حل تمرین کتاب دینامیک سیستم اوگاتا - ویرایش سوم حل تمرین کتاب دینامیک سیستم اوگاتا - ویرایش سوم Solutions to B Problems نویسنده: K.Ogata فایل PDF کتاب به صورت اسکن و به زبان انگلیسی و در 200 صفحه است.