بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


مقاله آسیب شناسی مقررات ملی ساختمان - عمران - word

مقاله آسیب شناسی مقررات ملی ساختمان - عمران - word


مقاله آسیب شناسی مقررات ملی ساختمان - عمران - word مقاله آسیب شناسی مقررات ملی ساختمان برای رشته عمران با فرمت word شامل 25 صفحه آسيب شناسي هر گاه خواسته باشيم شرايط صحيح و روش مناسب طراحي و اجرا را مورد بررسي قرار دهيم آسيب شناسي يا پاتولوژي روشي مناسب براي شناخت ضعف قوانين، عدم هماهنگيlrm;ها، مشكلات و اشتباهات ميlrm;باشد كه در نهايت ما را به اهداف اصلي كه همان اجراي صحيح بنا است نزديكتر ميrlm;كند. در اين پژوهش سعي بر اين شده است در راستاي آسيب شناسي عدم رعايت مقررات ملي ساختمان در كشور پس از مطالعه برخي از مباحث 22گانه مقررات ملي ساختمان پرسشنامهlrm;هايي در ميان مهندسين توزيع گردد و نتايج آن مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. روش تحقيق در اين پژوهش سعي بر اين شده است در راستاي آسيب شناسي عدم رعايت مقررات ملي ساختمان در كشور در مرحله اول ابتدا ساختار نظام مهندسي و تاريخچه تدوين مقررات ملي ساختمان مطالعه و سپس پرسشنامهlrm;اي با 13 سوال باز با توجه به مشكلات موجود طراحي گردد. آنگاه سعي شد پرسشنامهrlm; ها ميان مهندسين و متخصصين رشتهlrm;هاي مختلف با پايه نظام مهندسي 1 يا 2 توزيع گردد. و در نهايت نتايج آن از نظر كيفي هم از لحاظ درك نظري از موضوع هم از لحاظ تاثير بر روند طراحي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. توزيع پرسشنامه: تعداد 30 پرسشنامه هركدام در دو برگه A4 تهيه گرديد. سوالات در پشت و روي كاغذ A4 طراحي شده و براي هر سوال به اندازه كافي جاي خالي درنظر گرفته شد. سعي شد پرسشنامهrlm;ها در ميان مهندسين رشتهrlm; هاي معماري، عمران، مكانيك به تعداد مساوي توزيع گردد. از ميان 17 پرسشنامه بازگشتي، 5 نفر معمار 7 نفر عمران 4 نفر مكانيك و 1 نفر برق به سوالات پاسخ داده بودند. درميان آنها 3نفر پايه 1 ، 4نفر پايه 2 .، 6نفر پايه 3 و 4نفر نامشخص بودند. البته بايد اظهار كنم كه همكاري مهندسان بسيار ضعيف بوده و در پاسخگويي به پرسشنامه سرباز ميrlm;زدند و بيشتر مسئله كمبود زمان شخصي و سنگين بودن سوالات را پيش ميrlm;كشيدند. در اينجا من دقيقاً جواب كليه پرسشنامهrlm;ها را نميrlm;آورم و نيز آنها را به شكل كمي مورد بررسي قرار نميrlm;دهم. بلكه به صورت كيفي تحليل و جمعrlm;بندي كرده و در صورت نياز نتيجهrlm; گيري ميrlm;نمايم. نمونه پرسشنامه: آسيب شناسي عدم رعايت قوانين و مقررات ملي ساختمان در ساختمانهاي مسكوني سوالات: (در صورت كمبود جا ميتوانيد صفحات ديگري را پيوست نماييد) olli آيا مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع براي كل كشور با توجه به تنوع اقليمي و فرهنگي و تواناييهاي اقتصادي مردم پاسخگو ميrlm;باشد؟ لطفا براي هركدام توضيح دهيد.lili آيا بندهاي مقررات ملي ساختمان باهم در تناقض ميباشند؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد. (در يك مبحث و يا درميان دو مبحث متفاوت)lili آيا از قوانين مقررات ملي ساختمان برداشتهاي متفاوت ميrlm;شود كرد؟ و يا آيا ابهام در آن وجود دارد؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد.lili آيا مقررات ملي ساختمان با ضوابط شهرداري در تضاد ميrlm;باشند؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد.lili مغايرت مقررات ملي ساختمان با نشريات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي(معاونت راهبردي رياست جمهوري) به چه صورت ميrlm;باشد؟ و در صورت وجود كداميك ملاك عمل ميباشد؟liol olli مقررات ملي ساختمان با چه قوانين ديگر ساختماني، اداري يا حقوقي كشور در تقابل است؟ لطفاً توضيح دهيد.lili اداره كل راه و شهرسازي به عنوان نظارت عاليه و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور چرا تاكنون نتوانستهrlm;اند به طور قطع از تخلفات جلوگيري نمايند؟lili به نظر شما چند درصد مباحث مقررات ساختمان اجرا شده است؟lili به طور كلي چرا مقررات ملي ساختمان در سطح كشور جاري نگرديده است؟ لطفاً توضيح دهيد.lili به نظر شما در حال حاضر بيشترين تخلفات ساختماني مربوط به كدام رشته ميrlm;باشد؟ لطفاً به ترتيب اولويت بندي نماييد.liol A سازه B معماري C برق D مكانيك E شهرسازي F نقشه برداري olli چه راهكارهايي براي بهتر نمودن شرايط فعلي پيشنهاد ميكنيد؟lili آيا در فرايند طراحي يا نظارت به مواردي برخورد نموده ايد كه در مقررات ملي ساختمان به آن اشاره اي نشده باشد؟ لطفاً توضيح داده و نمونه اي را ذكر نماييد.lili آيا رعايت نمودن مقررات ملي ساختمان براي طراحان بالاخص معماران دست و پاگير است و با خلاقيتها سر ناسازگاري دارد؟ مثلاً محدوديتهاي مقررات ملي ساختمان باعث يكسان سازي در فرم، حجم، نما و پلان ساختمان ها ميشود؟ به طور كلي مقررات ملي ساختمان تا چه اندازه در نوع طراحي (مثبت يا منفي) تاثير داشته است؟liol
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 7

فنی و مهندسی » عمران
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی