مکانیسم گیره زاویه ‌دار در سالیدورک (شامل فایل قطعات و مجموعه مونتاژی) در این پروژه شبیه سازی حرکتی مکانیسم یک گیره زاویه دار در نرم افزار سالیدورک انجام شده است. روش کار این گیره بدین صورت است که با دران دستگیره پیچی، قطعه بین وجوه زاویه دار گیره قرار گرفته و مهار می شود. این مجموعه شامل کلیه قطعات به صورت مونتاژ شده، قیود مونتاژی و حرکتی و ویدئویی از نحوه کار مکانیسم است. برای باز شدن فایل ها باید سالیدورک 2016 را نصب داشته باشید.