دانلود پاورپوینت آنتولوژی و مجوزهای نرم افزاری - 36 اسلاید .1 چکیده.2 مقدمه.3 تعاریف.4 اهمیت و ضرورت.5 سخن صاحب نظران.6 روش تحقیق.7 روش انجام کار.8 یک مثال تجاری از آنتولوژِی.9 نتایج تحقیقبرای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: