-1 خودرو 1-2 زير مجموعه هاي خودرو 1-2-1 زنجيره ي توان 1-2-1-1 موتور 1-2-1-2 خط رانش 1-2-2 شاسي 1-2-2-1 سيستم تعليق 1-2-2-2 سيستم فرمان 1-2-3 پيكره ي خودرو 1-2-3-1 اتاق (بدنه) 1-2-3-2 دسته بندي 1-2-3-4 برتري ها و كاستي ها 1-2-4 مدارات الكتريكي فصل دوم: تئوري سيستم هاي تعليق 2-1 تعريف سيستم هاي تعليق 2-2 جايگاه سيستم تعليق 2-3 زير مجموعه هاي سيستم تعليق 2-3-1 چرخ 2-3-1-1 تاير 2-3-1-2 رينگ 2-3-2 فمر 2-3-2-1 مكانيزم فنرها: 2-3-2-2 انواع فنر 2-3-2-3 خصوصيات فنرها 2-3-3 لرزه گيرها (كمك فنر) 2-3-3-1 كاربرد لرزه گيرها 2-3-3-2 كاركرد لرزه گيرها 2-3-3-3 نصب و جاي گذاري لرزه گير 2-3-3-4 انواع لرزه گيرها فصل سوم: انواع سيستم تعليق 3-1 دسته بندي سيستم هاي تعليق 3-1-1 دسته بندي بر پايه وابستگي محور 3-1-1-2 سيستم تعليق يكپارچه 3-1-1-2-1 برتري ها و كاستي ها 3-1-1-3 سيستم تعليق جداگانه 3-1-1-3-1 برتري ها و كاستي ها 3-1-1-4 سيستم تعليق نيمه جداگانه 3-1-1-4-1 برترها و كاستي ها 3-1-2 دسته بندي بر پايه جاي قرارگيري 3-1-2-1 سيستم تعليق جلو 3-1-2-2 سيستم تعليق پشت 3-1-2-3 سيستم تعليق يكپارچه جلو و پشت 3-1-3 دسته بندي بر پايه سازوكار فصل چهارم: تئوري سيستم تعليق M.S.S و مستندات 4-1 تعريف سيستم تعليق ايده آل 4-2 پيش فرضي از سيستم تعليق ldquo;M.S.S 4-2-1 الگو و الگوسازي 4-3-2 بررسي مفهوم مدرنيته 4-2-3 سيستم هاي تعليق تحت تنش 4-3 تقسيم بندي اجزاي سيستم تعليق ldquo;M.S.S 4-3-1 اسكلت 4-3-1-1 قاب 4-3-1-2 قسمت متصل به قاب (قاب سيستم تعليق جلو) 4-3-2 تعليق 4-3-2-1 تعليق قسمت جلو 4-3-2-2 تعليق قسمت عقب 4-3-3 متعلقات 4-3-3-1 شبيه ساز موتور 4-3-3-2 محافظ داخل اتاقك 4-3-4 بدنه اطاقك 4-4 تصاوير مونتاژي از حالت مجازي سيستم تعليق ldquo;M.S.S 4-5 تصاوير ماكتينگ از حالت واقعي سيستم تعليق ldquo;M.S.S شامل 64 صفحه فایل word قابل ویرایش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 8

فنی و مهندسی » مکانیک
برچسب ها : #


دانلود رایگان ورد درباره ی بیمه پاورپوینت ابن سینا متن درس کوشا و نوشا دوم دبستان دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی فایل صوتی دو قرن سکوت سیب رد میرکال دانلود کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی شهری مجتهدزاده دانلود کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی شهری مجتهدزاده سیب رد مراکل دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی دانلود کتاب مبانی الکترونیک دیجیتال دکتر مهدی صدیقی فایل صوتی افزایش قد اهنگ مسعود جلیلیان تنها بزاری اهنگ مسعود جلیلیان تنها بزاری دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری اموزش کمباین سمپو دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری دانلود رایگان جزوه مواد هسته ای استاد خانچی ورژن بی کلام ثانیه ها دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری حل مشکل دما بالاست J7 نحوه عیب یابی محافظ یخچال دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا چگونه می توانیم باعث نواوری وشکوفایی کشورمان باشیم دانلود کتاب تشخیص های پرستاری ناندا علوم ششم جنگل برای کیست دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا آموزش زناشویی دانللود اهنگ بی کلام همدم معین eq88 mb v2.2 firmware آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم دانلود آلبوم خالک طلا تاجمیری دانلودکتاب نظریه های یادگیری سیف نقشه dem خمین دانلود بی کلام باور کن گوگوش طنز صمدوممد بنام آرشین مالی دانلود کمپاس فلامنکو اندروید دانلودنسخه کامل خرسهای محافظ جنگل دوبله فارسی دانلودنسخه کامل خرسهای محافظ جنگل دوبله فارسی فرم مساعده از حقوق چگونه آلتی درازتر داشته باشیم نقشه ایران به تفکیک استانها نقشه شهری فیروزکوه تحلیل موشک باees نمونه سوال درس به درس انگلیش تایم 2 دانلود برنامه سوبرا دانلودکتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی سیف نمونه فایل برنامه ریزی تولید دانلود اهنگ بی کلام تو بارون که رفتی قمیشی ساخت کیسه بوکس ایستاده در خانه حل المسائل تجهیزات پزشکی وبستر کلاغ سپید نهم رایگان بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج