دانلود تحقیق در مورد قضاوت درباره معماری فهرست مطالب مقدمه سووال تحقیق مکانیزم تغییر فرضیه محوری تحقیق روش تحقیق مدل کلی ادراک طبقه بندی فاکتور های موثر ماهیت و کیفیت محیط فیزیکی کیفیات زمانی تطابق وضع موجود با تصویر ذهنی یا کارکرد مورد انتظار از فضا زمینه های اجتماعی و فرهنگی ویژگیهای شخصیتی،تربیتی-ترجیحات شخصی سووالات مرتبط تعداد صفحات: 15 فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش