بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


پروژه میکانیک در باره ی پیستون و گژن پین. doc

پروژه میکانیک در باره ی پیستون و گژن پین. doc


پروژه میکانیک در باره ی پیستون و گژن پین. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 242 صفحه چکیده: در این پروژه سعی کرده ایم با توضیح روان و تحلیل علمی در مورد چگونگی ساختمان پیستون و گژن پین و همچنین معرفی پیستون ها و جنس آنها و توضیح در مورد شکاف ها ولایه های محافظ بر روی بدنه پیستون و چگونگی کار کرد این لایه ها با توجه به ساختار پیستون و تاثیر ان ها بر روی عملکرد و ارز یابی اسیب پیستون و همچنین مواد تشکیل دهنده و خاصیت الاستیک و پلاستیک بودن بدنه پیستون و این که عملیات حرارتی بر روی پیستون چه تاثیری خواهد گذاشت یرداخته شده است و در فصل دوم این دفتر به معرفی و چگونگی کار کرد گژن پین پرداخته شده و اسیب ها و علل اسیب و تاثیر ان بر روی کارکرد موتور و همچنین تنوع گژن پین ها پرداخته شده است تا با مطالعه این دفتر اطلاعات دقیقی در مورد ساختار پیستون و گژن پین خواننده بدست بیاورد. مقدمه: 1-1 پیستون چیست: پیستون قطعه ای است استوانه ای شکل که در داخل سیلندر با اتصال داشتن به شاتون حرکن رفت و برگشتی دارد. پیستون قطعه اصلی موتور است که چهار عمل اصلی موتور را فراهم میکند. پیستون ایده ال باید استوانه کامل باشد ولی در حقیقت چنین نیست. مقطع پیستون، دایره ای شکل یا کمی بیضی شکل ساخته می شود. پیستون بیضی شکل وقتی گرم شود به حالت دایره کامل در می اید. برای سهولت حرکت پیستون در سیلندر و جلو گیری از گیر کردن ان در اثر انبساط در سیلندر، لازم است لقی کمی بین پیستون و سیلندر پیش بینی شود. در این فاصله کم، قشر نازکی از روغن قرار می گیرد و فاصله را پر می کند. ضمن انکه اصطکاک ایجاد شده را تقلیل می دهد، از سایش سریع ان دو نیز می کاهد و موجب تبادل حرارت می گردد. مقدار لقی پیستون در حالت سرد بودن موتور، زیاد تر است، ولی با گرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیدا کرده، لقی ان با سیلندر کمتر می شود. علت انبساط بیشتر پیستون دوعامل است، یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیر می کند و دیگری ضریب انبساط زیاد تر پیستون الومینیمی به سیلندر چدنی. پیستون های بیضی شکل که برای جلوگیری از چسبیدن پیستون به سیلندر (گیرپاژ) ساخته می شود با ابعاد خاصی طرح می گردد. به طوری که در شکل (2) دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه 0.006 اینچ یا 0.15 میلیمتر از قطر دیگری کوچکتر است و قطر پیستون در روی محور 45 درجه ای نسب به محور 0.003 اینچ یا 0.075 میلیمتر، کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. فهرست مطالب: فصل اول : پیستون 1-1 پیستون چیست 2-1 پیستون های الومینیومی 3-1 انواع دامنه پیستون 4-1 طرف فشاری پیستون 5-1 پوشش پیستون 6-1 عملکرد و ارزیابی اسیب پیستون 7-1 آسیبهای کلی پیستون 1-7-1 خوردگی در بدنه پیستون 2-7-1 خوردگی پیستون در اثر گرمای فوق العاده 3-7-1 خوردگی حرکت خشک 4-7-1 خوردگی یکطرف دامن پیستون 5-7-1 خوردگی در کارکرد خشک 6-7-1 خوردگی پیستون در سمت فشارو فشار متقابل 7-7-1 اثر خوردگی یک طرفه به واسطه کمبود روغن 8-7-1 خوردگی تاج پیستون موتورهای دیزل 9-7-1 خوردگی پیستون به مثابه پی امد گرمای فوق العاده زیاد 10-7-1 خوردگی قطری دامن پیستون در نزدیکی سوراخ گژن پین 11-7-1 حرکت مورب پیستون 12-7-1 گیرپاژ پیستون به واسطه محکم بستن سیلندر 13-7-1 سایش پیستون توسط الودگی 14-7-1 سایش از طریق اثر گذاری الودگی 15-7-1 ساییدگی پیستون در اثر سرریز مواد سوختی 16-7-1 سایندگی پیستون به وسیله سرریز مواد سوختی 17-7-1 گذاشته شدن موضعی پیستون(موتور های اتو) 18-7-1 خوردگی شیمیایی روی دامن پیستون 19-7-1 آسیب ناشی از حرکت کج به دلیل گیرپاژ رینگ ها 20-7-1 رینگ پیستونهای، نیم سوخته 1-21-7-1 صدمه دیدگی بخشی از رینگ به واسطه شکستگی رینگ ها 2-21-7-1 صدمه دیدگی بخش رینگ به واسطه شکستگی رینگ ها 22-7-1 سایش شدید شیارها و رینگ های پیستون 23-7-1 شکستگی های نشیمنگاه رینگ در موتوراتو 1-24-7-1 شکستگی تکیه گاه های رینگ در اثر بار زیاد مکانیکی 2-24-7-1 شکستگی نشیمنگاه های رینگ رینگ در اثر اختلال در احتراق 25-7-1 کف پیستون سرتاسر سوخته شده است (شعله نفوذی) 26-7-1 سوختگی سرتاسری کف پیستون (موتوراتو) 27-7-1 ذوب شدن در کف پیستون و در تاج 28-7-1 ذوب شدگی کف پیستون و تاج پیستون 29-7-1 تغییر شکل کف پیستون (برخوردهای سوپاپ یا سیلندر)61 30-7-1 آسیبهای پیستون ناشی از برخورد سوپاپ 31-7-1 فرو نشستگی کف پیستون 32-7-1 جسم خارجی در محفظه احتراق و روی کف پیستون 33-7-1 آسیبهای خوردگی شیمیایی روی کف و تاج پیستون 34-7-1 خوردگی شیمیایی روی تاج پیستون 35-7-1 شکستگی تاج پیستون (موتورهای دو زمانه اتو) 36-7-1 سایش رینگ پیستون در رینگ روغن پاک کن چند لایه ای 37-7-1 آسیبهای کف پیستون ndash; ازبین رفتگی حاشیه کف و تاج پیستون 38-7-1 ترکهای روی کف پیستون 39-7-1 ترک های روی کف پیستون شکل ظاهری 40-7-1 سروصدای پیستون (صدای حین کار) 1-8-1 آسیبهای پیستون در اثر اختلالات احتراق در موتورهای اتو 2-8-1 آسیبهای پیستون در اثر اختلالات احتراق در موتورهای دیزلی 1-9-1 مصرف روغن در موتورهای بنزینی و دیزلی 1-10-1 آسیبهای موتور به واسطۀ عوامل متعدد 2-10-1 خرابیهای ویژه در پی گرمای فوق العاده در موتورهای هوا خنک، موتورهای-vw 3-10-1 خرابی های ناشی از دوده گرفتگی سطح درگیر سیلندردر موتورهای دیزلی 4-10-1 پارامتر های موثر در سرو صدای پیستون موتور (Alcan) 5-10-1 پارامترهای مؤثر لقی تاج پیستون 6-10-1 پارامترهای مؤثر دوپهن شدن انتهای دامن پیستون 7-10-1پارامتر مؤثر کاهش لقی درقسمت فوقانی دامن پیستون (2D) 8-10-1جمع بندی نتایج 9-10-1 طنین پیستون 10-10-1 تشریح روابط-تئوری 11-10-1 صدای وزغ 12-10-1 تدابیر مقابلۀ با طنین پیستون 13-10-1 تدابیر مقابلۀ با صدای وزغ 1-11-1 بررسی اجمالی مواد 2-11-1 اصول کلی-ساختار فلزات 3-11-1 تغییرشکل الاستیک و پلاستیک 4-11-1 آلیاژهای آلومینیم 5-11-1 آلیاژهای آلومینیمی پیستون 6-11-1 آلیاژهای آلومینیم برای بلوک سیلندرها، سیلندرها و سایر مصارف 7-11-1 مواد آهنی فصل دوم: گژن پین 1-2 گژن پین یا انگشتی چیست 2-2 انحراف محور گژن پین و پیستون 3-2 اسیب های گژن پین 1-3-2 ترکهایی در مجاری گژن پین (پارگیها) 2-3-2ترکهای نافی در مجرای گژن پین 3-3-2 خوردگی در مجرای گژن پین 4-3-2 خوردگی در مجاری گژن پین 5-3-2 شکستگی نافی گژن پین 6-3-2 شکستگی یا شل بودن خار فنری گژن پین 7-3-2 صدمات خار گژن پین 8-3-2 چشمی کنده شده 9-3-2 گژن پین شکسته شده 10-3-2 گژن پین شکسته شده منابع emsp; فهرست اشکال: شکل1-1 سطوح تماس پیستون بیضی شکل از حالت سرد بودن تا گرم شدن کامل شکل 2- 1پیستون بیضی شکل شکل 3-1 انواع شکاف ها روی بدنه پیستون شکل 4- 1 پیستون با تیغه محافط اینوار شکل 5-1 انبساط پیستون در امتداد تکیه گاه گژن پین زیاد تر است شکل 6-1 در برخی از پیستونها موتورهای سنگین را از فولاد می سازند تا استحکام ان افزایش یابد شکل 7-1 لقی در پیستون شکل 8-1 ساختمان پیستون شکل 9-1 پیستونهای مجهز به نوار فولادی شکل10- 1 عمل شکاف پیستون در موقع گرم شدن ان شکل 11-1 پیستونهای موتورهای جدید شکل 12- 1تجزیه نیرو وارد بر پیستون و سیلندر شکل 13- 1 نمایی از پیستون با شاتون در حال کار شکل14- 1 اندازه های عمده پیستون شکل15-1 درجه حرارت های کاری شکل 18- 1خوردگی پیستون (پیستون ks ) شکل 19- 1 خوردگی پیستون در اثر گرمای فوق العاده پیستون ks شکل 20-1 خوردگی یکطرفه دامن پیستون شکل 21-1 الف- خوردگی در کار کرد خشک دراز مدت شکل21-1 ب و ج خوردگی در کارکرد خشک طولانی مدت شکل22-1 خوردگی پیستون در سمت فشار و فشار معکوس(پیستون Mahle ) شکل 23-1 خوردگی پیستون به واسطه کمبود روغن شکل 24-1 خوردگی تاج پیستون (پیستون ks) شکل 25-1 خوردگی پیستون در اثر گرمای فوق العاده شکل26-1 خوردگی قطری در پیستون شکل 27-1 خوردگی در سوراخ. گژن پین شکل28-1 حرکت مورب پیستون شکل 29-1 گریپاژ پیستون شکل 30-1 سایش پیستون در اثر الودگی شکل31-1 سایش به دلیل الودگی شکل32-1 سایش پیستون در اثر سرریز مواد سوختی شکل 33-1 سرریز مواد سوختی (پیستون ks) شکل34-1 گذاشته شدن موضعی پیستون شکل 35-1 خوردگی شیمیایی (پیستون Mahle) شکل36-1 حرکت کج پیستون (پیستون Mahle) شکل 37-1 رینگ پیستونهای نیم سوخته (پیستون Mahle) شکل 38-1 رینگ های شکسته شده (پیستون Mahle) شکل 39-1 سایش شیار رینگ (پیستون Mahle) شکل 40-1 شکستگی های تکیه گاه رینگ (پیستون KS) شکل 41-1 شکستگی های تکیه گاه رینگ (مکانیکی) (پیستون Mahle) شکل 42-1 شکستگی تکیه گاه رینگ (احتراق) (پیستون Mahle) شکل43-1 کف پیستون عمیق سوخته شده(پیستون Mahle) شکل 44-1 سوختگی سرتاسر کف پیستون شکل 45-1 سوراخ در کف پیستون (پیستون Mahle) شکل 46-1-الف) اب شدن کف پیستون شکل46-1ب) اب شدن کف پیستون شکل 47-1 ذوب شدگی های پیستون شکل 48-1 تغییر شکل کف پیستون (پیستون Mahle) شکل 49-1 برخورد سوپاپ (پیستون KS) شکل 50-1 فرونشستگی کف پیستون (پیستون Mahle) شکل 51-1 جسم خارجی در ناحیه احتراق (پیستون Mahle) شکل 52-1 خوردگیهای شیمیایی (پیستون Mahle) شکل53-1 آسیبهای خوردگی شیمیایی در تاج پیستون (پیستون KS) شکل 54-1 شکستگی تاج پیستون (پیستون KS) شکل 55-2 سایش رینگ ndash; نمای بالا از سطح رینگ (بزرگ نمایی 50 برابر) (پیستون Mahle) شکل 56-1 آسیبهای کف پیستون (پیستون Mahle) شکل 57-1 عکس میکروسکوپی الکترونیکی (پیستون Mahle) شکل 58-1 ترکهای کف پیستون شکل59-1 ترکهای روی کف پیستون (پیستون KS) شکل 60-1 ترکهای کف و ترکهای گودی پیستون شکل 61-1سرو صدای پیستون شکل 62-1 سیلندر، پیستون، سرسیلندر (مقطع برش) (Trost)، 1.سیلندر؛ 2.سرسلندر؛ 3. پیستون شکل 63-1 پیستون استاندارد پیستون سبک بنیان (Alcan) شکل 63-1 پارامترهای مؤثر بای تاج پیستون (Alcan) شکل 64-1 پارامترهای مؤثر در عدم همراستایی شکل 65-1 پارامترهای مؤثر درجمع شدگی انتهای باز پیستون (Alcan) شکل66-1 پارامترهای موثر کاهش لقی در ناحیه فوقانی دامن پیستون شکل67-1 عدم همراستایی پیستون (Alcan) شکل68-1-متراکم ترین توده گلوله ای در شبکه مکعبی تمرکز سطحی شکل 69-1 نمودار تعادل آهن-کربن (Mahle) شکل 70-1 (الف) تغییرشکل یک میله درجهت x توسط تنش کششی؛ (ب) تغییرشکل یک بلوک به واسطه تنش برشی شکل80-1 سختی شرایط گرم و پس ماند سختی آلیاژ آلومینیم Mahle 124G پس از 100 ساعت و 250 ساعت(Mahle) شکل 81-1 تقسیم بندی و خواص آلیاژهای ریختگی آهن-کربن شکل 1-2 گژن پین در پیستون ثابت شکل 2-2 گژن پین در شاتون ثابت است شکل 3-2 گژن پین شناور شکل4-2 پنج نوع اتصال در سیستم پیستون شکل 5-2 پیستون و شاتون شکل 6-2 پیستون با محور گژن پین غیر محوری شکل 7-2 ترکهایی روی مجرای گژن پین (پیستون Mahle) شکل 8-2 ترکهای نافی (پیستون Mahle) شکل 9-2 خوردگی در مجرای گژن پین (پیستون Mahle) شکل 10-2 خوردگی در مجاری گژن پین شکل 11-2 شکست نافی گژن پین (پیستون KS) شکل 12-2 خار فنری خراب گژن پین شکل13-2 خار فنری خراب گژن پین (پیستون KS) شکل 14-2 چشمی گژن پین کنده شده (پیستون Mahle) شکل 15-2 شکستگی گژن پین (پیستون Mahle) شکل 16-2 شکستگی گژن پین (پیستون KS) منابع و مأخذ: 1-تکنولوژی مولد قدرت 2-راهنمای شناسایی و رفع غیب موتور(نوشته: ارنست گرویتر) 3-اموزش زبان اتومبیل (نوشته: رحمان ابشن زاده) 4-راهنمای جامع اتومبیل ( نوشته: حسین شتابی) 5-اصول موتور های اشتعال جرقه ای (نوشته: ارش محبی)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

فنی و مهندسی » مکانیک
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی