دانلود پاورپونت مجتمع مسکونی باغ ناژوان bull; عنوان پروژه: مجتمع باغ مسکونی ناژوان اصفهانbull; موقعیت: ایران، اصفهان، ناژوانbull; مکان : کوچه شیرانی، ناژوان، اصفهانbull; مساحت زمین: ۴۵۰ مترمربعbull; مساحت همکف: ۲۹۰ مترمربعbull; زیربنای ساخت: ۱۳۰۰ مترمربع این فایل به صورت پاورپوینت و در 19 صفحه و دارای تعدادی عکس می باشد.