پاورپوینت درباره انواع شبکه‌های اجتماعی آنلاین bull;لایک، شیر، توییت، پلاس همه و همه مفاهیمی است که با رشد شبکه های اجتماعی آنلاین در دنیا شکل گرفته است. امروز کمتر کاربری است که در یک شبکه های اجتماعی آنلاین عضو نباشد! در حالی که هر روز بر تعداد و انواع شبکه های اجتماعی افزوده می شود؛ کاربران نیز تجربه جدید اجتماعی شدن را در آنها سیر می کنند.این فایل پاورپوینت که شامل 13 اسلاید می باشد دررابطه با شبکه های اجتماعی بحث می کند.