تخمین شاخص فشردگی رس به کمک شبکه ی عصبی عنوان مقاله : تخمین شاخص فشردگی رس به کمک شبکه ی عصبی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7 نوع فایل : pdf