دانلود پاورپوینت مسیر یابی - 19 اسلاید از وظایف لایه شبکه مسیریابی و هدایت بسته ها از مبدأ تا مقصد میباشد. emانواع مسیر در مسیر یابی em em em 1-مسیرهای مستقم: شبکه هایی را نشان میدهد که به طور مستقیم متصل هستند. 2-مسیرهای غیرمستقیم: نشان دهنده شبکه هایی است که از طریق یک یا چند دروازه قابل دستیابی هستند. 3-مسیرهای پیش فرض: شامل مسیرهای مستقیم یا غیرمستقیمی هستند که در صورت پیدا نشدن هیچ نگاشتی در جدول مسیریابی از آن استفاده میشود. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: