مکانیسم پولي انعطاف پذير در سالیدورک (شامل فایل قطعات و مجموعه مونتاژی) در این پروژه شبیه سازی حرکتی مکانیسم یک پولي انعطاف پذیر در نرم افزار سالیدورک انجام شده است. پولي انعطاف پذیر نوعی پولی است که قطر آن به وسیله مکانیسم خاصی که در آن بکار رفته، می تواند افزایش یا کاهش یابد. اجزا اصلی این مکانیسم دو چرخنده ساده هستند. این مجموعه شامل کلیه قطعات به صورت مونتاژ شده، قیود مونتاژی و حرکتی و ویدئویی از نحوه کار مکانیسم است. برای باز شدن فایل ها باید سالیدورک 2016 را نصب داشته باشید.