پروژه رشته برق با موضوع CT هاي نوري. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 60 صفحه مقدمه: براي اندازه گيري جريان هاي نيروگاههاي برق و سيستمهاي فرعي معمولا از CT القايي با هسته و سيم پيچ استفاده ميكنند. براي اندازه گيري ولتاژ از ترانسفورمر هاي ولتاژ خازني نوع تقسيم ولتاژ PD استفاده ميكنند. بنابراين تجهيزات برقي بسوي ولتاژ ها و ظرفيتها ي بالا و ماشينها به سمت حجم زيادتر و سيستمهاي حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه مي يابند. تقاضاها براي كارايي و تراكم زياد و دقت بالا براي سنسورها يا ترانسفورمر هاي نوري براي آشكار سازي جريانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزايش مييابد . از طرفي پيشرفت اخير تكنولوژي نوري بسيار چشمگير بوده بطوري كه انتظار ميرود به وسيله پيشرفت تكنولوژي براي اندازه گيري جريانها و ولتاژهاي بالا با تكنولوژي جديد براورده شود . به عبارت ديگر پيشرفت CT-PD نوري تقاضاها را بر اورده ميكند . اصول CT نوري بر اساس اندازه گيري ميدان مغناطيسي ايجاد شده توسط جرياني كه طبق اثر فارادي در مدولاسيون و دمدولاسيون نوري پديد آمده است استوار مي باشد. بنابراين قوانين فوق الذكر براي اندازه گيري جريان DC نيز صدق مي كند. درنتيجه CT هاي فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطيسي مي تواند طراحي شوند . اگر جنس المان هاي حسگر فرومغناطيس نباشد. بنابراين مزاياي استفاده از نور براي انتقال سيگنال در ايزولاسيون الكتريكي و كنترل نويز القايي الكترومغناطيسي مي باشد. اگر CT نوري با همان مشخصات توسعه يابد ، هنگام به پايان رسيدن ، با يك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج هاي ديناميكي را گسترش دهند. مباني PD نوري بر اساس اندازه گيري ولتاژ كاربردي در مدولاسيون و دمدولاسيون نوري طبق قانون پاسكال است . در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودي در المانهاي حسگر مي تواند افزايش پيدا كند . اين مسله طراحي يك سيستم اندازه گيري ولتاژ كوچكتر از PT معمولي به وسيله تركيب PD نوري با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد . بنابراين PD نوري تحت تاثير نويز قرار نمي گيرد و همچنين باند فركانسي مجاز تا حد دلخواه گسترش مي يابد . از اين ديدگاه شركت برق . الكتريك توشيبا و توكيو ndash; كوژلكس و A.B.B و hellip; براي توسعه PD , CT هاي نوري كاربردي براي اهداف حفاظت و كنترل آغاز به تحقيقات كردند و دراين راه اهميت احتمالات و قوانين كاربردي ناديده گرفته شد و ترانسفورمرهاي GIS 300 KV و تجهيزات 163 KV ايزولاسيون هوا به عنوان تجهيزات عملي تست انتخاب شدند . فهرست مطالب: فصل اول مقدمه فصل دوم ndash; CT هاي نوري مزاياي CT هاي نوري انواع CT هاي نوري تجربه هاي جديد درباره كاربردهاي حفاظتي ترانس جريان و ترانس ولتاژ نوري دور نماي قبلي معرفي تكنولوژي جريان نوري و اندازه گيري LEA فصل سوم ndash; نظريه فارادي و پاكلز مقدمه عمل و VT نوري و اثر پاكلز اثر فارادي نظريه اثر فارادي تحليل و نتيجه گيري عمليات نوري فصل چهارم ndash; استانداردها ، تحليل ، پاسخ گذرا طرح استاندارد ارائه پهناي باند مشخص و پاسخ گذرا آناليز خطاي بريكر ndash; سيگنال جريان ( نتايج پروژه ) فصل پنجم ndash; مقايسه ترانسهاي اندازه گيري نوري با ترانسهاي اندازه گيري معمولي مقدمه پروژه هاي فعال مقايسه خروجي هاي CT اندازه گير و CT حفاظتي تحريك راكتور شنت از بين بردن خاصيت مغناطيسي راكتور شنت تحريك خازن شنت عدم تحريك خازن شنت قابليت اطمينان منابع