بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود مقاله بررسي رفتارهاي متقابل در رانندگي با حالت خواب‌ آلودگي

دانلود مقاله بررسي رفتارهاي متقابل در رانندگي با حالت خواب‌ آلودگي


دانلود مقاله بررسي رفتارهاي متقابل در رانندگي با حالت خواب‌ آلودگي عنوان: بررسي رفتارهاي متقابل در رانندگي با حالت خواب آلودگي فرمت فایل: word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 33 خلاصه آنچه در مقاله بررسي رفتارهاي متقابل در رانندگي با حالت خواب آلودگي می خوانید :bull; با استفاده از داروهاي خواب آور در ساعات خاصي از كار بطور موثر بخوابيد. bull; خواب هاي برنامه ريزي شده اي بر پايه مطالعه علمي انجام شود كه خواب آلودگي فيزيولوژيكي را كاهش مي دهد. bull; با مصرف كافئين بطور موثر سطح هوشياري افزايش مي يابد. bull; با استفاده از نورهاي روشن در هنگام كار، سطح هوشياري افزايش مي يابد. اين تكنيك هاي رفتاري بعضي از رفتارها و اقدامات مبارزه با خستگي است كه به تاييد علمي رسيده و در رانندگي خودرو، سبب رفع كسالت مي شوند. براي مثال رانندگاني كه مسافت هاي طولاني را رانندگي مي كنند، بايد توجه كنند كه روش هاي برنامه ريزي شده اي را در نواحي خا در مسير حركتي شان بگيرند. علاوه بر اين، راننده خواب آلود در محل هاي استراحت و توقف، قهوه مصرف كند يا نوشيدني هاي كافئين دار بنشود تا سطح هوشياري اش افزايش يابد كه در اين صورت كار كردن با خودروي موتوري ايمن تر است. يافته هاي مربوطه از مطالعه محروميت كامل خواب مناسب تركيبي از كشمكش هاي تمريني سنگين مي باشد. نتيجه اينكه چنين تمريني برآورد مفيدي ندارد و ممكن است خواب آلودگي را شدت بخشد. به راستي بهترين اقدام براي جلوگيري از خواب آلودگي همان خواب است. سوالي كه سپس مي آيد، اين است كه طول خوابي كه بهترين درجه شادابي را فراهم مي آورد، چه مقداري است؟ مطالعات نشان مي دهد دوش هاي مستمر بين يك تا سه ساعت مشخصاً سطح هوشياري و كارايي را افزايش مي دهد. نتيجه اي كه وجود دارد، اين است كه دوش هايي كه در دوره خواب گرفته مي شود، كمتر از يك ساعت طول مي كشد (مثلاً 45-20 دقيقه)، مي تواند هوشياري را بهبود و افزايش دهد. بزرگترين منفعت و سود در هوشياري از اولين ساعت خواب (نسبت به ساعات بعدي) بدست مي آيد. اگرچه دوش گرفتن مي تواند به طور معني داري به رفع خستگي كمك كند، نبايد براي دفع طولاني تر بهبود خواب بكار برده شود. دوش گرفتن يك اقدام متقابل خستگي است كه مي تواند سود و فايده زيادي داشته باشد. اگر به درستي بكار برده شود و محدوديت ها شناسايي شود. محدوديت ها شامل: - دوش گرفتن احتياج به صرف اينرسي خواب كه مفيد است، دارد. - دوش گرفتن تنظيم و تعادل شبانه روزي كار شبانه را بهبود نمي بخشد. - دوش گرفتن بدهي خواب را تلافي و جبران نمي كند. تحقيقات سيستماتيك كمي بر روي اثرات كافئين در رانندگي انجام شده است. در يك مطالعه از كيفيت و كارايي رانندگي در رانندگان خواب آلوده شبيه سازي يك خودروي ايده آل مي باشد كه هوردن و رينر متوجه شدند هم كافئين و هم دوش گرفتن به طور معني داري حوادث رانندگي، خواب آلودگي و فعاليت هاي EEG شاخص كسالت و اثرات ثابت بر يك ساعت رانندگي را كاهش مي دهد. به هرحال، بايد متذكر شد كه بر خلاف باور عمومي، كافئين اثرات كسالت و خواب آلودگي را افزايش نمي دهد (در حين رانندگي). به عبارت ديگر، كافئين يك جايگزين براي خواب نيست، در حالي كه اثرات آن سريع از بين مي رود. عموماً براي جلوگيري از كمبود هوشياري، ويژگي هاي زير براي برنامه ريزي توصيه مي شود: bull; از رانندگي اول وقت (قبل از 006 صبح) پرهيز شود؛ bull; از رانندگي طولاني مدت (بيشتر از 16 ساعت) پرهيز شود؛ bull; حداقل 7 ساعت خواب فراهم شود؛ bull; طول كار از 10 ساعت بيشتر نشود؛ bull; اگر تداخل پيدا كرد، طول كار كاهش يابد؛ bull; يك دوش بگيريد (تحقيق بعدي نياز به ارزيابي استفاده از دوش هاي كوتاه مدت كمتر از 5 دقيقه به عنوان يك عمل متقابل دارد)؛ bull; دوره خواب اصلي را اجازه دهيد كه در ساعات شبانه باشد؛ bull; از چرخش كار بين شب و روز پرهيز كنيد. در حالي كه داده هاي عملي كمي براي اقدامات پيشگيرانه رفتاري و تكنولوژيكي در جهت مبارزه با رانندگي در حالت خواب آلودگي وجود دارد، به نظر مي رسد كه قويترين داده ها به شكل نقل قول و حكايتي آمده است. در موضوع اعمال متقابل، اولين انتخاب پيشگيري است كه از طريق برنامه ريزي دقيق كارها صورت مي گيرد (مثلاً جلوگيري از كار شبانه يا اول وقت). دومين انتخاب مديريت رفتاري خواب است (يعني دوش گرفتن). كافئين مي تواند جهت بهبود هوشياري مصرف شود، ولي اين اثرات سريع از هم مي پاشد. بخاطر جلوگيري از تصادفات حاصل از رانندگي در حالت خواب آلودگي تشخيص دهند و سپس فعاليت و عمل مناسبي جهت جلوگيري از تصميم اتخاذ شده، يكي از فعاليت هاي بسيار، مهم قطع رانندگي است. با توجه به پيشنهادات محققين، راننده بايد سعي كند دوش بگيرد و يا توقف كرده و كافئين مصرف كند. مشكلي كه وجود دارد، اين است كه ممكن نيست كه يك يا هر دو رفتار توصيه شده را بكار ببريم. سوالي كه وجود دارد، اين است كه راننده چه چيزي را مي تواند استفاده كند تا بيدار بماند؟ تحقيق بعدي كه مورد نياز است، اين مي باشد كه تاثير ديگر اعمال متقابل رفتاري و تكنولوژيكي را بررسي نماييم. تحقيق بعدي كه مورد نياز است، ارزشيابي اثرات حواس پرتي بر راننده هاي خواب آلود مي باشد (مثلاً آيا براي يك راننده خسته خيلي موثر است كه يك تماس با خانه بگيرد تا به عنوان يك مكانيسم حواس پرتي از خواب آلودگي، جلوي تصادف گرفته شود؟). موضوع رانندگاني كه در خودرو به خواب مي روند و سبب ايجاد تصادف مي شود، بخاطر اين است كه توجه كافي از افراد حرفه اي پزشكي دريافت نمي كنند و همچنين برنامه هاي ايمني ترافيك يا همگاني دريافت ندارند. عنصر اصلي جلوگيري از تصادفات وسايل نقليه موتوري كه با خواب مرتبط مي شود، اين است كه به آموزش مردم در همه سطوح و بخش هاي جامعه درباره خطرات رانندگي در زمان خواب پرداخته شود. بنابراين، تحقيق بعدي، بر پايه نظرات كارشناسان خواب و ايمني حمل و نقل استوار است و بسياري از نظرات عقيده اي مردم براي توسعه و ارزيابي اقدامات متقابل موثر موردنياز (فوريتي) مي باشد. چالشي كه است و هيچ ترديدي در آن نيست. اگر ما آگاهي مان را از اين مشكل بالا ببريم. پايش اعمال متقابل رفتاري در رانندگي كسالت بار مقدمه با طبيعت و اندازه مشكل اجتماعي تصادفات اتومبيل راننده خواب آلود در گزارشات دولتي و رسانه اي برقرار است. موسسه آمريكايي اتومبيل براي ايمني حمل و نقل، پيشنهاد يك مطالعه براي ارزيابي كارشناسان از رفتارهاي موثر در زمان خواب آلودگي در حين رانندگي ارائه داده است. اقدامات متقابل ممكن است شامل تغيير در رفتار راننده در استفاده از وسايل هشدار دهنده تكنولوژيكي باشد. مطالعه وسايل تكنولوژيكي در كمك به مقابله با خواب آلودگي و كسالت ناشي از رانندگي نسبتاً جديد است و داده ها و آمار و اطلاعات خيلي كمي در اين زمينه موجود مي باشد. يكسري مطالعات ارزيابي رفتار راننده در رابطه با اين محدوده اغلب شامل اين است كه راننده ها به سادگي قبل از رانندگي احتمال خواب آلودگي شان را كاهش دهند. به ندرت مطالعات نشان مي دهد كه چه اقداماتي در حين رانندگي موثر است. از طريق بازنگري مقالات راجع به اقدامات متقابل رانندگي در حالت خواب آلودگي، اين بينش را فراهم مي آورد كه تحقيقات علمي كمي در اين زمينه وجود دارد. اين درك نيروي محركه لازم طراحي يك تحقيق است كه نه تنها نظرات كارشناسان را با توجه به اثرات اقدامات رفتاري خاص ارزيابي مي كند، بلكه تمايل دارد كه اين جمعيت مي تواند نتايج علمي نهايي و تعيين كننده اي براي تكنيك هاي اميدبخش، ثابت شده و ثابت نشده ذكر نمايد. ما همچنين تعدادي از مطالعات تجربي شايع در اين زمينه آگاه هستيم و اميد داريم كه هر داده اي را كشف و آشكار نماييم. چه فشرده باشد، چه نشده باشد، كه دليلي از اقدامات موثر را فراهم مي آورد. هدف اوليه ما، تشخيص نتيجه قطعي يك اقدام رفتاري خاص براي خواب آلودگي حين رانندگي است كه مي تواند موثر يا بي اثر باشد. ما درباره نظرات دستگاه هاي تكنولوژيكي را جويا نشديم كه در برابر تغييرات رفتاري قابل ترجيح هستند يا خير؟ ما همچنين نمي پرسيم كه چرا بعضي اقدامات كار مي كنند، در حالي كه بقيه كار نمي كنند. تلاش ساده ما، ارزيابي نوع خاصي از رفتار (مثل بستني خورد يا ضربه زدن به صورت) است كه هر نوع اثري را بر خواب آلودگي و كسالت در حين رانندگي دارد. پاسخ مناسب ما شامل يك مورد با پشتيباني علمي است. به دنبال آن، نظرات كارشناس در تحقيق خواب يا ايمني حمل و نقل يا استفاده از نظرات راننده باتجربه اي جهت مشخص كردن بهترين چيز بعدي است. طراحي مطالعه بر پايه اطلاعات بدست آمده از جستجوي مقاله، ما يك ابزاري درست كرديم كه به فرد دستور مي دهد كه درباره ايمني خستگي و رانندگي اطلاعاتي را كسب كند كه براي آن از نظراتشان راجع به رفتارهاي همراه با رانندگي در شرايط خستگي مي پرسد. از طريق آناليز پاسخ هاي راجع به پرسشنامه، ما اميدواريم كه نه تنها شرايطي كه ممكن است رفتار رانندگي كسل كننده را تشديد كند يا مانع شود، را شناسايي كنيم، بلكه همچنين تكنيك هايي كه بهترين نتيجه و كاربرد را در مقابله با خواب آلودگي دارند، شناسايي كنيم كه در مرحله با رانندگي كفايت مي كند. ما يك بانك اطلاعاتي راجع به پاسخ دهندگان ايجاد نموديم كه با بررسي كتاب هياذ راهنماي انجمن هاي علمي (مثل انجمن هاي تحقيق بين المللي خواب) و با بدست آوردن ليست پستي از روي كنفرانس ها راجع به تحقيق خستگي و مرتبط با جلوگيري از تصادفات وسيله نقليه موتوري فراهم نموديم. موضوعات راجع به تمامي فهرست ها به تفضيل در بخش موضوعات زير آورده شده است. داده هاي فهرست پستي به بانك اطلاعاتي اكسس مايكروسافت وارد شد. تمامي داده هاي مرتبط ديگر به سيستم هاي آناليز اكسل مايكروسافت و Svstat 7 انتقال داده شد. داده هاي بعدي شامل موارد زير مي باشند، ولي هيچ محدوديتي ندارند: طبيعت موضوعات و موارد رفتاري (مثل تغيير درك خطر رانندگي خواب آلود)، مربوط به موردي كه ثابت شده و مربوط به موردي كه ثابت نشده، ولي احتمال بالايي دارد، مربوط به موردي كه ثابت نشده، ولي احتمال كمي دارد و مربوط به موردي كه ثابت شده و بي اثر است. پاسخ دهندگان بر حسب شغلشان دسته بندي شدند و پاسخ هاي اين افراد با موارد مختلف مقايسه گرديد. مقوله هاي شغلي به شرح ذيل هستند:...... بخشی از فهرست مطالب مقاله بررسي رفتارهاي متقابل در رانندگي با حالت خواب آلودگيسپاسگذاري 3 بررسي مقالات علمي و فني 3 مقدمه 3 روش ها: 4 نتايج: 5 بحث و نتيجه 11 پايش اعمال متقابل رفتاري در رانندگي كسالت بار 13 مقدمه 13 روش ها 14 طراحي مطالعه 14 موضوعات: 15 نتايج 16 بحث و نتايج 29 نتايج بررسي 30
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 3

فنی و مهندسی » عمران
برچسب ها : #

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت