دانلود تحقیق با موضوع Modern Manufacturing Engineering دانلود این تحقیق برای دانشجویان مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولید توصیه می شود. توی این کتاب مباحث مدرن این رشته مورد بررسی قرار گرفته از جملع : بررسی استفاده از روش المان محدود در ماشین کاری - بهینه سازی مسیر حرکت ابزارو... تعداد صفحات :323