بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


6 پروژه و تمرین و سمینار درس ارزیابی و کارایی شبکه کارشناسی ارشد

6 پروژه و تمرین و سمینار درس ارزیابی و کارایی شبکه کارشناسی ارشد


6 پروژه و تمرین و سمینار درس ارزیابی و کارایی شبکه کارشناسی ارشد 6 پروژه و تمرین و سمینار درس ارزیابی و کارایی شبکه به همراه سورس برنامه و منابع اصلی بیش از 35 صفحه دکیومنت با فرمت ورد اسلاید و ترجمه قابل ارایه 1- عنوان مقاله: نقش مکان فیزیکی ما در شبکه های اجتماعی آنلاین چیست؟ نویسندگان: GABRIEL PUI, CHEONG FUNGI, KAI-ON CHOW2, TAK-LAM WONG3 پروژه درس: ارزیابی کارایی فهرست مطالب چکیده 3 1- مقدمه 3 1-1- خواص شبکه اجتماعی 3 1-2- نقش مکان فیزیکی 4 2- تعریف و اندازه گیری 5 2-1- تعاریف 5 3- جمع آوری داده ها 6 4- محدودیت 10 5- کار مرتبط 10 6- نتیجه گیری و کار آینده 11 منابع 13 فهرست جداول جدول 1- برخی از آمار مهم از مجموعه داده های ما به طور خلاصه است......................................................................6 فهرست شکلها شکل 1- تعدادی از کاربران با داشتن تعداد خاصی از دوستان در یک بن 50..................................................................7 شکل 2- رابطه بین تعدادی از دوستان و احتمال این که از دوستان، از همان محل وجود داشته باشد..............................9 چکیده یکی از مهم ترین خواص رسانه های اجتماعی، قابلیت دسترس بودن آن است - ما می توانیم هر کاربر در هر گوشه ای از شبکه رسانه های اجتماعی را بدون در نظر گرفتن مکان فیزیکی واقعی از کاربران دیگر شناسایی کرده و به آنها برسانیم. به طور مفهومی، این قابل دسترس بودن، باید قادر باشد که به ما کمک نماید، شبکه های اجتماعی ما تا حدی به دلیل این که می توانیم دوستان را بدون هیچ گونه تعامل فیزیکی (اما با فعل و انفعالات اینترنتی) در نظر بگیریم. هیچ محدودیت فیزیکی در رسانه های اجتماعی وجود ندارد. در حالی که ما با مفهوم بالا به توافق برسیم، ما کنجکاو این هستیم که چگونه این اموال قابل دسترسی شکل شبکه های اجتماعی آنلاین ما را مشخص نماید. به طور خاص، اگر مکان فیزیکی که دیگر یک مانع است، تعامل فیزیکی را می توان در هنگام پیدا کردن دوستان آنلاین در نظر گرفت. شبکه های اجتماعی باید حداقل دارای دو ویژگی زیر باشد: 1- تعداد معینی از دوستان از مکانهای مختلف در جهان باشند. 2- تعداد معینی از دوستان از محافل اجتماعی فیزیکی ما باشند. (به عنوان مثال، آنها همکاران ما نیستند بلکه دوستان مدرسه هستند و غیره). در این مقاله، هدف ما تجزیه و تحلیل نقش مکان فیزیکی در شبکه های اجتماعی آنلاین است. برای انجام تجزیه و تحلیل، استفاده از فیس بوک، یکی از بزرگترین سایتهای رسانه های اجتماعی به روز است که به عنوان منبع اطلاعات ما است. ما بیش از 2 میلیون پروفایل کاربر داریم که مطالعه آنها با جزئیات بررسی شده است. با تعجب، ما متوجه شدیم که مکان فیزیکی هنوز هم نقش مهمی را در شبکه های اجتماعی آنلاین ایفا می کند. کلمات کلیدی شبکه های اجتماعی، قابل دسترس بودن، مکان فیزیکی 2- تمرینهای درس ارزیابی کارایی ulliبرنامه این قسمت در فایل m ذخیره شده است. با استفاده از تابع rand که مقادیر رندم با توزیع یکنواخت در بازه (0,1) تولید می کند. نمودار مقادیر تصادفی بر حسب نمونه ها به همراه نمودار هیستوگرام آن رسم شده است.liul 2- برنامه این قسمت در ans2.m ذخیره شده است که نمودارهای توزیع pareto(pdf) برای مقادیر خواسته شده رسم شده است، هم چنین نمودارهای خواسته شده در تمرین 1 برای مقادیر a=2، b=2.5 از توزیع pareto رسم شده است. 3- تمرینهای مارکوف، 1- در یک سیستم کامپیوتری وضعیت سروبیس CPU به دو صورت مشغول بودن (busy) و بیکاری (idle) تعریف می شود. فرآیند ورود برنامه ها به سیستم دارای توزیع پواسون با نرخ lambda; و مدت زمان دریافت سرویسCPU دارای توزع نمایی با پارامتر mu; است. نمودار وضعیت انتقال سیستم را رسم کرده و سپس احتمال بودن در هر وضعیت را به دست آورید. Idle = 0 Bus=1 S (فضای حالت مساله) = { 0,1} اگر سیستم کاری برای اجرا نداشته باشد در وضعیت idle باقی می ماند و به محض ورود یک کار از وضعیت idle به busy می رود. در وضعیت busy در صورت ورود کار دیگر باز هم CPU در وضعیت busy قرار می گیرد اما در صورتی که کارهای موجود به اتمام برسند به وضعیت idle می رود. توزیع پواسون = برای حالت busy داریم: P(Xge; 1) = 1- P(X1) = 1- e برای حالت idle داریم: P(X=0)= e 2- در یک شبکه انتقال داده ها، چندین مرحله برای انتقال بسته های پیام وجود دارد. بسته های پیام از صفرها و یک ها تشکیل شده اند. احتمال این که یک رقم 0 یا 1 به درستی به مرحله بعد انتقال یابد 750 است. در این صورت احتمال این که یک رقم صفر در چهار مرحله بعدی نیز صفر دریافت شود، چیست؟ A = پیشامد آن که 0 در مرحله بعدی نیز 0 دریافت شود = P(A)= 075 B = پیشامد آن که 1 در مرحله بعدی نیز 1 دریافت شود = P(B)= 075 4- گزارش شبیه سازی یک مرکز سرور تک سرویس دهنده عمل شبیه سازی دستی در فایل result-manual قرار داده شده است. همچنین نمودار مربوط به Q(t) که تعداد مشتریان منتظر را نشان می دهد در فایل1 excel قرار داده شده است. همچنین نتایج شبیه سازی در فایل resultSim می باشد. منحنی Q(t) در زیر آورده شده است.(منحنی بر حسب تعداد مشتریان در واحد زمان است). روند عمل برنامه ی شبیه سازی: برنامه ی نوشته شده برای شبیه سازی این فرآیند به زبان جاوا است. این برنامه شامل 4 کلاس از نوع public با نام های system، Server، Event و main می باشد. کلاس Event.java : این کلاس مشخصات پیشامد شامل time و type آنرا مشخص می کند. (time، از نوع double و type از نوع string است.) کلاس system.java : این کلاس شامل متغیرهای clock، counter، NextArrivalTime ، delayedCustomer، TotalqueingDelay و دو لیست آرایه از نوع داده ی Event شامل queue و eventArray می باشند. تابع print snapshot() موارد خواسته شده را در خروجی نشان می دهد. تابع () print event list که لیست آرایه ی events را به عنوان ورودی می گیرد برای چاپ event list مربوطه می باشد که type و time از event را نیز شامل می شود. تابع generate next arrival time() ، زمان های داده شده در صورت مساله ی تمرین که زمان بین دو ورودی است را به عنوان آرایه ای (array) می گیرد و اگر متغیر counter کوچکتر از طول آرایه (تعداد زمان های بین دو ورودی داده شده) بود، متغیر interval تعریف شده در این متد برابر arraycounter می شود و اگر مقدار counter بیشتر از اعداد داده شده در array بود مقدار interval به صورت رندم تعیین می شود.مقدار متغیر next Arrival time نیز که از جمع interval و next Arrival Time در مرحله ی قبل بدست می آید، به عنوان نتیجه ی این متد برگردانده می شود. 5- تمرینات پاسخ 1) ابتدا با استفاده از دستور rand، 1000 عدد تصادفی بین 0 و 1 با توزیع یکنواخت تولید می کنیم. شکل (1-1) نمودار اعداد تصادفی تولید شده را بر حسب شماره نمونه نشان میnot;دهد. شکل 1- 1) نمودار اعداد تصادفی تولید شده بر حسب شماره نمونه در ادامه با استفاده از دستور hist نمودار هیستوگرام 1000 عدد تصادفی تولید شده را با تعداد 45 بازه رسم میnot;کنیم که در شکل (2-1) مشاهده می کنید. شکل 2- 1) هیستوگرام 1000 عدد تصادفی تولید شده درادامه نمودارهای PDF و CDF را برای این قسمت در شکلهای (3-1) و (4-1) مشاهده می کنید. 6-حل تمرینهای زیف الف- جورج کینگزلی زیف استاد زبان شناسی دانشگاه هاروارد، در سال 1949 با آزمایش کلمات کتاب اولیسس جیمز جویس به نتایجی در مورد کلمات و میزان تکرار آنها در متن رسید. نتایج او به این صورت بود که: اگر تمام کلمات یک کتاب را بشماریم و از زیاد به کم مرتب کنیم به این نتیجه می رسیم که رتبه هر کلمه با فراوانی (بسامد) همان کلمه نسبت عکس دارد یعنی تعداد بارهایی که هر کلمه در متن ظاهر می شود با رتبه همان کلمه در متن رابطه عکس دارد. این نسبت در کلمات کل متن برقرار است که به قانون زیف معروف شده است. بر طبق زیف کلمه ای که در رتبه یک قرار دارد دو برابر بیشتر از کلمه ای در متن ظاهر می شود که در رتبه 2 قرار دارد و 3 برابر بیشتر از کلمه ای ظاهر می شود که در رتبه 3 قرار دارد و همین طور تا آخر. او این قضیه را اصل کمترین کوشش توجیه کرد. انسانها بر اساس این اصل تمایل دارند کارهای خود را به گونه ای ساده تر انجام دهند و در نوشتن متنی سعی دارند بیشتر از کلمات تکراری استفاده کنند و هم چنین در صحبت کردن و سخنرانی سعی دارند کلمات کمتری را بیشتر تکرار کنند. جدول1: فراوانی کلمات خواسته شده (مرتب شده بر حسب نزولی رتبه کلمات)
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 3

فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT
برچسب ها : #


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703