بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود تحقیق کامل درمورد تكنولوژي بي سيم Bluetooth

دانلود تحقیق کامل درمورد تكنولوژي بي سيم Bluetooth


دانلود تحقیق کامل درمورد تكنولوژي بي سيم Bluetooth لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 44 فهرست و توضیحات: ol style= text-align: justify; li مقدمه liol 1-1 . خلاصه 2-1 . سازمان مدارك DOCUMENT ORGANIZATION 3-1 . مثالي از مدل سازي ndash; OPNET ol style= text-align: justify; li مروري بر Bluetoothliol 1-2 توضيحات كلي 2-2. ساختار لايه هاي Bluetooth 1-2-2 . واحد كنترل ارتباط Baseband 2-2-2. پروتكل مديريت ارتباط( IMP) LINK Manager protocol 3-2-2. كنترل ارتباط منطقي و پروتكل تطبيقي (L2CAP) ol style= text-align: justify; li مدل Bluetoothliol 1-3. خصوصيات 2-3 .نصب كردن مدل Bluetooth 1-2-3. نصب مدل 2-2-3. بازبيني كردن عمليات نصب 3-3. ايجاد سناريو 4-3. مرجع مدل Bluetooth 1-4-3. مرجع مدل شبكه 2-4-3. مرجع مدل گره 3-4-3. مرجع مدل پردازش شده 4-4-3. فرستند گيرنده BT 5-3. مرجع مدل بسته اطلاعاتي 1-5-3. بسته هاي اطلاعاتي ميزبان (host) 2-5-3. انواع بسته هاي اطلاعاتي پروتكل Bluetooth 3-5-3. حوزه هاي بسته هاي اطلاعاتي Bluetooth 6-3. مرجع آماري ol style= text-align: justify; li كيفيت الگوريتمهاي سرويس QOSliol 1-4. كيفيت سرويس ndash; مقدمه 1-1-4. پايگاه داده هاي QOS 2-4. الگوريتم هاي QOS 1-2-4. اولين الگوريتم 2-2-4. دومين الگوريتم 3-4. نتايج QOS 1-3-4. مقايسه اولين الگوريتم و دومين الگوريتم ol style= text-align: justify; li اصطلاحات، اختصارات و تعاريف liol 1-5. فهرست اصطلاحات و اختصارات 2-5. تعاريف ضميمه (پيوست ) A ndash; سرعت آناليز داده تئوري سرعت داده ها نتايج شبيه سازي Simulation ماكزيمم سرعت منقارن ماكزيمم سرعت نامتقارن ضميمه (پيوست ) B ndash; فايلهاي دربر داشته ضميمه (پيوست) C ndash; معرفي IC Bluetooth مراجع 1. مقدمه تكنولوژي بي سيم Bluetooth يك استاندارد انتقال دامنه كوتاه RF براي فاكتور فرم كوچك، كم هزينه ، ارتباط كوتاه راديويي بين طرحهاي دستي و سبك مي باشد. اين تكنولوژي وعده ميدهد كه اغتشاش كابلها، ارتباط و طرحهاي مغشوش كننده مخابراتي بين محصولات امروزي را از بين مي برد. تلفنهاي موبايل، فراخوانها، كامپيوترهاي كوچك، PDA ها، دوربينهاي ديجيتال و غيره ، يك ساختار كلي براي ارتباط در صحنه محصولشان دارند. تكنولوژي بي سيم Bluetooth يك راه حل درجهت رفع نياز براي افزايش آزادي موبايل پيشنهاد مي كند. افزايش در تعداد مصرف كننده و كاهش درخواست كامپيوترهاي ثابت نسبت به دستي و جايگزين شدن كامپيوترهاي روميزي يك ايده را در محيط بازار براي يك پيشنهاد خوب شكل داده است كه كابلهاي مزاحم را حذف كرده و محدوديتهاي آن را از بين ببرد. Bluetooth يك استاندارد كم هزينه، كم انرژي ، امن و توانمند براي ارتباط موج كوتاه است. اين تكنولوژي براي راحتي مصرف، صداي همزمان و اطلاعات و ارتباطات چند جانبه طراحي شده است. اين طرح يك دامه 10 متري را پيشتيباني مي كند كه مي تواند تا 100 متر افزايش يابد با استفاده از يك آمپلي فاير. شروع به كار Bluetooth به SIG (گروه منافع خاص) بستگي دارد كه در فوريه سال 1998 به دست آمد. در آغاز شامل موبايل اريكسون، Intel، IBM ، توشيبا و نوكيا بود. اين گروه چندين بازار را تحت پوشش قرار داده اند كه نياز تكنولوژي جديد بود. به كمك بيش از 2000 شركت SIG كه در حال حاضر از Bluetooth حمايت مي كنند، محصولات آينده يكي از اين دو مورد خواهد بود: آنهايي كه بوسيله Bluetooth توانا شده اند و آنهايي كه اين خاصيت را ندارند. جداي از تعريف راديويي و طرحهاي ارتباطي، حرفه SIG Bluetooth تضمين كردن همان متغيرها از استاندارد Bluetooth بوسيله همه فروشندگان آتي خواهد بود. بنابراين تعدادي از مدلهاي مصرفي و فرم بنديهاي طرحها اضافه بر روشهاي مخصوص براي تاييد تطابق تعريف خواهند شد. چگونه عمل مي كند؟ هر سيستم Bluetooth چهار بخش اساسي دارد: يك راديو RF كه اطلاعات و صدا را مي گيرد و انتقال ميدهد. يك Baseband يا واحد كنترل ارتباط كه پردازشگر اطلاعات دريافتي و انتقالي است، نرم افزار كنترل ارتباط كه انتقال را كنترل ميكند، و نرم افزار حمايت كننده از سيستم. راديو Bluetooth يك راديو كم دامنه و كم انرژي است كه در دامنه غير رسمي GHZ42. كار مي كند. اين دامنه توسط ديگر انواع تجهيزات نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. براي اجتناب از تداخل Bluetooth از تكنيك FHSS (Frequency Hopping Spread Spestrum) (طيف انتشار جهشي فركانس) استفاده مي كند. استفاده از يك آنتن با قدرت odBM در دامنه 10 متر است. دامنه 100 متر بوسيله استفاده از يك آنتن با قدرت 20dBm ميسر ميگردد. اطلاعات با يك (بيشترين ) سرعت در حدود 1Mbps انتقال مي يابند. محدوديت هوايي طرح سرعت عملي اطلاعات را در حدود 721 kbps محدود ميكند. تداخل يا خروج از محدوده ممكن است سرعت دسترسي Baseband (واحد كنترل ارتباط سخت افزاري است كه سيگنالهاي راديوي را به يك صورت ديجيتالي برمي گرداند ، كه مي تواند به وسيله اجرا كننده ميزبان پردازش شود) را كاهش دهد. همچنين اطلاعات صدا و يا ديجيتالي را به شكلي تبديل كند كه مي تواند با استفاده از سيگنال راديويي انتقال يابد. پردازشگر Baseband از اطلاعات حذف شده از يك شكل به شكل ديگر محافظت ميكند ( مانند صوت به اطلاعات ديجيتالي) ، آنرا فشرده مي كند، داخل كادر مي گذارد و خطاهاي اطلاعاتي را اصلاح ميكند و سپس پردازش اوليه براي اطلاعات كه دريافت مي گردد را معكوس ميكند. در Bluetooth وظيفه واحد Baseband كنترل ارتباط است. نرم افزار كنترل كننده ارتباط در يك ميكروپروسسور عمل مي كند و ارتباط بين طرحهاي Bluetooth را مديريت مي كند. هر طرح Bluetooth كنترل كننده خود را داراست كه ديگر كنترل كننده ها را پوشش ميدهد و با آنها جهت شروع برقراري ارتباط، ارتباط برقرار مي كند، كيفيت را بالا مي برد، QOS را تاييد مي كند و رمزبندي مي كند و آهنگ اطلاعات را در ارتباط بصورت ديناميكي تنظيم مي كند. نرم افزار ديناميكي درطرحي جاي مي گيرد كه يك كاربرد درتركيب بندي طرح Bluetooth را اداره مي كند (شكل 1-1 را ببينيد) . اين نرم افزار PDA (Personal Digital Assistant)، تلفن موبايل، يا صفحه كليد را براي انجام اين كار نياز دارد. همه طرحهاي Bluetooth مي بايستي بخشهاي هماهنگ در تركيب بندي Bluetooth داشته باشند ، تا اينكه همه طرحهاي Bluetooth قادر به عملكرد داخلي مناسب با طرحهاي ديگر Bluetooth باشند. اجزاي سازنده يك سيستم Bluetooth همه طرحهاي Bluetooth نياز به يك آنتن ، يك دستگاه فرستنده و گيرنده ويك كنترل كننده باند پايه دارند كه ويژگيهاي آنرا برآورده كند (جدول 1-1 را ببينيد) يك ميكروكنترلر (MCU) در كنترل ارتباط، مدير ارتباط و واسطه كنترلي ميزبان HCL و كنترل كننده ارتباط منطقي و نرم افزار طرح توافقي (L2CAP) مورد استفاده قرارمي گيرد، بعلاوه نرم افزار در حافظه ذخيره ميگردد. اطلاعات تركيب و دوره كوتاه راه اندازي اطلاعات همچنين موردنياز هستند. ديگر اينكه ، توسعه دهندگان ميتوانند اجراي روشها را انتخاب كنند، HCL بر روي كنترل كننده و درايو HCL و L2CAP بر روي ماشيني كه ميزبان تراشه هاي Bluetooth است اثر گذارند. يك تركيب محدود براي سخت افزار Bluetooth امكان پذير است. اين دامنه از يك تراشه ( RF و Baseband ميكروكنترلر و حافظه كامل كننده با يك چيپ) تا چهار تراشه ( RF و Baseband ، ميكروكنترلر و حافظه در چيپهاي جداگانه ) مي باشد. 1-1. خلاصه مدل شبيه سازي Bluetooth به عنوان بخشي از يك پروژه مهندسي ساخته شده است ، توسعه داده شده دانشگاه Hebrew با همكاري ابزار آلات تكزاس، هدف از پروژه ، ساختن يك فضاي كاري شبيه سازي شده براي شبكه Bluetooth است. شبيه سازي بر اساس چيپ Bluetooth مدل BRF6150 ابزار آلات تگزاس ساخته شده است. شبيه سازي براي آزمايش و جستجوي ايده هاي جديد به وسيله سازمانهاي حرفه اي براي سالها مورد استفاده قرار گرفته بود. مورد استفاده قرار دادن فن آوري شبيه سازي براي آموزش مزاياي زيادي داشته است و پتانسيل عظيمي براي توسعه بيشتر شبيه سازي به عنوان وسيله اي براي آموزش، تحقيقات، توسعه و تمرين وجود دارد. فن آوري شبيه سازي به تيمهاي توسعه و تحقيقات علمي فرصت براي مدل سازي، جستجو و آزمايش استراتژيهاي گوناگون را در يك محيط ايمن ميدهد. استفاده از مدلها يك راه موثر براي تعليم گروههاي بزرگ جهت فهميدن اينكه چگونه يك ساختار كار مي كند، مي باشد. مدلها شايد زمان و يا فضا را فشرده كنند يا كمتر كنند وHodd درسال 1997 توضيح ميدهد كه اين يكي از خصوصيت بزرگ مدل سازي است كه در آن ما را قادر مي سازد بين اجزاي مختلف سيستم در حاليكه آن ما را تا اتفاقات داخلي كه آنها را تصويرسازي كنيم كمك ميكند ارتباط برقرار كنيم . يك مزيت ديگر مدل سازي اين است كه به مردم اجازه ميدهد كه بدون اينكه سيستم واقعي را خراب كنند تجربه كنند. اهداف پروژه : - ساختن مسير شبيه سازي اطلاعات Bluetooth - ارزيابي مسير اطلاعات چيپ BRF6150 - شبيه سازي الگوريتمهاي متفاوت QOS همانطور كه قبلا ذكر شد، شبيه سازي مزاياي زيادي دارد، مدل Bluetooth ميتواند براي اهداف آموزشي مورد استفاده قرار گيرد . (يعني جستجوي پروتكل Bluetooth) ، براي تمرين، مي تواند براي تحقيقات ديگر مورد استفاده قرار گيرد. (يعني توضيح الگوريتم جديد Bluetooth كه مي تواند به وسيله شبيه سازي ، ارزيابي مي شود) فاز اول پروژه ساختن يك ارتباط ساده بر پايه باند بر روي يك شبكه Bluetooth بود ، يعني ، ساختن يك ارتباط ساده نقطه به نقطه Point to paint ، ارسال و دريافت بسته ها از رئيس به مرئوس و بر عكس. فاز دوم ساخت يك پيكونت (يك شبكه كوچك Bluetooth، جايكه رئيس بتوان ارتباط برقرار كند با هفت مرئوس) ، يك كانال پيكونت اصلي ميتواند، با هر عددي از وسايل Bluetooth تقسيم شده باشد، كه فقط با دستگاهي كه در پيكونت اصلي موجود مي باشد محدود شده است - فقط يك دستگاه، پيكونت اصلي مي باشد، بقيه پيكونت هاي فرعي اند ndash; تمام ارتباطات بين وسايل اصلي و فرعي مي باشد. هيچ ارتباط مستقيمي بين وسايل فرعي روي كانال پيكونت وجود ندارد. قسمت سوم پروژه انجام دادن الگوريتمهاي QOS به وسيله پارامترهاي فراهم شده QOS بود. (نوع اتصال- ضمانت Best effort ، latency ، پهناي باند) يكي از موانع پروتوكل Bluetooth ، تقسيم پهناي باند در بين فرعيهاي پيكونت است QOS ، توضيحات Bluetooth دو نوع پيمان سرويس ، ضمانت ، Best effort را مشخص ميكند، معني توافق QOS مي تواند از اسمش فهميده شود. زير سيستم ( واحد) بر اساس محيط شبيه سازي OPNET ساخته شده است ، دقت زياد، رويداد جداگانه زير سيستم به كاربر اجازه مي دهد تا خصوصيات اجرايي را پيشگويي كند و مطالعه تاثير گذاري متقابل رفتاري براي استعمال شبكه محيط شخصي( PAN )كه آن از فن آوري بي سيم موجود و پيش آمده استفاده مي كند. این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 3

فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#


نمونه سوال انگلیش تایم 1 آهنگ بی کلام باور کن گوگوش گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl آموزش کار با استریونت دانلود فایل صوتی ریلکسیشن جاکوبسن تحقیقات درمورد خیام درباره ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنید و راز موفقیت اورا در کلاس برای دوستانتان بیان کنید http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی سیاوش قمیشی نظریه های یادگیری دکتر سیف pdf http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان شویم عکس زناشویی زن و مرد آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی دانلود رایگان نرم افزار فتو گراو 3 دانلود کاملا رایگان مرجان جادو ترومپوش و کولاک+مقاله نت فارسی ارگ إهنگ غریبه آشنا خریدنرم افزارفوتوگراو3 دانلود نقشه زمین شناسی شکران دانلوداهنگ امان الناره جانم الناره مسیر میکروفن هواوی y600 ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺎﻧﺎ ﺣﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺒﺴﻢ دانلود آلبوم خالک طلا علی تاجمیری چگونه میتوانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم دانلود پاسخ کتاب تجهیزات وبستر متن داخل نامه عروسی چگونه میتوانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم حل مسائل صنعتی 1 عثمانی دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی