بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود تحقیق کامل درمورد انواع اتصالات - جوش و پيچ

دانلود تحقیق کامل درمورد انواع اتصالات - جوش و پيچ


دانلود تحقیق کامل درمورد انواع اتصالات - جوش و پيچ لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 76 فهرست و توضیحات: پيش مقدمه: چکيده: فصل اول : مروري بر انواع اتصالات 1ـ مسئله اقتصادي در طراحي اتصالات 1ـ1ـ اتصالات جداشدنی 1ـ2ـ اتصالات جدا ناشدني 1ـ3ـ مقدار بار طراحي در اتصالات فصل دوم: اتصالات مكانيكي 2ـ اتصالات مكانيكي 2ـ1ـ پيچ ها در هواپيما 2ـ2ـ عمل اتصال بوسيله پيچ تکي 2ـ3ـ نقوص اتصالات پرچ ها 2ـ4ـ ملاحظات کلي در امور اتصال پرچ ها : 2ـ5ـ فضاي پرچها : 2ـ6ـ اندازه و نوع سوراخ: 2ـ7ـ طراحي اتصالات پرچ شده : 2ـ8ـ مواد بکار رفته در پرچها 2ـ9ـ مقاومت پرچ ها (Protruding head type) 2ـ10ـ انواع اتصالات ورقه ها 2ـ11ـ انواع اندازه ي پرچ ها ي مورد استفاده : 2ـ12ـ ابزار مخصوص 2ـ13ـ کنترل عملکرد قالب کششي فصل سوم: انواع اتصالا ت جوش. 3ـ انواع روش هاي جوشکاري 3ـ1ـ جوشکاري ذوبي : 3ـ2ـ جوشکاري حالت جامد : 3ـ3ـ جوشکاري قوسي با گاز محافظ 3ـ4ـ عيوب عمده در جوشکاري 3ـ5ـ لحيم کاري 3ـ6ـ روشهاي لحيم کاري 3ـ6ـ1ـ لحيم کاري نرم 3ـ6ـ2ـ لحيم کاري سخت فصل چهارم:انواع چسب و اتصالات چسبي 4ـ انواع چسب 4ـ انواع چسب 4ـ1ـ مواد آب بندي 4ـ2ـ روش هاي چسب زني فصل پنجم : روشها و مراحل طراحي 5ـ روشها و مراحل طراحي 5ـ1ـ خطا در طراحي 5ـ2ـ منابع اطلاعاتي 5ـ3ـ معيارهاي و اولويت هاي در طراحي هواپيما 5ـ4ـ گروههاي مختلف طراحي 5ـ5ـ نوع مواد بکار رفته 5ـ6ـ ترتيب چيدن صندليها 5ـ7ـ تعداد موتورها 5ـ8ـ انواع موتور هوا پيما : 5ـ8ـ تعداد بالها 5ـ9ـ سقف پرواز و حداکثر سرعت قابل دسترس 5ـ10ـ محل مناسب موتور منابع و ماخذ : فصل اول : مروري بر انواع اتصالات 1ـ مسئله اقتصادي در طراحي اتصالات در انتخاب اتصالات عوامل متعددي مي تواند نقش داشته باشد ، عامل قيمت تمام شده يکي از عوامل موثر در گزينش اتصالات هواپيما است. اصولا تمامي تلاشهاي علمي و تکنولوژي در جهت کم کردن قيمت اقتصادي به عمل مي آيد . البته عامل اقتصادي را نبايد با از بين بردن کيفيت و از دست دادن ويژگي هاي کاربردي مورد انتظار ،به حد مطلوب رسانيد ،بخصوص در صنايع پيشترفته و حساسي مثل هواپيما که مرغوبيت و کيفيت از عوامل مهم مي باشد که طراحان هواپيما هميشه مد نظر دارند . يک طراح در باز بيني اوليه بايد سعي نماييد تا حد امکان از اتصالات کمتري در سازه هواپيما استفاده نمايد . مخصوصا قسمتهايي که بار زيادي را تحمل مي کنند . لازم به ذکر است در اتصالات به دلايل بازرسي ،رد کردن و اشتباه کارگران و تخريب مواد هزينه ها بالا خواهد رفت . 1ـ1ـ اتصالات جداشدني در اين نوع اتصال هر يک از اجسام متصل شونده و نيز عاملي که باعث چنين اتصالي گشته است پس از جدا شدن از يکديگر از بين نرفته و بار ديگر قابليت اتصال به همديگر را داشته با شد مانند پيچ ، مهره ،گيره ، و پنسو غيره ، بايستي ،چه در فلزات و چه در عامل ارتباط دهنده هيچ تغييري جهت عدم استفاده مجدد رخ نداده باشد . 1ـ2ـ اتصالات جدا ناشدني به اتصالاتي اطلاق مي شود که هنگام استفاده مجدد ،يکي از دو جسم بهم متصل متصل يا عامل ارتباط دهنده نقصي پيدا کند و بار ديگر قابل استفاده نباشد. مانند جوش، لحيم ، چسب وغيره. پرچها از اين نوع اتصال مي باشند. چراکه بعد از در آوردن آنها از داخل کار قابل استفاده مجدد نيستند . 1ـ3ـ مقدار بار طراحي در اتصالات در طراحي سازه اي هواپيما ، هدف طراح سازه اي است که در صورت وارد آمدن بيشترين بارهاي ممکن هيچگونه تغيير شکل دائمي نداشته باشد. وظايف اصلي سازه هواپيما که متشکل از پرچهاي زيادي ميباشد. انتقال بارهاي وارده و مقاومت در برابر بارهاي وارده به منظور حفظ شکل آيروديناميکي و نيز محافظت از جان مسافران، بار و سيستمها در شرايط مختلف پروازي و جوي است. در طراحي بايستي حداکثر و حداقل بارهايي که به هواپيما چه موقعي که روي زمين قرار دارد و چه موقعي که درحالت پروازي است در نظر گرفته شود. حدود اين بارها نبايستي از استحکام تسليم ماده اي که در سازه هواپيما به کار رفته است، بيشتر شود سازه بايستي قدرت کافي براي تحمل تنش طراحي يا نهايي را بدون نقص و ايراد داشته باشد. تنش طراحي يا نهايي عبارتست از تنش حدي ضرب در فاکتور ايمني. سازه هاي هواپيما مي تواند بر دو اساس طراحي و ساخته شود : الف ـ عمر ايمني ب ـ ايمني شکست معموﻵ ضريب ايمني که در طراحي هواپيما در نظر گرفته ميشود 1.5 ميباشد. که اين ضريب براي موشکهامقدار کمتري است. البته هرگز نمي توان ضريب ايمني کلي تعريف نمود که کليه حالات باري را پوشش دهد و بايستي تحت هر شرايطي ضريب ايمني خاص خود در نظر گرفته شود. البته د رمورد هواپيما هاي نظامي و مسافربري ضريب ايمني بالاتري در نظر گرفته مي شود. به طورمعمول در اتصالات يک فاکتور اضافي بنام فاکتو ر ايمني پوششي در طراحي نياز است اين فاکتور ايمني پوششي معموﻵ از 1.15 تا 1.20 مي باشد. طراحي هواپيما ،مبحث ويژهاي در رشته هواپيما ،فضا است. طراحي هواپيما ترکيبي از علم ،تکنيک و هنر است ،طراحي هواپيما را مي توان به سه مرحله کلي تقسيم بندي نمود: 1ـ طراحي کلي يا مفهومي 2ـ طراحي 3ـ طراحي اجزا هواپيما در مرحله اول يا طراحي کلي ،ابتدا پيکر بندي هواپيما تعيين مي گردد. در اين مرحله طراح حالتهاي ممکن که قابليت جايگزيني با يکديگر را دارند را در نظر گرفته و با توجه به اولويت بندي که قبلا انجام داده است بهترين آرايش را انتخاب مي کند . دو معيار اصلي در انتخاب پيکربندي هواپيما ،نوع ماموريت هواپيما و ترتيب اولويت ها مي باشد . در مرحله دوم که طراحي مقدماتي يا اوليه ناميده مي شود ،کليه قسمتهاي اصلي هواپيما تحليل شده و مشخصات آنها تعيين و محاسبه مي گردند . از جمله اين قسمتها مي توان از بال ،بدنه ،دم عمودي ،ارابه فرود ،سطوح کنترل ،موتورو چيدن آنها (مرکزثقل)نام برد. البته محاسبات اوليه سازه (از قبيل تيرک اصلي بال)،صفحات تقويمي،قاب ها نيز جزء طراحي اوليه هواپيماست. پس از انجام طراحي اوليه دو پارامتر اصلي چک مي گردند :الف- کارآيي،ب-پايداري،در صورت تائيد اين دو پارامتر ،طراحي وارد مرحله سوم يا طراحي اجزاء مي گردد. در طراحي جزئيات ،همه قسمتهاي درشت و ريز هواپيما از جمله کليه پيچ ،مهره ها ،بست ها و اتصالات و قطعات بزرگتر طراحي مي شوند . دريک هواپيما به علت روشهاي طراحي نمي توان تمام سازه را بدون اتصالات در نظر گرفت و علت تغييرات و بازبيني اتصال قطعات به يکديگر مي بايست بصورت جدا شدني يا جدا نشدني باشد. بي شک اتصالات ميزان قابل توجه اي از وزن و هزينه را نسبت به سازه هواپيما به خود اختصاص مي دهند . بنابراين اتصالات نقش مهمي را در سازه هاي هواپيما ايفا مي کنند. از اين رو طراحان هواپيما هنگام طراحي سازه ها و اتصالات دقت زيادي در انتخاب هواپيما ايفا مي کنند . از اين رو طراحان هواپيما هنگام طراحي سازه ها و اتصالات دقت زيادي در انتخاب اتصالات مي کنند . براي مثال هواپيما هاي جمبوجت از قبيل بوئينگ 747 و لاکهيد 1011 نياز به حدود 2.5 ميليون متل کننده در ساختما خود دارند . ارزش آنها حدودا 350 هزار دلار مي باشد . براي کاهش قيمتها ،کارخانه هاي بوئينگ ،لاکهيد و ديگر صنايع همکارشان بطور دائم در حال طراحي متصل کننده ها ، ابزارها و روش هاي جديد نصب هستند . در اين پايان نامه نگارنده ضمن آشنايي طراحان و علاقه مندان به اتصالات بکار رفته در هواپيما ها ، فرآيند و کاربرد اين اتصالات را در مورد بررسي قرار مي دهند . این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 7

فنی و مهندسی » مکانیک
برچسب ها : #

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز مدار محافظ یخچال دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالمتر داشته باشیم رایگان pdf کتاب ایین زندگی احمد حسین شریفی دانلود رایگان کتاب تشخیص های پرستاری ناندا سخنرانی صوتی شیخ یونس ترابی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی محمود جهان البوم ناخدا دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان کتاب القطره pdf خلاصه رمان آوینا دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی آهنک آرزوت کردم مهدى زاد جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت دانلود جف بدوح یلن رهنما دانلود فایل صوتی روانشناسی رشد منیژه کرباسی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد 1 منیژه کرباسی عیب یابی محافظ برق آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری حل مسایل کتاب کدل دانلود رایگان کتاب معلم viewpoint 2 تئوری کانیزارو