7 مقاله با موضوع معماری پایدار در ایران در این پست 7 مقاله با موضوع معماری پایدار درایران قرار داده ایم: 1-آب و معماری در توسعه پایدار عباس صداقتی - سپیده طیب قاسمی واژه های کلیدی مقاله: آب، ، توسعۀ پایدار، معماري ، معماري پایدار، تنظیم شرایط سر تیترها: -آب و معماری -آب و معماری زیر ساختی -آب و معماری مذهبی -نقش آب در تنظیم شرایط فضای معماری -نقش آب در تزئین معماری 2-بررسی پایداری در معماری بومی (مطالعه موردی شهر دزفول) مریم نیساری تبریزی واژهای کلیدی این مقاله: توسعه پایدار، منابع تجدید ناپذیر، معماری بومی سر تیترها: -تعاریف ارائه شده در منابع مختلف بین المللی -معماری پایدار -معماری بومی -دزفول -شوادال -سابقه تاریخی آجر در منطقه 3- نظرسنجی از روستاییان در مورد چالش های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان ساروق، شهرستان اراک محمد حسین کریم - ابولحسن هاشمی واژه های کلیدی این مقاله: توسعه پایدار روستایی، روستاییان، نظرسنجی، ساروق (دهستان)، اراک (شهرستان) سر تیترها: -تعاریف توسعه پایدار روستایی -اهداف توسعه پایدار -روند شکل گیری و برخی از تعاریف مفهوم توسعه پایدار روستایی -مولفه های توسعه پایدار روستایی -ضرورت تاکید بر توسعه پایدار روستایی در جامعه روستایی ایران -شاخصه های توسعه پایدار روستایی -چالش های توسعه پایدار روستایی 4-جایگاه الگوهای معماری پایدار در معماری بومی روستایی (مطالعه ي موردی: روستای هلسم) مسعود رضایی - بهزاد وثیق - ابراهیم مرادی واژه های کلیدی این مقاله: توسعه ی پایدار، معماری پایدار، معماری بومی، روستای هلسم. سر تیترها: -توسعه ی پایدار -توسعه پایدار و معماری -معماری پایدار -معماری بومی -روستا -معماری روستایی -تاثیر اقلیم بر معماری بومی روستا -ویژگی های معماری پایدار در بافت و بناهای روستای هلسم -نحوه استقرار و بافت روستا -معابر روستا -بام بناهای روستا -مصالح بناهای روستایی 5-راهکارهای معماری پایدار گیلان بهمراه قیاس با معماری ژاپن دکتر یوسف گرجی مهلبانی - دکتر علی یاران واژه های کلیدی مقاله: معماری پایدار، معماری گیلان، معماری ژاپن، معماری بومی سر تیترها: -پایداری -توسعه پایدار -معماری پایدار -پیشینه و مبانی معماری پایدار ژاپن و دلیل قیاس با معماری گیلان -مطالعات محیطی استان گیلان -عناصر سازه ای معماری گیلان - مصالح ساختمانی در معماری گیلان -تقسیم بندی ابنیه براساس جنس مصالح و نحوه ساخت آنها در معماری گیلان -فضاهای عملکردی در معماری گیلان -بررسی معماری بومی ژاپن -اصول معماری پایدار ژاپن -بررسی نمونه های معماری پایدار ژاپن با الهام از معماری بومی -تالار شهر کاکی گاوا -خانه ایزونا -مرکز بین المللی اوبی هیرو -ساختمان گاز توکیو - 6-مدل سازی مسکن همساز با اقلیم برای شهرچابهار دکتر محمد سلیقه واژه های کلیدی مقاله: مسكن، اقليم، محيط، چابهار، آسايش سر تیترها: -جامعه ی آماری -مسکن سنتی در چابهار -آسایش حرارتی -تشریح نمودار سایکرومتریک چابهار -فشار بخار آب و چابهار -محاسبه ی ارتفاع خورشید در ایستگاه های مورد مطالعه -چگونگی طراحی سایبان ها و پنجره ها در ارتباط با تابش آفتاب -طراحی سایبان های خارجی در چابهار -سایبان های مرکب -مسکن برای اقلیم گرم و مرطوب چابهار -طراحی فضاهای خارجی -طراحی بام ها و دیوارها -جریان هوا و بازشوها -نیازهای حرارتی فضاهای داخلی ساختمان در چابهار -اصول اجرایی ساختمان برای چابهار -طراحی محوطه -استفاده از نسیم دریا به خشکی و خشکی به دریا در تابستان -استفاده از پوشش گیاهی برای خنک کردن محوطه -شکل پلان و جهت گیری 7-معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست دکتر یوسف گرجی مهلبانی واژه های کلیدی مقاله: توسعه پايدار، معماری پايدار، طبيعت، فرآيند معماری سر تیترها: -توسعه پایدار -معماری پایدار -اصلاح ارتباط انسان- طبیعت، معماری در رویکرد معماری پایدار فرمت تمامی فایل ها PDF می باشد.