جزوه آمار و احتمالات همراه با سوالات کنکور با پاسخ تشریحی این محصول شامل نکات مهم تئوری و احتمالات و سوالات کارشناسی ارشد درس آمار و احتمالات همراه با پاسخ تشریحی می باشد.