بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


پروژه بررسی سیستم های VVT و VIS در خودرو. doc

پروژه بررسی سیستم های VVT و VIS در خودرو. doc


پروژه بررسی سیستم های VVT و VIS در خودرو. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 90 صفحه مقدمه: سوپاپ ها سوپاپها قطعاتی هستند که از آنها برای باز و بستن دریچه های مجرای ورودی (مخلوط سوختنی) وخروج دود در موتور استفاده می شود ، شکل(1-1) سوپاپی که مجرای ورودی سوخت را باز می کند و یا می بندد سوپاپ گاز(هوا) و سوپاپی که مجرای دود را می بندد سوپاپ دود می نامند به طور کلی هر سیلندر دارای حداقل یک سوپاپ هوا و یک سوپاپ دود می باشد.جنس سوپاپ ها جنس سوپاپ ورودی معمولا از فولادکروم نیکل و یا فولاد کبالت و یا فلزات دیگر می باشد در حالی که سوپاپهای دود از فلزاتی ساخته می شود که در مقابل حرارت زیاد مقاومت داشته باشد مثل فولاد کروم و نیکل. 1 - سوپاپ باید بتواند حرارت زیاد را تحمل کند و هادی خوبی برای انتقال حرارت خود، به بدنه سرسیلندر باشد. 2- حرارت زیاد نباید باعث سوختگی و ایجاد خوردگی در سوپاپ گردد. 3- سوپاپ باید در مقابل ضربات مقاوم باشد. 4- سوپاپ باید در مقابل سائیدگی مقاومت نماید. ساختمان سوپاپ: 1- سر سوپاپ (محل برخورد ان با اسبک) 2- ساق سوپاپ که در گیت (یا راهنما) سوپاپ قرار می گیرد 3- گوشت یا دامنه یا مخروطی سوپاپ 4- نشیمن گاه یا وجه سوپاپ 5- بشقابک یا نعلبکی سوپاپ مکانیزم حرکت سوپاپها در سیستم های مختلف : 1-در نوع Iشکل که سوپاپها روی سرسیلندر بصورت یک ردیفه یا دو ردیفه قرار گرفته اند به این صورتاست که میل لنگ بوسیله دنده میل سوپاپ را بحرکت درآورده حال بادامک میل سوپاپ نیروی خود رابه تایپت یا استکانی می دهد سپس تایپت به میل تایپت و میل تایپت به اسبک و اسبک روی سرسوپاپ ضربه زده و سوپاپ را باز می کند و وقتی که بادامک میل سوپاپ از زیر تایپت خارج شده فنرسوپاپ باعث بسته شدن سوپاپ می شود این مراحل درموتورهای میل سوپاپ داخل برای سوپاپهایIشکل صورت می گیرد در نوع سوپاپهای Iشکل که میل سوپاپ روی سرسیلندر قرار گرفته استبدین صورت عمل می شود که بادامک میل سوپاپ نیوی خود را از روی اسبک و یا روی تایپت وارد می کند که باعث باز شدن سوپاپ می شود 2- در نوع Lشکل(هد شکل قدیم) به این صورت بوده که سوپاپها بصورت ایستاده روی بلوک و در یک سمت سیلندر قرار داشته و بادامک میل سوپاپ نیروی خود را به تایپت و تایپت به سر سوپاپ نیرو وارد کرده و باعث باز شدن ان می شود. 3- در نوع تی Tشکل همه سوپاپها روی بلوک در دو طرف سیلندر قرار گرفته اند که در این سیستم از دو میل سوپاپ استفاده می شد که یکی از میل سوپاپها نیروی خود را به تایپت و تایپت به سوپاپ گاز دیگری نیروی خود را به تایپت و تایپت به سوپا پ دود وارد می کردند. 4-در نوع Fشکل که در این نوع سوپاپها هوا روی سرسیلندر و سوپاپهای دود روی بلوک قرار دارند کهمیل سوپاپ برای باز کردن سوپاپهای هوا نیروی خود را به تایپت و تایپت به میل تایپت و میل تایپتبه اسبک و اسبک به سر سوپاپ که باعث باز شدن سوپاپ هوا می شود و برای باز شدن سوپاپهای دود نیروی میل سوپاپ به تایپت و از تایپت به سر سوپاپ وارد می شود در این نوع از یک میل سوپاپ استفاده می شود. 1-2-موتورهای چندسوپاپه 1 درچند سال اخير ، صنعت خودروسازي دچار تحول شگرفي شده است و اين صنعت جهت بالا بردن آسايش و ايمني سرنشينان خودرو و همچنين افزايش قدرت و گشتاور و كاهش مصرف سوخت و مواد آلاينده خروجي ، سيستم ها و تكنولوژي هاي جديدي را به خدمت گرفته است. با پيشرفت تكنولوژي و ساخت اتومبيل هاي مدرن ، موتور اين اتومبيل ها به سيستم چند سوپاپ براي هر سيلندر مجهز شده كه باعث مي شود راندمان حجمي و به تبع آن قدرت و گشتاور افزايش يابد. 1-3- زمان بندی متغیر سوپاپ ها پس از آنکه فن آوری بکارگیری چند سوپاپ بر روی موتورها به عنوان یک سازوکار استاندارد درآمد، زمان بندی متغیر سوپاپ ها (برای بهبود عملکرد) مورد توجه قرار گرفت آن هم نه فقط جهت افزایش قدرت و گشتاور همان طوریکه می دانید زمان بندی تنفس و تخلیه توسط شکل و زاویه قرارگیری بادامکها تنظیم می شود. برای اینکه وضع تنفس بهینه باشد، موتور به زمان بندی مختلف سوپاپ در سرعتهای مختلف نیاز دارد. زمانی که سرعت موتور افزایش می یابد، زمان لازم برای تنفس و تخلیه کاهش می یابد و بنابراین فرصت کافی برای ورود مخلوط تازه به درون موتور و محفظه احتراق و خروج سریع دود از موتور وجود ندارد . بنابراین بهترین راه حل این است که سوپاپ دود دیرتر بسته شده و سوپاپ هوا زودتر باز شود . به عبارت بهتر همپوشانی سوپاپ های دود و هوا (قیچی سوپاپ ) باید متناسب با افزایش سرعت بیشتر شود. به طوری که در شکل ( 1-2) دیاگرام سوپاپهای ورودی و خروجی بدون زمانبندی متغیر و در شکل ( 1-3) با زمانبندنی متغییر نشان داده شده که با یکدیگر قابل قیاس اند . فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه 1-1-سوپاپ ها 1-2-موتورهای چندسوپاپه 1-3- زمان بندی متغیر سوپاپ ها -4-مانیفولد ورودی متغیر فصل دوم : موتورهای چند سوپاپه 2-1- موتورهای چندسوپاپه (Multi Valve) 2-2-موتورهای دوسوپاپه(Multi Valve- 2Valve ) 2-3-موتورهاي سه سوپاپه (Multi Valve-3Valve) 2-4-موتورهاي چهار سوپاپه(Multi Valve-4Valve) 2-5-موتورهاي چهار سوپاپه(مبحث تكميلي) 2-6 موتورهاي پنج سوپاپه(Multi Valve-5Valve) 2- 7موتورهاي شش سوپاپه(Multi Valve- 6 valve ) 2-8 موتورهاي هشت سوپاپه (Multi Valve- 8 valve ) فصل سوم: انواع مختلف زمانبندی سوپاپ ها 3-1 ساز و کار تعویض بادامک 3-2 ساز و کار تغییر زاویه بادامک 3-3 : ترکیب ساز و کار تعویض بادامک همراه با ساز و کار تغییر زاویه بادامک 3-1-1: سیستم VTEC دو مرحله ای هوندا 3-1-2: سیستم VTEC سه مرحله ای هوندا 3-1-3: سیستم MIVEC میتسوبیشی 3-1-4- سیستم MIVEC-MD میتسوبیشی 3-1-5- سیستم VVELنیسان 3-1- 6 :سیستم جدیدتر VVEL 3-2 انواع مکانیزم زمانبندی متغیر سوپاپ ها VVT 3-2-1- ساز و کار تغییر زاویه بادامک 3-2-2: سیستم VANOS بی ام و 3-2-3- سیستم DOUBLE-VANOS بی ام و 3-2-4: سیستم VVT-iتویوتا 3-2-5- سیستم Variocam پورشه سيستمAVCS 3-2-6:سیستم سوبارو 3-2-7: سیستم S-VT مزدا 3-3: سیستم تعویض بادامک همراه با سیستم تغییر زاویه بادامک 3-3- 1سیستم جدید VVTL-i تویوتا 3-3-2: سیستم Vario cam Plusپورشه 3-3-3: سيستم تكامل يافتهi-VTEC هوندا 3-3-4: سيستم منحصر به فرد VVC روور 3-3-5: سیستم تغییر مقطع فراری 3-3-6: سیستم با تغییر زاویه بادامک مرسدس بنز 3-3-7:سيستم زمان بندي كاملاً متغير یا سیستم زمان بندی بدون بادامک فصل چهارم: سیستم مکش متغییر 4-1 مکش متغیر 4-1-1:مانيفولد ورودي متغير VIM 4-1-2:مانيفولدهاي ورودي با طول متغير VLIM 4-1-3: سيستم مكش متغير روور به نام VIS 4-1-4: سيستم مكش متغير تويوتا T-VIS 4-1-5:سيستم مانيفولد ارتعاشي 4-1-6:سیستم vario Ram پورشه فصل پنچم: نتیجه گیری نتایج اصلی حاصل از بکار گیری VVT منابع و مواخذ منابع و مأخذ: 1-کتاب مکانیک جامع اتومبیل-تالیف ویلیام کروز و دونالد آنجلین ترجمه مهندس محمد رضا افضلی 2-http:www.auto4u.blogfa.comcat-1.aspx 3-http:www.smart-omid.blogfa.compost3 4-http:www.auto4u.blogfa.compost-24.aspx 5-http:www.autozine.orgtechnical_schoolenginetech_engine_2.htm 6-http:asia.vtec.netarticlek20a 7-http:www.mekanik2012.blogfa.comcat-15.aspx
تاریخ باز نشر :
زمان : 10 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 8

فنی و مهندسی » مکانیک
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود رایگان کتابهای محمود دهدار دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری دانلود کتاب زنان اهن ربایی دانلود کتاب زنان اهن ربایی دانلود کتاب زنان اهن ربایی تست با پاسخ امور حسبی دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی حاشیه برای ورد دانلودکتابتاریخ طراحی صنعتی دانلودکتابتاریخ طراحی صنعتی دانلودکتابتاریخ طراحی صنعتی دانلودکتاب القطره سکسی وحشیانه وایتنام کتاب ژنتیک امری ترجمه لیلا یوسفیان کتاب ژنتیک امری ترجمه لیلا یوسفیان دانلودآهنگ پویابیاتی بروخوش باش ترکی دانلود اهنگ شب گذشت و تب گذشت و عمر رفته بر نگشت سوالاتtouchstone 1 دانلوداهنگ مادل میبازیم هلن دانلوداهنگ مادل میبازیم هلن سن گلوزه دانلود فیلمنامه درباره الی pdf دانلود ترجمه فارسی ایمونولوژی ابوالعباس ترجمه دکتر فرید حسینی دانلود بازی ایندیانا جونز و مقبره امپراطور برای کامپیوتر دانلود آهنگ بی مریم با صدای نرگس مختاری عبدالقدوس دهقان و اخرین فتوای وی نمونه سوالات backpack 2 دانلود کتاب کمکی استاد view point دانلود کتاب کمکی استاد view point دانلود رایگان کتاب قانون 80/20 اثر ریچارد کچ دانلود رایگان کتاب pdf قانون 80/20 اثر ریچارد کچ فلزیاب سند بانکس asheghan sheitani دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی احداث. الشپح.مقدمه arabic calligraphy دانلود اهنگ شب تا سحر از محسن دولت دانلود اهنگ شب تا سحر از محسن دولت دانلود اهنگ شب تا سحر از محسن دولت نمونه قرارداد طراحی داخلی دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری دانلود کتاب قصه هایی برای از بین رفتن غصه ها دانلود کتاب ژنتیک پزشکی امری ترجمه لیلا یوسفیان دانلود کتاب ژنتیک پزشکی امری ترجمه لیلا یوسفیان طهرطهاره پخش آنلاین هلن ما دل میبازیم دریا دریا روزنامه دیواری درباره معانی علائم راهنمایی و رانندگی به عربی فارسی و انگلیسی چگونگی بازی گرش مالی کیوساکی با زیرنویس فارسی ادرس جدید فینالیستها ادرس جدید فینالیستها دانلود رمان تمنای وجودم نسخه پرنیان حاشیه برای ورد نمونه سوال تاچستون 1 درس 7و8 دانلود رایگان نمونه سوالات تاچ استون 1 "دانلود جزوه روانشناسی پرورشی" نمونه سوالات کتاب تاچ استون 1 دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری أهنگ غزل عنایت نگو صوت أهنگ غزل عنایت نگو صوت دانلود مجموعه کامل کارتون ماشا و میشا دانلود تم سانگ ورودی شینسکی ناکامورا گزارش تخصصی نیروهای خدماتی مدرسه کبوترپاکستانی تلیر گزارش تخصصی نیروی خدماتی مدارس عکس ماشا و میشا علی تاجمیری خالک طلا بنر بازگشایی مدرسه آغاز هفته دفاع مقدس بنر بازگشایی مدرسه آغاز هفته دفاع مقدس فایل بینورال طرح ورودی هیئت دانلود آهنگ ای دل تو خریداری نداری از لیلا فروهر