بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


تحقیق شبکه های پر سرعت

تحقیق شبکه های پر سرعت


تحقیق شبکه های پر سرعت دسته بندی : فنی و مهندسی _ کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc ( با ویرایش ) حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده) تعداد صفحات فایل: 50 فروشگاه کتاب : مرجع فایل فهرست متن Title : مقدمه اين مقاله با همكاري گروهي از فروشندگان و عرضه كنندگان فعال در زمينه توزيع و اشاعه سيستم هاي جديد 10 مگابيتي تهيه گرديده است. در ابتدا اين مقاله به شرح اطلاعاتي در ارتباط با اين اتحاديه پرداخته آنگاه نگاهي به پروژه IEEE 802.3ac پرداخته و نگاهي اجمالي نيز به تكنولوژي10gbe خواهيم داشت. در ادامه نيز به شرح سيستم و امكان اجراي عمليات در سطح داخلي پرداخته و سپس وضعيت 10gbe رادر بازار مصرف مورد بررسي قرار خواهيم داد. در انتها اطلاعات جزئي تري را در ارتباط با تكنولوژي 10gbe مانند اجزاء و تجهيزات الكتريكي ونوري ارائه خواهيم نمود. قسمتی از محتوای متن Word شبکه های پر سرعت خلاصه وضعيت (سابقه) شبكه اینترنت در طول عمر بيست و پنج ساه خود همواره به نحوي پيشرفت نموده است. كه بتواند نيازهاي روزافزون شبكهrlm;هاي Jpocket switched شبكه هايي كه در آنها ابتدا پيام اوليه به قسمتهاي كوچكتري تقسيم شده آنگاه اين قطعات كوچك در به مقصد به يكديگر پيوسته و پيام نهايي را تشكيل مي دهند.م. اين شبكه به دليل دارا بودن هزينه هاي اندك و معدود و قابليت اطمينان بالا و سهولت تعمير و نگهداري و همچنين نصب به نحوي چشمگير گسترده شده و بخش بزرگي از شبكه جهاني اترنت و ترافيك وابسته به شبكهrlm;هاي اترنت ختم مي گردد. از سوي ديگر به دليل رشد روز افزون ميزان سرعت شبكهrlm;هاي كامپيوتري، شبكه اترنت نيز همگام با افزايش سرعت رشد يافته و درجهت همسويي با اين رشد سرعت پيشرفت نموده است. شبكه هاي استاندارد يك گيگابيتي اترنت هم اكنون به بوته فراموشي سپرده شده اند و اصولاً شبكه هاي كوچك فعلي اترنت در سطح وسيعتر و در محدوده ميان ابر شهرها گسترش يافته و مورد استفاده قرار مي گيرند و در نهايت اينكه شبكهrlm;هاي سريع 10 گيگابيتي در حال تكامل ميrlm;باشند. اين رشد روز افزون نه تنها به دليل افزايش ترافيك ارتباطات بلكه به دليل افزايش وسايل و تشكيلاتي با پهنه باند وسيع دربازار مصرف بوجود آمده است. اصولاً سيستم اترنت 10 گيگابايتي با سيستم هاي استاندارد قديم تفاوت دارد چرا كه اين شبكه تنها به استفاده از فيبرهاي نوري و تنها در مد Full-duplex فعاليت نموده و اين بدان مفهوم است كه نياز به اجراي پروتوكولهاي برخورد اطلاعات ديگر ضرورتي ندارد. مي توان شبكه اترنت را تا سطح 10 گيگابيت در ثانيه گسترش داد اما بايد بدانيد كه در نهايت اين شبكه باز هم شبكه اترنت باقي خواهد ماند و همچنان از فرمت Packet پيروي خواهد نمود و كليه امكانات فعلي به سيستم هاي جديد منتقل خواهند گرديد. علاوه بر اين شبكه ارتباطي 10 گيگابيتي هرگز مانع از سرمايه گذاري در سيستم هاي اساسي و زير بنايي فعلي نخواهد گرديد. كليه سياستگداري ها با اين اطمينان انجام شده كه سيستم جديد ما با سيستم هاي فعلي همانند SONET سازگاري داشته باشد اين استاندارد امكان ارتباط Ethanet Packets را با شبكهrlm;هاي SONET با عدم كارآيي بسيار محدود درفراهم مي سازد. گسترش شبكه اترنت در حال حاضر مجدداً در گسترش شبكهrlm;هاي وسيعتر ادغام ميگردد. يعني شبكه SONET و يا شبكه اترنت از نوع End-to-End . با توجه به تعادل ترافيك فعلي درشبكه اترنت و با توجه به تمايل شديد مشتركين جهت دسترس به اطلاعات شنيداري از طريق Paket data چنين به نظر مي رسد كه استاندارد اترنت 10 گيگابيتي به هماهنگي و همسويي شبكه هايي كه اصولاً جهت انتقال صدا طراحي شده اند با شبكهrlm;هاي جهت گيري شده در جهت انتقال اطلاعات data كمك نمايد. Introduction The 10 GiGabit Ethernet Alliance اتحاديه شبكه اترنت 10 گيگابيتياين اتحاديه جهت توسعه و اشاعه تكنولوژي شبكه اترنت 10 گيگابيتي تشكيل گرديد تا از اين طريق امكان نصب تجهيزات و استفاده از اين شبكه فراهم آمده و به عنوان يك عنصر كليدي در ارتباط سيستم هاي اطلاعاتي، ارتباطاتي و محاسباتي بكارگرفته شود. منشور اتحاديه شبكه اترنت 10 گيگابيتي شامل موارد زير است. -پشتيباني از استانداردهاي شبكه اترنت 10 گيگابيتي كه در استاندارد گروه عملياتي IEE802.3 گنجانيده شده است. -توزيع و توسعه منابع مربوطه جهت همگرايي و هم سويي درزمينه مسايل فني -تحريك و توسعه شبكه اترنت استاندارد 10 گيگابيتي در نزد صنايع و توسعه كاربرد آن -تسريع پروسه هاي پذيرش و استفاده از محصولات و خدمات مربوط به شبكه اترنت 10 گيگابيتي ايجاد ارتباط مابين تامين كنندگان و مصرف كنندگان صنايع مخابراتي و ارتباطاتي مربوط به شبكه اترنت 10 گيگابيتي The 10 Gigabit Ethernet Project پروژه اترنت 10 گيگابيتي هدف از ايجاد شبكه اترنت 10 گيگابيتي ارائه استانداردي در زمينه توسعه پروتوكولrlm;هاي 802.3 تا سطح سرعت 10 گيگا بيت در ثانيه و افزايش استفاده از شبكه اترنت و ضميمه آن به شبكه WAN مي باشد. جهت اجراي اين پروژه لازم است تا پهناي باند ضمن در نظر گرفتن مسئله سازگاري با اترنتي هاي ساخته شده از نوع 3802 به نحو چشمگيري گسترش يابد همچنين لازم است تا اين سيستم هاي جديد با كليه موارد اصولي و عملياتي و مديريتي قديمي تر و همچنين سرمايه گذاري هاي انجام شده مطابقت داشته باشد. جهت ارائه يك استاندارد، استاندارد IEEErsquo;S 802.3ac در پنج قسمت در ارتباط با شبكه اترنت 10 گيگابيتي از نوع P ارائه گرديد كه اين پنج مقوله عبارتند از: -اين سيستم بايد داراي پتانسيل بالايي در بازار مصرف بوده و طيف وسيعي از كاربردها را شامل باشد و گروه بزرگي از توليد كنندگان و فروشندگان از آن پشتيباني نموده و گروه بزرگي از خريداران نيز از آن استفاده نمايند. -اين سيستم بايد با ساير سيستم هاي موجود سري 3802 و استانداردهاي مربوط به آن پروتوكول همخواني داشته و همچنين با سيستم هاي باز ارتباطات داخلي (Open sys. Inter Vonnect:on)OSI و همچنين پروتوكول مديريت ساره شبكه Simple Netwerk Management Protocol نيز سازگار باشد. ulliاين سيستم بايد اساسا با استانداردهاي قديمي 3802 تفاوت داشته و در واقع به عنوان راه حلي جديد در حل مسايل و نه به عنوان جايگزين سيستم هاي قديميrlm;تر طراحي گردد.lili-بايد امكان تاييد عملي بودن طرح از لحاظ تكنيكي پيش از تصويب نهايي فراهم گردد.liliبايد اين طرح از لحاظ پولي توجيه اقتصادي داشته باشد و كليه هزينه ها و سرمايه گذاري ها چه در مرحله ساخت و نصب و چه در مرحله مديريت كاملاً واضح و مشخص گردد و كارآيي مورد نظر را از لحاظ بهينه سازي امور تامين نمايد.liul Standard time table جدول زمان استانداردها: شكل1: نكات كليدي جهت طراحي و توسعه شبكه 10 گيگابيتي The 10 Gigbit Ethernet Standard استاندارد شبكه اترنت 10 گيگابيتي مدل ارائه شده از سوي اداره استاندارد جهاني تحت عنوان سيستم هاي ارتباطاتي باز (O8I)Open Sys. Interconnection، اترنت در واقع از نوع پروتوكول لايه 2 محسوب مي گردد. شبكه ارتباطي اترنت 10 گيگابيتي از كنترل جستجو اترنت IEEE8023 استفاده كرده و از فرمت IEEE8023 و حداكثر و حداقل فريم IEEE8023 پيروي مي نمايد. از آنجائيكه مدل اترنت 1000 ABSE-X و 1000 ABSE-t در شبكه جديد دست نخورده باقي مي ماند، شبكه 10 گيگابيتي از مدل توسعه اي طبيعي اترنت جه از لحاظ سرعت و چه مسافت پيروي خواهد نمود. از آنجائيكه اين پروتوكول تنها از فيبر نوري و Full ndash; duplex استفاده ميrlm;كند ديگر نيازي به پيروي از پروتوكول تشخيص برخورد و سيستم شناسايي چند گانه كاربر CSMACD كه سبب كند شدن سيستم در سيستم هاي اتر نت half ndash;duplex مي گردند، مشاهده نمي گردد. در ساير موارد اترنت 10 گيگا بيتي همانند مدل اتر نت اصلي باقي خواهد ماند. PHY (وسيله فيزيكي اترنت) كه به مدل OSI و لايه يكم تعلق دارد سيستم هاي ارتباطي را خواه از نوع سيم هاي مسي، خواه فيبر نوري به لايه MAC كه متعلق به لايه 2، OSF مي باشد مرتبط مي سازد. بعدها معماري اترنت به نحوي تغير مي يابد كه PHY لايه يكم را به دو قسمت وابسته به لايه فيزيكي PMD و زير لايه فيزيكي رمز گذار PCS تقسيم نمايد، به عنوان مثال مي توان گفت كه فرستنده ها و گيرنده هاي نوري از نوع PMD ميrlm;باشند. PCS ها خود به بخشهايي مانند رمز گذارها (مثلاً 6466b) و مالتي پلكسرها تقسيم مي شوند. سري 802.3ac دو نوع PHY را معرفي مي نمايد. LANPHY و WANPHY (در ادامه شرح داده ميrlm;شود.) WANPHY در واقع نوع پيشرفته LANPHY محسوب مي گردد. اين PHYrlm;ها فقط توسط PCS ها شناسايي شده و شامل انواعي از PMD خواهند بود. 10 Gigabit Ethernet in the Market Place وضعيت اترنت 10 گيگابيتي در بازار فروشي: افزايش ميزان ترافيك در شبكه هاي جهاني سبب گرديده تا مديران و طراحان شبكه و همچنين توليد كنندگان تجهيزات وابسته به دنبال تكنولوژيrlm;هاي با سرعت بالاتر جهت حل مشكل پهناي باند باشند. امروزه اين مديران از شبكه اترنت به عنوان اسكلت و استخوان بندي شبكه خود استلفاده مي كنند. اگر چه اين شبكه ها با مسايل و مشكلات بسياري روبرو ميrlm;باشند اما در مجموع شبكه اترنت 10 گيگابيتي داراي مزيت هاي كليدي بسياري در شبكه هاي پر سرعت ميrlm;باشند. -پيشرفت آهسته اما مستقيم به سوي كارآيي بالاتر بدون ايجاد هر گونه وقفه -پايين بودن هزينه ها در مقابل تكنولوژي فعلي شامل هزينه هاي اجرايي و پشتيباني -ابزار مديريتي ساده و مرسوم و همچنين ساختار زير بنايي و مهارتي رايج -توانايي پشتيباني از تجهيزات جديد و انواع مختلف ديتا -انعطاف در طراحي شبكه -تامين تجهيزات و منابع از سوي توليد كنندكان مختلف و تضمين اجرايي پروژه مديران طرح و همچين توليد كنندكان تجهيزات شبكه به هنگام طراحي به مشكلات بسياري در زمينه انتخاب مواجه ميrlm;باشند. اين متخصصين جهت طراحي شبكهrlm;هاي ارتباطي داخلي و ميان شهري با انواع مختلفي از روشها، سيستم ها و تكنولوژيrlm;ها روبرو ميrlm;باشند. اترنت (000100 و 00010 مگا بيت در ثانيه) ، oc12(622 مگابيت درثانيه) oc-48(4882 گيگا بيت در ثانيه). Sonet يا شبك معادل SPH ، SPH(POSS , Packet over Sonet) و سيستم جديد IEEE802 (17802) طراحي توپولوژي شبكه و سيستم هاي اجرايي وابسته با توجه به شبكه اترنت چند لايهrlm;اي از نوع گيگابيت صورت ميrlm;گيرد. در شبكه هاي LAN، مي توان هسته مركزي شبكه و به سهولت به انواع 10 گيگابيت جهت ايجاد ارتباطات ميان شهري و فواصل طولاني ارتقاء داد. دومين گام در اين پروژه تركيب پهنه باند مالتي گيگا بيت با سرويسهاي هوشمند و ايجاد و شبكه هاي مالتي گيگا بيت جهت طراحي استخوان بندي طرح و ايجاد پيرو هاي 10 گيگابيتي در انتها مي باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل) متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید مرجع فایل با پشتیبانی 24 ساعته
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
برچسب ها : #

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات