بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود تحقیق کامل درمورد چاه کني - آب و فاضلاب

دانلود تحقیق کامل درمورد چاه کني - آب و فاضلاب


دانلود تحقیق کامل درمورد چاه کني - آب و فاضلاب لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 49 چاه كني در شهرها و اماكني كه سيستم جمع آوري آب هاي سطحي، آب باران و فاضلاب بوسيله لوله و تصفيه و هدايت پساب آنها به رودخانه، مزارع مانند اينها پيش بيني و اجرا نشده ناگريز از چاه هاي جذبي استفاده مي شود. بهره برداري از چاه هاي جذبي در مناطق امكان پذير است كه سطح آب هاي زيرزميني حداقل 5 متر از زمين طبيعي، پايين تر باشد در محل هايي كه چاه هاي جذبي حفر ميگردد بدليل نفوذ فضولات انساني و مانند آن نبايد در پيرامون آن چاهي براي مصارف آشاميدني حفر شود. در مناطقي كه سفره آب زيرزميني بالاست استفاده از چاه جذبي مناسب نبوده و بايد به روشهاي ديگر نظير احداث سپتيك تانك و يا لوله كشي و ايجاد تصفيه خانه عمل نمود. از داخل كردن روغن و مواد حل نشدني به داخل چاه بايد خودداري نمود زيرا اين قبيل مواد چشمه هاي چاه را پر كرده و پس از مدتي عدم نفوذ فاضلاب موجب پرشدن انبارها، ريزش سقف انباره ها و فروكش كردن چاه خواهد شد. محل احداث چاه چاه نبايد در زير و نزديك ستون ها و يا ديوارهاي بابر قرار گيرد چاه بايد در محل مناسب حفر گردد بطوريكه بعداً بازرسي و بازنگري احتمالي چاه به سهولت امكان پذير باشد. حفر انبارهاي چاه نيز بايد به نحوي صورت گيرد كه حتي المقدور در زير ديوارها و ستونها قرار نگرفته و به حريم الرضي مجاور و غير نيز تجاوز نشود. چاه هاي آب و فاضلاب بايد حتي المقدور در محوطه هاي باز حفر شوند. تقويت سطوح ريزشي چنانچه ميله چاه ريزشي باشد بايد توجه كرد كه يك رگه با ضخامت معين ريزش ميكند و يا ميله در تمام عمق ريزشي است، در هر حال بايد با تهيه و نصف كول بتني، سفالي و يا آجر چيني ريزش را مهار نمود. تهويه در حين بهره برداري براي جلوگيري از تجمع گازهاي مختلف در داخل چاه بايد از روي گلدان و طوقه چيني، بوسيله لوله اي چاه را تهويه نمود. در محل هاييكه لوله هاي آب باران به چاه وارد ميشود عمل تهويه توسط اين لوله ها انجام مي شود در ساير موارد بايد بوسيله لوله جداگانه اي كه تا مرتفع ترين قسمت ساختمان ادامه مي يابد نسبت به تهويه چاه اقدام شود، بايد با نصب زانويي در بالاي لوله هاي تهويه از ورود اجسام به داخل لوله جلوگيري شود. اجراي چاه ميله زني قطر ميله معمولاً 80 تا 100 سانتيمتر انتخاب مي شود هنگام حفر ميله بايد جاي پا در جداره چاه پيش بيني شود تا بتوان وارد چاه شود و يا از آن خارج شد. در صورت امكان بهتر است عمق ميله چاه بين 10 تا 20 متر اختيار شود تا چاه هنگام ايجاد انبار در تحميل نيروهاي وارده مقاوم تر بوده و در صورت ريزش احتمالي موضعي خطر كمتري را ايجاد نمايد ميله بايد كاملاً قائم و شاقولي بوده و انحراف نداشته باشد. چنانچه چاه مرطوب بوده و دم يا گاز داشته باشد به وسيله دستگاههاي هوادهي و لوله كشي در حين كار، هواي لازم را به درون چاه دميد تا مقني بتواند به سهولت بكار خود ادامه دهد. انباركني انبار بايد بصورت مخروطي حفر شود بطوريكه قاعده مخروط پايين و راس آن بالا باشد هرگز نبايد انبار مقطع مربع يا مستطيل حفر شود. كف انبار بايد تراز و تخت باشد. انبار را ميتوان در جهات مختلف حفر كرد. طول انبار را ميتوان به هر ميزان انتخاب نمود ولي معمولاً در طول هاي زياد حمل و خروج خاك هاي حاصله از آن مقرون به صرفه نميباشد. محوطه سازي منظور از محوطه سازي تسطيح و آماده سازي محوطه ساختمان هاي پروژه سيستم هاي ارتباطي شامل خيابان سازي، پياده سازي، شبكه هاي جمع آوري آب و فاضلابع آبرساني، شبكه هاي توزيع نيروي برق و گاز و بالاخره ايجاد فضاي سبز مي باشد پيمانكار موظف است باتوجه به نقشه هاي اجرايي و برنامه زمانبندي اجراي عمليات نسبت به اجراي مرحله به مرحله كار اقدام نمايد تقدم و تأخر اجراي قسمت هاي مختلف كار و هماهنگي آن با ساير پيمانكاران پروژه كه زير نظر دستگاه نظات صورت مي گيرد بايد توسط پيمانكار رعايت شود تا از دوباره كاري ها و بوجود آمدن اشكالات بعدي جلوگيري شود در صورت عدم رعايت نكات لازم در اجراي مرحله، پيمانكار مسئول بروز اشكالات بعدي خواهد و براي رفع اين مشكلات بايد بخرج خود و زير نظر دستگاه نظارت عمل نمايد. رفع گياهان و كندن اشجار تمامي سطوحي كه عمليات خاكي بر روي آنها صورت مي گيرد يا مناطقي كه بعنوان منابع قرضه مورد استفاده واقع مي شود بايد از وجود خاك هاي نباتي، نباتات و درختان كاملاً پاك شود. چاه ها و قنوات چنانچه در محوطه تأسيسات، چاه هاي قديمي فاضلاب وجود داشته باشد كه پر كردن آنها ضروري باشد اين كار با مصالح مناسب نظير خاك، شفته و سنگ لاشه انجام شود. در صورتي كه پركردن چاه مقرون به صرفه نباشد مي توان نسبت به طوقه چيني و مسدود نمودن آن اقدام نمود. تسطيح محوطه منظور از تسطيح محوطه رفع پستي ها، بلندي ها و ناهمواري هاي موجود محوطه تا رسيدن به تراز مورد نظر براي شروع كارهاي ساختماني است. براي اينكار ابتدا اقدام به خاك نباتي نموده و در صورت لزوم خاك هاي نباتي را در محلهاي مورد نظر براي مصارف بعدي و به منظور ايجاد فضاي سبز ذخيره و نگهداري نمايد. پركردن نقط گود براي اينكار ابتدا اقدام به خاك نباتي نموده و در صورت لزوم خاكهاي نباتي را در محل هاي مورد نظر براي مصارف بعدي و به منظور ايجاد فضاي سبز ذخيره و نگهداري نمايد. پركردن نقاط گود فسيل ها، شيارها و نظاير آنها بايد با خاك هاي حاصل از خاكبرداري نقاط بلند و تپه و ماهور صورت گيرد، حمل خاك از خارج كارگاه براي تسطيح محوطه مجاز نمي باشد مگر با تأييد دستگاه نظارت و عدم تكافو و نامناسب بودن خاك حاصل از خاكبرداري ها، عمليات تسطيح بايد براساس نقشه هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت صورت گيرد. جدول گذاري و آبروسازي جدول گذاري و آبروسازي به منظور تقسيم محوطه به خيابان هاي اصلي و فرعي، پياده روها، فضاهاي سبز و بالاخره جمع آوري آب هاي سطحي صورت ميگيرد در هر مورد جزئيات اجرايي و نحوه اجراي عمليات بايد در نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني خصوصي ذكر گردد، پيمانكار موظفه است پس از تسطيح و رسيدن به رقوم هاي مورد نظر نسبت به جدول گذاري و آبروسازي اقدام نمايد. مصالح براي جدول گذاري براي جدول گذاري عموماً از قطعات بتن پيش ساخته و در پاره اي موارد باتوجه به شرايط كار از بتن استفاده مي شود باتوجه به ارتفاع كم جداول بتني، عموماً اين جداول بدون آرماتور بوده و چنانچه ارتفاع كارگذاري جدول زياد و رانش خاك قابل توجه باشد بايد از جداول بتن مسلح استفاده نمود. براي جمع آوري كانيز با مقطع V يا نيم دايره آبهاي سطحي راه هاي ارتباطي و خيابان ها مي توان كانيو با مقاطع V شكل يا نيم دايره از بتن پيش ساخته و يا در جا استفاده نمود چنانچه از جدول گذاري بصورت سرپوشيده به منظور جمع آوري آب هاي سطحي استفاده شود بايد در فواصل معين و براساس نقشه هاي اجرايي دريچه هاي تخليه و جمع آوري آب هاي حاصل از شستشوي خيابان و آبهاي باران بصورت دريچه هاي افقي، عمودي يا تركيبي از اين دو پيش بيني نمود. روش جدول گذاري پس از انجام عمليات تسطحي ابتدا محور خيابان ها و پياده روها را ميخ كوبي نموده و پس از ترازيابي و برداشت نيمرخ طولي با توجه به خط پروژه و رقوم ميخ هاي برداشت شده رقوم كف تمام شده جدول گذاري را مشخص و براساس رقوم هاي خواسته شده اقدام به خاكبرداري محل جداول نمايد. مسير دقيق جدول گذاري در خطوط مستقيم و قوس ها بايد با رنگ كاملاً مشخص گردد. جدول گذاري بايد روي پي مستحكم و يكنواخت صورت گيرد در نقاطي كه بعلت تراز زمين و نامناسب بودن خاك زير پي خاكبرداري اجتناب ناپذير باشد پس از خاكبرداري بايد تا تراز مورد نظر با مصالح مناسب نظير سنگ و ملات يا شفته زيرسازي انجام شود در صورتيكه بدلايلي و براساس نقشه هاي اجرايي ارتفاع جدول گذاري يكنواخت نباشد و نتوان از جداول پيش ساخته استفاده نمود بايد جدول سازي با بتن درجا انجام شود جدول هاي پيش ساخته بايد پس از تراز و نصب بندي كشي و كامل شود چنانچه طول ساخته بايد پس از تراز و نصب بندكشي و كامل شود چنانچه طول جدول گذاري زياد باشد بايد درزهاي انبساط بعرض حداقل 10 الي 15 ميليمتر پيش بيني شود، فاصله درزهاي انبساط نبايد از 6 متر بيشتر باشد درزهاي انبساط بايد با مواد مناسب نظير آسفالت پر شود. پياده رو سازي به تمامي راه هاي ارتباطي كنار محوطه ساختمان ها و راه هاي ارتباطي دسترسي كه عبور ماشين آلات بر روي آن مجاز نباشد پياده رو مي گويند بسته به عرض، تقسيم بندي پياده روها مطابق جدول زير مي باشد. عمليات پياده روسازي شامل دو قسمت زير سازي و روسازي مي باشد. آماده سازي بستر و زيرسازي آن براي زيرسازي ابتدا بايد عمليات خاكبرداري و خاكريزي انجام شود و در صورتيكه براي رسيدن به تراز مورد نظر تنها به عمليات خاكبرداري نياز باشد بايد خاكبرداري محل تا رسيدن به زمين با مقاومت كافي ادامه يابد و خاكبرداري اضافه بر نقشه ها صورت مجلس گردد. اضافه خاكبردراي تا رسيدن به تراز زير پي بلامصالح مناسب نظير شفته آهكي، سنگ چين و ساير مصالح مورد تأييد ساخته و آماده مي شود در صورتيكه براي رسيدن به تراز مورد نياز به خاكريزي باشد ابتدا بايد هخاك هاي نباتي تا عمق هاي لازم برداشته و سپس عمليات خاكريزي ضخامت با ويبراتورهاي دستي تا تراكم 90% كوبيده شود. شيب عرضي سطح تمام شده بستر پياده رو بايد به نحوي باشد كه آب هاي سطحي پياده روها براحتي در داخل جوي ها، مجاري و لوله هاي جمع كننده تخليه شود شيب عرضي مطابق نقشه هاي اجرايي خواهد بود در صورت نبود اين اطلاعات حداقل شيب عرضي 2% اختيار ميشود. زيرسازي با شفته آهكي از شفته آهكي به عنوان زيرسازي پياده روها با قشر زير اساس استفاده مي شو شفته آهكي از خاك محل و از مصالح موجود حاصل از خاكبرداري ساخته مي شود باتوجه به نوع خاك محل، دانه بندي و ميزان رس موجود در آن آهك به مقدار و كيفيت مناسب به مخلوط اضافه مي شود در نتيجه اين اختلاط يون هاي كلسيم موجود در آهك توسط ذرات رس جذب شده و اين ذرات به ذرات بزرگتر بدل مي شوند و در نتيجه ميزان حد خميري خاك رس افزايش مي يابد و در مرحله بعدي سخت شدن با تشكيل آلومينات و سيليكات كلسيم شفته آهكي حاصل مي شود هر چه درجه حرارت بيشتر باشد سخت شدن شفته آهكي سريع تر صورت مي گيرد از اينرو توصيه مي شود شفته آهكي در مناطق گرم بكار گرفته ميشود. خاك خاك مورد مصرف در شفته آهكي مي تواند از خاك محل يا قرضه مناسب، بسته به مورد و مشخصات، با نظر و تأييد دستگاه نظارت تهيه شود. مصالح خاكي مورد مصرف بايد عاري از هر گونه مواد آلي، لجن و ساير آلودگي ها بوده و اندازه بزرگترين دانه آن نبايد از 63 ميليمتر بيشتر باشد.مناسب ترين خاك براي ساخته شفته آهكي خاك مخلوط رس و شن است. این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 15

فنی و مهندسی » عمران
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی