بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود مقاله بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگ تراش ها)

دانلود مقاله بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگ تراش ها)


دانلود مقاله بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگ تراش ها) عنوان: بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگ تراش ها) فرمت فایل:word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 256 خلاصه آنچه در مقاله بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگ تراش ها) می خوانید :علاوه بر ساختار شهری منطقه تاریخی که مورد بررسی قرار گرفت و عمدتا بر ساختار سنتی این منطقه منطبق می باشد، از ویژگی های دیگر این منطقه دارا بودن شمار عظیمی از بناهای عمومی و مسکونی با ارزش تاریخی و معماری می باشد که در امتداد محورهای شهری متمرکز بوده و یا در درون محلات پراکنده می باشند. این بناها به همراه بافتهای مسکونی باارزش تاریخی و معماری از مشخصه های اصلی منطقه تاریخی محسوب می گردد. وجود این ارزش ها در منطقه، منطقه را از تشخص بالایی از نظر کیفیت معماری و شهرسازی برخوردار می سازد. 3-1-2- تاثیر مداخلات دوره های اخیر بر ساختار شهری منطقه تاریخی روند رو به رشد شهرنشیی در شهر اصفهان که خود ناشی از دگرگونی های عمیق در زیر ساخت های اقتصادی این شهر در هفتاد سال اخیر است.منجر به مداخلاتی در ساختار کالبدی شهر و به تبع آن ساختار کالبدی منطقه تاریخی گردیده است. اگرچه علی رغم تمامی این دخالت ها ساختار عملکردی و کالبدی سنتی منطقه چنانکه گفته شد از هم گسیخته نگردیده است، اما از یک طرف بر اثر عوامل متعددی تضعیف و دچار رکود قابل ملاحظه ای گردیده و از طرف دیگر به واسطه ظهور عملکردهای جدید شهری عناصر نوینی را در خود پذیرا شده است. ضرورت ایجاد دسترسی های سواره برای وسائط نقلیه عمومی و خصوصی و نتیجتا احداث خیابان ها و دسترسی های سواره بدون توجه به ساختار سنتی منطقه. ظهور عملکرد عمومی خدماتی نوین در مقیاس محله، منطقه و شهر و عدم وجود آنها در قالب ساختار سنتی منطقه، موجب استقرار این عملکردها در حاشیه خیابان های جدیدالاحداث گردیده ، و به تبع خود انتقال بعضی از عملکردهای سنتی مستقر در امتداد استخوانبندی سنتی منطقه تاریخی را به حاشیه این خیابانها، موجب گردید مجموعه این عوامل استخوانبندی سنتی منطقه تاریخی را تضعیف کرده و دچار رکود نسبی گردانیده است اما در شاخه های دیگر ستون فقرات منطقه یعنی چهارباغ عباسی و چهارباغ خواجو به لحاظ امکانات موجود بالقوه، در تامین دسترسی سواره، عوامل فوق الذکر در جهت رونق بیشتر این دو محور موثر واقع شده اند. مجموع عوامل ذیل بعضی از عمده ترین محورهای دسترسی سواره در سطح منطقه رابه محورهای خدماتی جدیدی تبدیل نموده، که در کنار محورهای قدیمی، ساختار جدید محورهای شهری در منطقه را شکل می داده اند : رشد جمعیت شهر و نیازمندیهای خدماتی و عمومی ناشی از آن به همراه ضرورت تامین عملکردهای نوین شهری بر نقش اقتصادی منطقه تاریخی به عنوان منطقه مرکزی شهر به خصوص در محور بازار- چهارباغ عباسی افزوده و نتیجتا نرخ بهره وری از زمین در این محدوده را افزایش داده است. این عامل، تخریب محوطه های مسکونی و باغات و تبدیل آنها به محوطه های عمومی را موجب گردیده است. با احداث شبکه های نوین تاسیسات زیر بنایی و به خصوص شبکه آبرسانی در سطح شهر، مادیها به خصوص در محدوده منطقه تاریخی، ضرورت عملکردی اولیه خویش را از دست داده و نتیجتا مورد بی توجهی قرار گرفته و بعضا بر روی آنها ساخت و سازهای جدید صورت پذیرفته است. همراه با رشد جمعیت و ضرورت توسعه ساخت و سازهای شهری مناطق مسکونی جدید در حاشیه منطقه تاریخی به وجود آمده است این مناطق که از دسترسی سواره و خدمات عمومی مناسبتری نسبت به منطقه تاریخی برخوردار می باشند، اقشار مرفه تر شهری را از منطقه مرکزی و تاریخی به سوی خود جلب کرده و نتیجتا ساختار اجتماعی و کالبدی محلات قدیمی را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. کاهش ارزش زمین و ساختمان در محوطه های مسکونی منطقه تاریخی، گروههای اجتماعی با درآمدهای پایین تر را به سوی این مناطق جلب کرده و نتیجتا واحدهای مسکونی با قطعات بزرگ زمین در این منطقه که جوابگوی نیاز این گروههای اجتماعی نمی باشد، تفکیک شده و با نامناسبترین شیوه های ساخت نوسازی گردیده است. عدم وجود دسترسی سواره مناسب در درون محلات قدیمی منطقه تاریخی و احداث خیابان ها و ارتباطات سواره جدید بدون توجه به ساختار سنتی منطقه موجب گسیخته شدن بافت محلات و انتقال مراکز این محلات به حاشیه، این دسترسی ها و نهایتا تمایل عمومی شکل گیری محلات حول دسترسی های سواره جدید گردیده است. سیمای حجمی و کالبدی منطقه تاریخی از یک طرف تحت فشار روند رو به رشد جمعیت و تمایل به افزایش تراکمهای ساختمانی و از طرف دیگر عدم توجه به هماهنگی های کالبدی لازم که می بایست در بافت تاریخی به عمل آید با روندی رو به تزاید دستخوش دگرگونی های و ملاحظات غیر مسئولانه گردیده است. این عوامل و تاثیرات و مداخلات ناشی از آنها و عدم توجه جدی طراحان طرح های جامع و تفصیلی قبلی و ناظرین به اجرای این طرح ها، به موازات سوداگریها در زمینه ساخت و ساز واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختار سنتی و حیات شهری منطقه تاریخی را که حقیقتا به لحاظ ارزشهای تاریخی ومعماری عنوان شده کم نظیر می باشد شدیدا مورد تهدید و در معرض گسیختگی و فروپاشی قرار داده است. 4-1-2- اصول و راستاهای طرح جامع برای منطقه تاریخی طرح جامع اصفهان مصوب شورای شهرسازی و معماری ایران بیشترین کوشش خود را به کار برده تا استخوانبندی منطقه تاریخی شهر اصفهان که در طول بیش از هزار سال در نهایت زیبایی و مهارت شکل گرفته و هویت و تمامی ارزش های تاریخی، معماری و شهرسازی این شهر متکی و وابسته به آن است، دگرگون و یا شکسته نشود، بلکه ترمیم، تقویت و در جهت روند تکاملی آن در طول تاریخ توسعه یابد. به طور خلاصه اصول و راستاهایی که در طرح جامع اصفهان برای منطقه تاریخی مشخص شده است عبارتند از : تقویت و تکمیل استخوانبندی منطقه تاریخی بر اساس محورهای شهری و محور طبیعی زاینده رود و شبکه مادیها و نهرهای منطقه. ستون فقرات این استخوانبندی بر دو محور عمود بر هم، یعنی محور مصنوع ( بازار و چهارباغ) و محور طبیعی زاینده رود استوار است. طرح ریزی سیستم تقسیمات شهری بر اساس وضع موجود در آن منطقه تاریخی در قالب محلات، نواحی و مناطق شهری. تقویت و تکمیل مراکر محلات، نواحی و مناطق موجود با پیش بینی کاربریهای عمومی در امتداد محورهای شهری و طبیعی بر اساس سلسله مراتب پیشنهادی تقسیمات شهری. در نظر گرفتن سیمای حجمی منطقه تاریخی به صورت یک بافت یکپارچه کم ارتفاع که در آن محورهای شهری با رعایت ملاحظات تاریخی ارتفاع بیشتری یافته و در سیمای حجمی منطقه برجستگی و تشخص خاصی را بر اساس سلسله مراتب ارزشی خود کسب خواهند نمود. طرح تفصیلی منطقه پنج با توجه به سازمان و ساختار شهری منطقه تاریخی و ضوابط اساسی و راستاهایی که طرح جامع برای این منطقه ترسیم نموده است در چارچوب مشخص شکل گرفته است. در این طرح سعی گردیده است طرح ریزیهای شهری از این چارچوب فراتر نرفته و حتی الامکان اقدامات پیش بینی شده بر پایه مبانی و اصولی که فوقا به آنها اشاره شد صورت پذیرد. زمین های جلفا و سنگتراش های اصفهان عموماً بهایی بالاتر از یك میلیون تومان در هر متر مربع دارند و به طور مداوم دست اندركاران ساخت و ساز و فروشندگان تراكم را برای تخریب خانه های تاریخی وسوسه می كنند. تا زمانی كه تدابیری برای تشویق ارامنه به سكونت در جلفا و عدم ترك محل صورت نپذیرد، مسئله نابودی میراث فرهنگی جلفا را نمی توان به شكل بنیادین حل و فصل كرد . در سال ۱۰۱۲ هجری قمری، درست شش سال پس از آن كه شاه عباس اول پایتخت دولت صفوی را از قزوین به اصفهان آورد، هزاران خانواده ارمنی از جلفای آذربایجان در ساحل رود ارس به پایتخت جدید كوچ داده شدند تا با استفاده از طبیعت ساعی و مقتصد و تخصص تجاری آنها بر رونق پایتخت افزوده شود. این اقدام همچنین خطر شورش یا تجزیه طلبی را كه همواره از سوی گروه های قومی و اقلیت های مذهبی انتظار می رفت، از میان می برد. بدین ترتیب و با این امتیازات، ارامنه سراسر اروپا برای گسترش تجارت خارجی ایران را زیر پا گذاردند و ثروت زیادی را به دست آوردند، ثروتی كه بخش بزرگی از آن صرف شكوه و جلال جلفا شد. وقتی شارون، سیاح فرانسوی۱۲۰، سال پس از شاه عباس اول قدم در جلفا نهاد، آن را چنین یافت: در جلفا ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰خانه وجود دارد، بیشتر خانه های خوب و مجلل در طول رود ساخته شده، برخی از آنها زرنگار و چنان با شكوه و عالی است كه می توان آنها را در ردیف قصرها و كاخ ها به شمار آورد. و این تازه وقتی بود كه شارون می گفت: اكنون وضع دگرگون و از آن همه نعمت و ثروت كاسته شده است. طی دوره صفوی كلیساهای زیادی در جلفا ساخته شد كه از جمله آنها می توان به كلیسای بدخیم (= بیت اللحم) اشاره كرد. این كلیسا به روزگار زمامداری شاه عباس اول در سال ۱۰۳۷ ه.ق بنا گردید. این كلیسای وانك كه معروف ترین كلیسای جلفاست در زمان سلطنت شاه عباس دوم بنیان گرفت و ساخت آن از ۱۰۶۵ تا ۱۰۷۴ ه.ق به طول انجامید. از دوره شاه عباس اول كلیسای دیگری به نام مریم یا خواجه عابد نیز باقی مانده كه متعلق به سال ۱۰۲۱ ه.ق است. غیر از اینها ۹ كلیسای دیگر در جلفا وجود دارد كه عبارتند از كلیسای گورك (غریب)، استبانوس، یوحنا، كارتارینه (دیركاترینا)، نیكوغایوس ، گریگور، میناس، سركیس و یزمیس. البته ارامنه كاتولیك و پروتستان نیز كلیساهای مخصوصی را برای خود در محله سنگ تراش ها و محله هاكوپ جان دارند. (اكثر ارامنه پیر و مذهب گریگوریان هستند) از اواخر دوره صفویه ورق برگشت و آزار ارامنه جلفا به منظور اخذ مالیات بیشتر آغاز شد. پس از سقوط صفویه و در زمان نادرشاه ۱۱۴۸-۱۱۶۰ ه.ق) كار به جایی رسید كه به گفته یك سیاح فرانسوی، جلفا مجبور شد روزانه معادل سه هزار فرانك مالیات بدهد. در این شرایط عده زیادی از اهالی مهاجرت كردند و سكنه جلفا منحصر شد به عده ای اشخاص بی بضاعت كه توانایی رفتن نداشتند و اجباراً هر گونه سختی را تحمل می كردند. در دوره قاجاریه (سده سیزدهم هجری) وضع كمی بهبود پیدا كرد و جلفا رونق محدودی گرفت. در اواخر این سده كه مادام ژان دیولافوا شوالیه لژیون دونور فرانسه به جلفا آمد، آن را سرشار از زندگی یافت: اگرچه در جلفا خانه ها همه با خشت و گل بنا شده اند و در پشت دیوارهای خاكستری رنگ پنهان هستند، ولی نظم و نظافت همه جا برقرار است. نهر بزرگی از میان كوچه عبور می كند و درختان بلندی از دو طرف آن سربرآورده و عابرین و حتی دكان ها را در سایه خود از آفتاب محفوظ نگاه می دارند... آهنگ های بشاشت آوری در زیر درختان شنیده می شود. این آواز اطفالی ارمنی است كه كلاه پشمی قرمزی بر سر دارند و از مدرسه بر می گردند... زنان ارمنی با چادرهای سفید در كنار دیوار راه می روند. در دوره قاجار با توجه به حضور مسلط قدرت های خارجی در ایران و به ویژه فعالیت مسیونرهای مسیحی، جلفا از اهمیت خاصی برخوردار بود و مدارس مذهبی در آن قوت گرفت. در مجموع زندگی مسالمت آمیز ارامنه و مسلمانان این محله را از آسیب های گوناگون حفظ كرد و در اصفهان اسلامی، موزه ای از آثار، آیین ها و آداب و رسوم مسیحی پدید آورد. با این وجود توسعه لجام گسیخته شهری در نهایت محله جلفا را نیز به مانند سایر محله های تاریخی اصفهان تحت تأثیر قرار داد. این تأثیر امروزه با مهاجرت روزافزون ارامنه جلفا شكل بحرانی به خود گرفته است. مطابق آماری كه حدود ۱۲ سال پیش لئون میناسیان از پژوهشگران بنام جلفا و رئیس سابق موزه كلیسای وانك تهیه كرده است، ارامنه جلفا حدود هفت هزار نفر هستند، اما دكتر لطف الله هنرفر كه پژوهش های وسیعی را درباره تاریخ و فرهنگ اصفهان صورت داده، معتقد است كه تعداد ارامنه جلفا بیش از پنج هزار نفر نیست. هر دو این ارقام نشان می دهند كه جمعیت ارامنه جلفا پیوسته رو به كاهش بوده است. زیرا اگر آمار شارون در دوره صفوی را ملاك قرار دهیم، تنها تعداد خانه های جلفا ۳۵۰۰ خانه بوده است و جمعیت آن دست كم چهار _ پنج برابر این تعداد. بدیهی است كه این تعداد خانه یا به صورت اولیه یا به شكل بازسازی شده، كمابیش وجود دارند، اما دیگر در همه آنها نشانی از ارامنه نیست. در حالی كه در بافت تاریخی مركز اصفهان، بهای زمین گاه كمتر از ۱۰۰ هزار تومان برای هر متر است، زمین های جلفا عموماً قیمتی بالاتر از یك میلیون تومان دارند و به طور مداوم دست اندركاران ساخت و ساز و البته فروشندگان تراكم را برای تخریب خانه های تاریخی وسوسه می كنند. برای مثال در حدود سال های ۸۱-۱۳۸۰ پاره ای از اختلاف ها میان اعضای كلیسای كاتولیك جلفا، موجب شد كه مدرسه كاتولیك ها موسوم به مدرسه فرانسوی ها به فروش برسد و فرد خریدار به راحتی مجوز ساخت و ساز در آن را بدست آورد. این مدرسه كه در سال ۱۲۸۱ شمسی (اواخر دوره قاجار) پشت كلیسایی قدیمی متعلق به دوره صفویه و در محله سنگ تراش ها ساخته شد، نه فقط از حیث معماری قابل توجه بود، بلكه برای مرور تاریخ مسیونرهای مسیحی در ایران نیز اهمیتی بسزا داشت. زیرا در واقع شعبه ابتدایی مدرسه سه ستاره صبح بود كه توسط مسیحیان كاتولیك فرانسه تأسیس شد و تا سال ۱۳۱۱ فعالیت مداوم داشت. از آن پس یك چند منحل و مجدداً در سال ۱۳۳۵ با امتیاز جدید و در محل دیگری افتتاح شد. در حالی كه مالك جدید مدرسه در حال خراب كردن دیوارها و تزئینات آن بود، یك حادثه ساده، موجب آگاهی اداره كل میراث فرهنگی از موضوع و دستور توقف تخریب شد، البته مدرسه نیمه مخروبه توسط شهرداری منطقه ۵ خریداری و بوسیله سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان مرمت شد، اما ده ها خانه و اثر تاریخی دیگر جلفا از چنین بخت بلندی برخوردار نبوده اند! بدین سان، از یك سو مهاجرت ارامنه از جلفا، بافت فرهنگی آن را مورد تهدید قرار داده و از سوی دیگر ساخت وسازهای ناموزون بافت تاریخی اش را به نابودی كشانده است. در سال های اخیر و پس از آن كه تخریب میراث فرهنگی جلفا (و به طور كلی اصفهان) حساسیت هایی را در افكار عمومی برانگیخت، شهرداری این شهر كوشید تا سروسامانی به اوضاع دهد. در این جهت سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری مأمور تهیه و اجرای طرح هایی برای احیای بافت تاریخی جلفا شد. بازسازی بازارچه قدیمی جلفا، مرمت میدان تاریخی جلفا و دیوار كلیسای وانك، ساماندهی كوچه كلیسای وانك، مرمت و احیای خانه تاریخی استپانیان، ساماندهی نهرهای شایج و نایج و مرمت مدرسه فرانسوی ها، به شرحی كه گفته شد از جمله طرح هایی هستند كه به اجرا درآمده اند. با این وجود، تا زمانی كه تدابیری برای تشویق ارامنه به سكونت در جلفا و عدم ترك محل صورت نپذیرد، نمی توان مسئله را به شكل بنیادین حل و فصل كرد. مرمت و نگاهداری همه آثار تاریخی جلفا كاری نیست كه تنها از عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یا شهرداری اصفهان برآید. از این گذشته آنچه از حفظ كالبد فیزیكی جلفا، اهمیت بیشتری دارد، صیانت از فرهنگ عمومی زندگی در جلفاست كه افزون بر چهار سده در جریان بوده و اكنون رو به اضمحلال است. شاید بهتر باشد كه در مورد اخیر به جای مهندسی شهری، نوعی مهندسی اجتماعی به كار گرفته شود و مكانیزم های فرهنگی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. چهارصد سال پیش جلفا با حضور ارامنه شكل گرفت و به خود بالید و اینك جلفای منهای ارامنه یعنی هیچ! فصل چهارم:تجزیه و تحلیل وضع موجود کاربری ها در این فصل پس از بررسی اولیه ی وضع موجود کاربری ها به ارزیابی کمی وکیفی آنها پرداخته میشود .به منظور کیفی اراضی از 4 ماتریس زیر استفاده میشود: 1-ماتریس سازگاری(compatibility matrix) 2-ماتریس مطلوبیت(Desirability matrix) 3-ماتریس ظرفیت(Capacity matrix) 4-ماتریس وابستگی(Dependency matrix) برنامه ریزی کاربری اراضی شهری برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تعاریف مختلفی از برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ارائه شده ولی همگی آنها بر نکات مشترکی تأکید دارند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری یعنی ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواسته و نیازهای جامعه شهری (سعیدنیا ۱۳۷۸ ص ۱۳ ) برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به معنی الگوی توزیع فضایی یا جغرافیایی عملکردهای مختلف شهر می باشد عملکردهایی چون نواحی مسکونی، صنعتی. تجاری، خرده فروشی و فضاهای تخصیص داده شده برای استفاده های اداری، موسسات، نمادهای اجتماعی و گذران اوقات فراغت. (درکوش، ۱۳۶۴ ص۴۵ ) برنامه ریزی کاربری اراضی شهری عملی است که طی آن که برای هر واحد زمین، کاربردی خاص تخصیص می دهند، هدف از این برنامه ریزی ایجاد برنامه ای است که میزان رفاه اجتماعی را با توجه به محدودیت ها افزایش دهند. برنامه ریزی کاربری اراضی علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی می باشد. هدف اصلی و اساسی برنامه ریزی کاربری زمین استفاده بجا و مناسب و در نهایت آماده سازی زمین جهت مصارف مختلف شهری است، بنابراین در برنامه ریزی کاربری زمین بایستی زمین مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف آینده برآورد گردد. در واقع برنامه ریزی کاربری زمین و مدیریت خردمندانه فضا به منظور بهینه سازی الگوی توسعه فعالیتهای انسان است. یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی شهری برنامه ریزی کاربری زمین است که همراه با برنامه ریزی شبکه ارتباطی، فضای سبز و باز، تاسیسات و غیره استخوان بندی اصلی شهر و نحوه توسعه آتی آن را مشخص می کند. نحوه رویکرد و چگونگی برنامه ریزی کاربری اراضی نه تنها نقض اساسی در کیفیت و کارایی برنامه جامع شهری خواهد داشت، بلکه اساس نظام توزیع فعالیتها، خدمات و سهم سرانه ها را تعیین می کند بدیهی است موضوع اصلی در برنامه ریزی کاربری اراضی، نحوة تخصیص زمین به کاربریهای مختلف و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر است که به عنوان برآورد نیازهای فضایی تلقی می گردد. (مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، ۱۳۸۳ ص ۵۸) اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری اولین گام در هر برنامه ریزی تشخیص مقدماتی مسائل و مشکلات می باشد. پس از شناسایی مسائل و مشکلات تعیین اهداف و بر اساس فرصتها و تحدیدها مهمترین گام در برنامه ریزی است.(پور محمدی،۱۳۸۲ ص۴) در برنامه ریزی اراضی شهری اهداف به دو دسته تقسیم می شود: الف) اهداف کلان اهداف ایده آل و مطلوب بلند مدت کیفی و مهم هستند که از ارزشها و آمال جامعه نشأت می گیرد. این اهداف امروزه بر دو پایه اصلی، یعنی ارزشهای توسعه پایدار و اعتلای کیفیت زندگی شهری استوار شده است. این اهداف بنا به ضرورت جامع نگری، به چهار عرصه اصلی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی تقسیم می شود. (رضویان، ۱۳۸۱ ص ۵۴) اهداف کلان در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ردیف نوع اهداف موارد عمده ۱ اهداف زیست محیطی جلوگیری از تخریب زمین، حفظ پیوند بشر و طبیعت، توسعه منابع، حفظ منابع تاریخی و فرهنگی، گسترش فضای سبز، مکان یابی صنایع و خدمات مزاحم، ایمنی از سوانح و hellip;.. ۲ اهداف اقتصادی استفاده از بهینه از زمین، جلوگیری از سوداگری زمین، تعدیل حفظ مالکیت، استفاده از اضافه ارزش زمین در جهت منابع عمومی و hellip; ۳ اهداف اجتماعی کاهش نابرابری در استفاده از زمین، افزایش تسهیلات و خدمات عمومی، گسترش فضاهای جمعی، بهسازی بافت های قدیمی، زیباسازی محیط شهری، تقویت هویت محله، اعتلای کیفیت کاربری مسکونی و تفریحی hellip; ۴ اهداف کالبدی- فضایی توزیع متعادل کاربری، جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار، حفظ تناسب در توسعه عمودی و افقی، تشویق تنوع و اختلاط کاربری ها، حفظ تناسب میان توده و فضا، تدوین معیارها و استانداردهای مناسب کاربریhellip; ب) اهداف خرد این اهداف وسیله ای برای دستیابی به اهداف کلان و نقطه ای است برای دستیابی به آن کوششهای برنامه ریزی شکل می گیرد. اهداف خرد یا ویژه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری عبارتند از: ۱- کارایی: این اهداف از طریق تشخیص مناسبترین نوع استفاده از یک قطعه زمین که بیشترین فایده را با کمترین هزینه بدست می دهد، حاصل می شود و به واسطه همین امر توسعه شهر بصورت منطقی و با در نظر گرفتن رفاه عمومی صورت می گیرد و سلامتی مردم نیز تضمین می شود و با مکان یابی منابع آلوده ساز در خارج از منطقه شهری از آثار آلودگیهای مختلف شهری و کانون های آلوده ساز جلوگیری می گردد. ۲ـ برابری: هدف برنامه ریزی کاربری زمین از برابری این است که کاربریهای صحیح و برنامه ریزی شده دسترسی تمام گروهها را به تسهیلات مورد نیاز و نیز توزیع منابع حاصل از آنجا را به طور برابر و متوازن برای گروه های مختلف جهت فراهم آورد. ۳- پایداری: پایداری در کاربری اراضی به این معنی است که از امکانات و توان بالقوه هر قطعه زمین چنان بهره گیری شود که این توان نه تنها کاهش نیابد و از بین نرود بلکه بطور مداوم بر ظرفیت آن افزوده گردد. ۴- رفاه عمومی: یکی از عوامل مهم و موثر در تعیین اهداف و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، ملاحظات رفاه عمومی است عوامل تعیین کننده رفاه عمومی عبارتند از: الف) تندرستی ب) ایمنی ج) آسایش د) امنیت در تأمین تندرستی جامعه به این نکات توجه می شود: بخشی از فهرست مطالب مقاله بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگ تراش ها)قدردانی : مقدمه فصل اول:مطالعات پایه بخش دوم:طرح های پیشنهادی بخش چهارم:نظر ارگان ها راجع به محله ی سنگتراش ها فصل دوم: آشنایی با حوزه ی بلافصل و نقش آن در حوزه ی مداخله بخش اول : بررسي وضع موجود جمعيت و تراكم 1-3-1- كل منطقه - قطعه ها - كاربري اراضي 1-4-1- سطوح شهري و سطوح آزاد كاربريها -4-1- سطوح و سرانه كاربريها را به دست مي دهد. 2-2-4-1- كاربري ارتباطات كاربري هاي خدماتي - نحوه توزيع مراكز خدماتي الف- محورهاي شهري : 1- برخوردار است. ب- خدمات مراكز منطقه : سيماي حجمي منطقه ارزيابي كيفي بناهاي مسكوني ) بناهاي تخريبي ناهمواري هاي شهر اصفهان درجه حرارت روزهاي يخبندان باد مطالعه آبهاي استان اصفهان مقدمه آبهای سطحی استان اسامی زاینده رود ساختمان زمین شناسی منطقه آبگیر زاینده رود زاینده رود از سرچشمه تا بن رود حوضه آبیاری زاینده رود در اصفهان تاسیسات آبهای سطحی در استان اصفهان تاسیسات آب زاینده رود آبهای زیرزمینی استان اصفهان آبهای زیر زمینی حوضیه آبریز زاینده رود آبهای زیرزمینی اصفهان کوچک آبهای زیر زمینی در شهر اصفهان خاک های استان اصفهان شده اکتفا می کنیم (جدول شماره 55) عوامل و فرآیندهای خاکساز در سطح استان مقدمه ای بر جغرافیای گیاهی استان اصفهان تاثیر عوامل جغرافیایی پوشش گیاهی منطقه معتدله نیمه مرطوب استان اصفهان جامعه گون سانتورا Astragalus Ceentaurea الف) زیر منطقه رویشی نیمه بیابانی د)منطقه رویشی کوههای مرتفع مناطق حفاظت شده و حیات وحش استان اصفهان پناهگاه و منطقه حفاظت شده قمیشلو پناهگاه حفاظت شده موته فصل سوم جغرافیای تاریخی اصفهان خاک و زمین های زراعتی جنبه دفاعی وجه تمسیه اصفهان بخش دوم بررسي تاريخي 1-2- شناخت منطقه تاریخی اصفهان 1-1-2- مشخصات کلی ساختار شهری منطقه تاریخی - ستون فقرات منطقه- محورهای شهری متن منطقه تاریخی- واحدهای شهری محدوده محله های مسکونی 2-1-2- بناهای باارزش تاریخی ndash; معماری 3-1-2- تاثیر مداخلات دوره های اخیر بر ساختار شهری منطقه تاریخی اصول و راستاهای طرح جامع برای منطقه تاریخی فصل چهارم:تجزیه و تحلیل وضع موجود کاربری ها اهداف کلان تقسیمات کالبدی شهر طبقه بندی کاربریهای شهری بخش اول :ماتریس سازگاری بخش دوم: ماتریس مطلوبیت ماتريس ظرفيت : فصل پنجم:شناخت وضع موجود (محیط کالبدی) 2- شهرسازي ارزش گرا (دانايي محور) 3- ميراث فرهنگي چيست؟ بخش دوم:بررسی نظام ارتفاعات ( تعداد طبقات) : بخش سوم:بررسی کیفیت ابنیه وساختمان های با ارزش: خانه ی سوکیاس: معني تخصصي فرم(کالبد) شکل شناسي حوزه های اقلیمی ایران تقسیمات اقلیمی در جهان تقسیمات اقلیمی در ایران ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف موقعیت خورشید 2-بررسی و مطالعه ی استخوان بندی فضاهای همگانی و فعالیت ها و رویدادها: آرمان ها و اهداف احراز هويت شهري مراحل شکل گيري هويت شهري معرفي جلفا عناصر تشکيل دهنده ي کالبد و استخوان بندي محله مطالعات ساختار محيط بررسي لبه ها بررسي قلمرو نتيجه گيري بررسي فرصت ها وچشم اندازها مشکلات و تهديدها فصل ششم:شناخت وضع موجود (محیط اجتماعی) فصل هفتم:شناخت وضع موجود(محیط بصری : منظر شهری) بخش دوم: روش SWOT منابع
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

فنی و مهندسی » معماری
برچسب ها : #

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات