دانلود مقاله بتون حجيم عنوان: بتون حجيم فرمت فایل: word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 26 خلاصه آنچه در مقاله بتون حجيم می خوانید :موضوع 1 : كاربرد آرماتورهاي اندود نشده (مواد ساييده شده) به عنوان تكيه گاهي براي مات ترين آرماتورهاي اپوكسي اندود شده (ECR) مي باشد آزمايشگاه CAT موضوع هفته قبل را معرفي كرد و اندازه هاي درست آن را پيگيري ميكند . بحث : در يك پروژه ، بالاترين لايه ECR بوسيله ميله هاي اندود نشده ، محافظت شد . اين موقعيت آزمايش شد تا نشان داده شود كه يك باتري كار گذاشته شده ميتواند يك سائيدگي زودرس ECR را موجب شود . پيشنهاد 1: مانند هريك از ويپگيهاي 901.320 بخش 2.02C ، هر ماده اي كه با آرماتور اپوكسي اندود شده ، در تماس است ، بايد با مواد عايق نظير اپوكسي يا پلاستيك كه حداقل 2 اينچ از نقطه تماس فاصله داشته باشد ، اندود شود . موضوع 2 : سطح تماس اپوكسي اندود شده ، در طي مراحل جايگزيني ، نمونه برداري نشد . بحث : در يك پروژه لكه گيري ، موادي كه هنوز به شكل مايع بودند ، به هنگام جايگزيني بتون ، نمونه برداري نشدند . اين موضوع محافظت از ميله ها را زير سوال مي برد . موضوع 3: انبارداري آرماتور اپوكسي اندود شده مطابق با M284 AASHTO و نيازهاي ASTMD3963 نبود . بحث : ويژگيهاي پروژه به بسته بندي ECR براي قالب گيري به منظور جلوگيري از خرابي ميله ها در زير زمين نياز دارد . پيشنهاد 3: آرماتور اپوكسي اندود را مطابق با شرايط نيازهاي مذكور ، در انبار نگهداري كنيد . موضوع 4 : همه صدمات قابل رويت آرماتورهاي اپوكسي اندود شده قبلاً با بتون جايگزين در تماس نبوده اند مانند هر يك از ويژگيهاي 901.320 بخش 3.01 . پيشنهاد 4: همه صدمات آرماتورهاي اپوكسي اندود را مانند هركدام از نيازهاي ويژگيهاي منبع ، تعمير كنيد . موضوع 5: بستهاي استفاده شده براي امنيت آرماتورهاي فولادي اصلي در نيازمندي قرار داد وجود ندارند . ميله هاي آرماتور وقتي كه كسي روي آنها راه برود ، شل ميشوند . پيشنهاد 5: مطمئن شويد كه آرماتور ، بسته شده است و هريك از نيازهاي قرارداد ، ايمن شده است . در مورد برش ركاب ها ، در مورد مكان خمش 135 در جه تناقض وجود دارد و ركابها بايد كاملاً و به گونه اي مطمئن بسته شوند . موضوع 6: در يكي از سه بررسي مربوط به بتون حجيم ، سنسورهاي دما ، نصف نشده بودند . بحث : در اين مورد از نصب سنسورهاي دما ، غفلت شده بود . در عمل بتون ريزي نمونه اي براي سنسورهاي دما ، كنتل نشده بود . پيشنهاد 6: اين گروه بررسي عقيده دارند كه اين يك رويداد جداگانه است و پيشنهاد ميكنند كه عمل بتون ريزي تا جايي وسعت يابد كه يك نمونه كنترل شده از سنسورهاي دما را شامل شود و يا بصورت گسترده اي توسط قرارداد C01A3 مورد استفاده قرار گيرد . بحث : بخش 901.310 ، زير فصل 3.03(E) پروژه نياز به نصب سنسورهايي در مركز جايگزيني و مركز يكي از كنجهاي 90 درجه ميباشد ، كه همچنين به جايگزيني سنسورها در بزرگترين بخش نيز نياز دارد . اين موضوع در مورد درنظر گيري نصب سنسورها در قسمت تبديل بخشها ، تناقض دارد . پيشنهاد 7: جايگزيني سنسورها بايد به طور جداگانه در جايي كه به تغيير قسمتها مربوط ميشود ، ارزيابي شود . يك مجموعه سنسور بايد در ضخامتهاي جزئي بتون جايگزين كه احتمالاً در آن نقاط زيادتر نيز مي باشد و بالاترين دماي بتون را موجب ميگردد ، نصب شوند . موضوع 8: بخش 901.310 ، زير فصل 3.07(A) ويژگيها به جابجايي مواد خارجي از شكلهاي قبلي بتون جايگزين ، نياز دارد . بحث : پاكسازي كلي شكلهاي پيش از جايگزيني كمتر رضايت بخش بوده است . گروه بررسي ، از ميان آن فنجانهاي كاغذي ، سيم ، تكه هاي چوب، و كاغذهاي بسته بندي مواد غذايي مختلف پيدا كردند . پيشنهاد 8: پيمانكاران بايد همه اجسام خارجي را از بتونهاي پيش از جايگزيني خارج كرد همانگونه ويژگيهاي خاص به آن نياز دارند . اين جابجايي بايد توسط پيمانكار QC و مهندس كارگاه و پيش از آزاد سازي بتون صورت گيرد . ldquo; جايگزيني بتون موضوع 1: پيمانكاران هنگام جايگزيني قبول در اطراف آرماتورهاي اپوكسي اندود مانند ويژگيهاي تكميلي بخش 901.320 ، زير فصل 3.02(C) ، از ويبراتورهايي كه سايند هاي كج داشت استفاده نكردند . بحث: هدف استفاده از ويبراتورهايي كه داراي ساينده كج ميباشند ، جلوگيري از صدمه زدن به آرماتورهاي اپوكسي اندود در هنگام ادغام كردن بتون پلاستيك است . پيشنهاد 1: همه ويبراتورهاي بتوني كه در جايگزيني بتون در اطراف آرماتورهاي اپوكسي اندود بايد داراي ساينده كج باشند . موضوع 2: ميزان لرزه ،2 ويبراتور به كار رفته در جايگزيني بتون C17A2 ، 4000 تا 9000 RPM بوده است . يكي از ويبراتورها به ويژگي خاصي تا 8000 RPM برخورد نكرد hellip; پيشنهاد 2: پروژه CAT همه بررسي هاي پيمان كاران را درباره ميزان لرزه ويبراتور كه در ادغام بتون مورد استفاده قرار گرفته بود را مد نظر قرار دهد . موضوع 3: جايگزيني بتون از بدنه ، كار مناسبي نبود . بحث : بتون آرماتورهاي داخلي را در اثر جدا سازي فشرده كرده بود ، بتون در بالاي مجراهاي آب و شكلهاي تهويه هواي محلهاي عمومي نيز به كار ميرود و از هيچ كدام ويژگي هاي مذكور عاري نيست تا اينكه ضخامت محل جايگزيني سطح نمونه هاي كار گذاشته شده را ايجاد نمايد . همچنين ارتفاع بتون ريزي حداكثر تا 5 اينچ مجاز ميباشد . موضوع 4: جابجايي خط پمپ بتون از فولاد آرماتور بندي شده ميتواند به هنگام تماس ارتباط دهنده هاي فلزي با آرماتورهاي اپوكسي اندود موجب صدمه زدن به آنها شود . پيشنهاد 4: از آرماتورهاي فولادي بين كف پوش و قسمتهاي آهني خط پمپ ، محافظت نماييد . موضوع 5: گروه تحقيق مشاهده كردند كه نمونه برداري و آزمايش در پروژه بتون بسيار قابل تحسين بود . پيشنهاد 5 : آن سطوح فعلي نمونه برداري و آزمايش بتون براي ساختار باقي مانده آن ، در حداقل باقي ميماند . بتون بعد از جايگزيني موضوع 1 : بخش ويژگي هاي 3.09.C.4 ، به يك پيمانكار براي استفاده از ورقه هاي پلي اتيلن به منظور به عمل آوردن بتون حجيم نيز دارد ، با اين حال ، اين نياز در سراسر پروژه به صورت مداوم ، مورد استفاده نداشته است . بحث : C09A4 اجازه استفاده از تركيبات نمونه برداري را داد ، به همين دليل پيمانكار قادر به آماده سازي محصول نهايي ، دما و كنترل تركها ميباشد. پيشنهاد 1 : پروژه بايد روند شكل گيري بتون حجيم را بررسي نموده و به پيمانكار اجازه به كارگيري تركيبات به عمل آمده در هركدام از ميزان تقاضاهاي پيشنهادي توليد كنندگان بدهد ، همينطور براي كنترل تركها و دما ، نيز اين كار بايد صورت پذيرد . موضوع 2: بررسي و تصميم گيري درباره تركهاي بتون جز قراردادها نيست . بحث: ويژگيها بيانگر وسعت تلاشهايي كه براي تعيين وجود ترك و مكانهاي ترك خورده صورت ميگيرد را دارا نيستند . پيشنهاد 2 : پروژه بايد موقعيت مناسبي را براي بررسي و تصميم گيري در مورد ترك هاي بتون حجيم جايگزين ، شامل گردد . گروه تحقيق احساس ميكند كه بررسي و تصميم گيري يك ميزان كيفي عالي را موجب گرديده و بايد بخشي از روند كنترل كيفي پيمانكار به منظور بازبيني 100% جايگزيني ، به شمار بيا يد . بخشی از فهرست مطالب مقاله بتون حجيمldquo; جانشيني سطوح مختيف آهنگدازي خلاصه اجرايي اين گزارش درباره اثبات عمليات جايگزيني بتون حجيم ، پيشنهاداتي را ارائه ldquo;توضيح در مورد پروژه توضيح بررسي فرآيند محدودة بررسي بخش ويژگيهاي تكميل پروژة CAT بتون پيش از جايگزيني ldquo; جايگزيني بتون بتون بعد از جايگزيني نتيجه گيري