بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


پروژه سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه. doc

پروژه سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه. doc


پروژه سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 100 صفحه مقدمه: حفاظت و تأمين جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمايه هاي ملي در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گرديده است. كه در هر عصر و زماني اين اقدامات تاميني بنا به مقتضاي پيشرفتهاي علمي در تشخيص و ارزيابي نوع خطر اعمال شده است. اساس و زيربناي اقدامات، حفاظتي است كه معمولاً در سطح يك كشور در سازمان دفاع غيرنظامي هر مملكت متمركز ميlrm;شود و سازمانهاي نظامي نيز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش يگانهاي تحت امر اين اقدامات را به اجرا مي گذارند. اين اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمينه حفاظت شخصي و استفاده از سيستم هاي امنيتي در مكانهاي موردنياز ميlrm;باشد. ما اعتقاد داريم امنيت بايد اساساً برخود مردم و نه بر ماشين متكي باشد بر اين اعتقاد فلسفة محصولات كمپانيهاي سازنده پيوسته در پي طرح ابزاري بوده كه بهترين پيوند را با نيازهاي فردي امنيتي داشته باشد و امكان بازرسي چمدانهاي و بسته هاي مسافري با دستگاه اشعه X را جهت افزايش امنيت خطوط هوايي ايجاد كرده است در اين گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسي قرار گرفته است كه در مبادي فرودگاهي و گمركات و ادارات پست استفاده گرديده است. فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: توليد اشعه 1-1- توليد اشعة X 2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق 3-1- اشعه كاتديك 4-1- مولدهاي اشعة X 5-1- بتاترون Betatron 6-1- دستگاههاي مولد اشعة X 7-1- مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور 8-1- توليد اشعة X نافذ 9-1- شتاب دهندة خطي 10-1- خواص اشعة X 11-1- اشعه نرم 12-1- پديده هاي مربوط به انتشار اشعة X در ماده فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه 1-2- نماد كلي يك دستگاه اشعة X 2-2- شرح عمومي دستگاه اشعة X 3-2- X- RAY فصل سوم: سخت افزار 1-3- معرفي كلي قسمتهاي مختلف سخت افزار دستگاه 1-1-3- سيستم سوئيچهاي اصلي 2-1-3- سيستم برق Power 3-1-3- سيستم چشم الكترونيكي 4-1-3- سيستم كنترل 5-1-3- سيستم تسمه نقاله 6-1-3- سيستم توليد اشعة X 7-1-3- سيستم توليد تصوير 2-3- سيستم سوئيچهاي اصلي Main switching system 1-2-3- مدار Fan unit , Power- on 3-3- سيستم تغذيه Power system 1-3-3- توليد ولتاژ run-Tim meter , DC 2-3-3- كليد روشن سيستم توليد X- RAY و نمايشگر X- RAY 4-3- سيستم چشم الكترونيكي Lightbarrir system 5-3- سيستم كنترل Control system 1-5-3- كي برد (Keyboard) 2-5-3- سوئيچ سرويس service switch 3-5-3- سوئيچ پايي Foot mat Switch 4-5-3- سوئيچ دستي Hi- Top 5-5-3-علامت گذاري چمدانها با لامپ يا زنگ Luggage marking lampsbuzzer 6-5-3- چمدان (بسته) شمار يا شمارنده 1 ثانيه Luggage counter 6-3- سيستم تسمه نقاله Conveyor system 1-6-3- سيستم تسمه نقاله با موتور تكفاز 2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit 3-6-3- MOTION PICK UP 7-3- سيستم توليد اشعه X- RAY generating system X 1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY 2-7-3- توليدهاي تنش HIGH TENSION GERERATION 3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION 4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION 5-7-3- نمايش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on 8-3- سيستم توليد تصوير Image generating System 1-8-3- خط الكترونيكي line electronics 2-8-3- پردازشگر سيگنال خط line signal processor (zsps-) 9-3- پردازش سيگنال خط line signal processing 1-9-3- در وضعيت offset (جبران)، 10-3- برنامه هاي تست و تشخيص Test and diagnostic programs 11-3- حافظه ويدئو Viddeo memory BSP 13 BSP 13 فصل چهارم: نرم افزار مقدمه: نرم افزار، صفحه كليد (كي برد) Keyboard 1-4- روشن كردن سيستم 2-4- پروسة بازرسي 1-2-4- وقفه و تداوم بازرسي 2-2-4- ارزيابي تصوير و علامت گذاري بسته ها 3-4- برنامه ريزي سيستم 1-3-4- منوي اصلي MAIN MENU 2-3-4- منوي سوپروايزر: SUPER VISOR MENU 3-3-4- سيستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP 4-3-4- بزرگنمايي ZOOM 5-3-4- مرور مدام يا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING 6-3-4- جاروب يا مرور معكوس REVERSE SCANNING 4-4- ارزيابي تصوير IMAGE EVALLUATION 1-4-4- تصوير سياه و سفيد B W image 2-4-4- سيستم Hi- MAT تصوير رنگي Hi- MAT تشخيص مواد 3-4-4- توابع ارزيابي تصوير WINDOW , VARI- MAT 4-4-4- توابع خاص VARY- 0202 VARY- SO , OS) براي تصاوير رنگي Hi- MAT) 5-4-4- تابع ارزيابي تصوير SUPER- ENHANCEMENT 6-4-4- كنتراست اضافي HIGH 7-4-4-تابع CAT 8-4-4- تابع NEG (منفي) 9-4-4- تصوير رنگي HI- CAT 10-4-4- تصوير HI- CAT براي سيستمهاي HI- MAT 11-4-4- توابع ارزيابي تصوير VARY- CAT 1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمايي ZOOM FUNCTION) 2-11-4-4- تابع ضبط ديجيتالي DIGIREC SYSTEM فهرست منابع و مأخذ منابع و مأخذ: 1-مجموع جزوات و كتابهاي كارخانه HIMAN (آلمان) 2-پرتوشناسي و انرژي هسته اي تاليف دكتر فريدون منوچهريان 3-بروشورهاي ارائه شده به سازمان هواپيمايي كشور
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 8

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات