بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود پروژه بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع خراسان power quality (بررسی کیفیت توان)

دانلود پروژه بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع خراسان power quality (بررسی کیفیت توان)


دانلود پروژه بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع خراسان power quality (بررسی کیفیت توان) دانلود پروژه بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع خراسان power quality (بررسی کیفیت توان) نوع فایل : PDF تعداد صفحات : 158 فهرست و پیشگفتاردانلود پایان نامه بررسی کیفیت توان كيفيت توان یکی از مهمترین پارامترهای یک شبکه توزیع می باشد.کیفیت برق هم برای شرکت های توزیع و هم مصرف کننده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.شبکه توزیع انرژی برق را در نظر بگیرید که با قطعی های پی در پی انرژی برق روبروست یا ولتاژ آن در محدوده زیادی بالا و پایین میرود.این تنها تعداد کمی از شاخص هاي كيفيت توان باشد. در صورت عدم توجه به عامل کیفیت برق برای مشترکین صنعتی برق، خسارات و پیامدهای آن به کاهش سطح تولیدات کشور و ایجاد اختلال در توسعه اقتصادی جامعه منجر خواهد شد. پژوهش در مورد رضایت مندی مشترکین برق نقشی اساسی در بهبود کیفیت برق و توان الکتریکی دارد. کیفیت برق معمولاً در شبکه برق بعنوان کیفیت ولتاژ در نظر گرفته می شود که چهار مشخصه اصلی ولتاژ الکتریکی عبارتند از : bull; دامنه ولتاژ bull; فرکانس bull; شکل موج ولتاژ bull; تعادل بین فازها در سیستمهای سه فازهر گونه تغییر در این مشخصه ها را یک پدیده در کیفیت ولتاژ نامند که به سه دسته مهم زیر تقسیم می شوند : اعوجاج (distortion) اختلال (disturbance) گذرا(Transient) اهمیت کیفیت توان را میتوان در سه مقوله زیر بررسی کرد:۱- گسترش روز افزون بارهای غیر خطی ndash; بارهای قوسی و بارهای الکترونیکی و الکترونیک قدرت ۲- گسترش شدید بارهای حساس، کامپیوترها و میکروپروسسورها ۳- گسترش شبکه های بهم پیوسته الکتریکی درادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع برای شما عزیزان آماده شده است. دراین پروژه به بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود کیفیت توان پرداخته شده است... فهرست محتوای پایان نامه بررسی کیفیت برق درشبکه توزیع: فصل اول: مفاهیم و تعاریف کیفیت برق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تعریف کیفیت برق ۱-۳- کیفیت ولتاژ ۱-۴- رده بندی عمومی مسائل کیفیت توان ۱-۵- گذرا ۱-۵-۱- موج ضربه ای گذرا ۱-۵-۲- موج نوسانی گذرا ۱-۶- تغییرات بلندمدت ولتاژ ۱-۶-۱- اضافه ولتاژ بلندمدت ۱-۶-۲- کاهش بلندمدت ولتاژ ۱-۶-۳- قطعی بادوام ۱-۷- تغییرات کوتاه مدت ولتاژ ۱-۷-۱- قطعی کوتاه مدت ۱-۷-۲- فلش ۱-۷-۳- برآمدگی ولتاژ ۱-۸- عدم تعادل ولتاژ ۱-۹- اعوجاج در شکل موج ۱-۱۰- نوسان ولتاژ ۱-۱۱- تغییرات فرکانس قدرت فصل دوم: پدیده های گذرا ۲-۱- مقدمه ۲-۲- اضافه ولتاژهای گذرا ۲-۲-۱- حالت گذرای ناشی از کلیدزنی ۲-۲-۲- حالت گذرای ناشی از صاعقه ۲-۳- انواع موج ضربه ای با انرژی زیاد ۲-۴- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا ۲-۵- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت علیه اضافه ولتاژهای گذرا ۲-۵-۱- برقگیر ۲-۵-۲- ترانسفورماتور ایزوله ۲-۵-۳- فیلترهای پائین گذر ۲-۵-۴- وسایل برق اضطراری با امپدانس کم ۲-۶- توصیه ها و راهکارهای اجرایی در مقابله با حالات گذرا ۲-۶-۱- توصیه های اجرایی مرتبط با شرکتهای برق ۲-۶-۱-۱- راهکارهای مقابله با حالت گذرای ناشی از کلیدزنی خازنها ۲-۶-۲-۱- راهکارهای مقابله با حالت گذرای ناشی از موج صاعقه ۲-۶-۲- توصیه هایی اجرایی مرتبط با مشترکین صنعتی و شرکتهای برق در طرف فشار ضعیف ۲-۶-۲-۱- پیشنهاداتی در خصوص حفاظت ترانسفورماتور ۲-۶-۲-۲- پیشنهاداتی در خصوص حفاظت کابل ۲-۶-۳- توصیه هایی در خصوص محل قرارگیری تجهیزات مشترکین وحفاظت آنها ۲-۶-۴- نکاتی در خصوص ایمنی تجهیزات با ولتاژ فشار ضعیف فصل سوم: فلش و قطعی ولتاژ ۳-۱- مقدمه ۳-۲- علل ایجاد فلش ولتاژ ۳-۲-۱-فلش ولتاژ در اثر اتصال کوتاه ۳-۳- تخمین مشخصه های مختلف فلش ولتاژ ۳-۳-۱- تخمین اندازه فلش ولتاژ در طی راه اندازی موتور با ولتاژ کامل ۳-۳-۲- تخمین فلش ولتاژ در اثر اتصال کوتاه ۳-۳-۲-۱- دامنه فلش ولتاژ ۳-۳-۲-۲- طول دوره زمانی فلش ولتاژ ۳-۳-۲-۳- نرخ وقوع فلش ولتاژ (فرکانس فلش ولتاژ) ۳-۳-۲-۴- حوزه آسیب پذیری ۳-۳-۲-۵- رده بندی فلش های ولتاژ ۳-۷- رابطه بین فلش ولتاژ و عملکرد تجهیزات ۳-۷-۱- نحوه گزارش فلش های ولتاژ ۳-۷-۱-۱- تعداد فازها ۳-۷-۱-۲- مسئله وصل مجدد ۳-۷-۱-۳- طول دوره زمانی ۳-۷-۲- ارائه منحنی های هماهنگی مربوط به فلش ولتاژ ۳-۷-۲-۱- نمایش مشخصات فلش ولتاژ در یک شبکه الکتریکی ۳-۸- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ ۳-۸-۱- مسائل مربوط به مشترکین ۳-۸-۲- راهکارهای شرکت های برق جهت رفع خطای ایجادشده روی سیستم و کاهش تعداد فلش فصل چهارم: تغییرات بلندمدت ولتاژ، عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فرکانس ۴-۱- تغییرات بلندمدت ولتاژ ۴-۱-۱- علل وقوع تغییرات بلندمدت ولتاژ) ۴-۱-۲- (اصول اساسی تنظیم ولتاژ) ۴-۱-۳- تجهیزات تنظیم کننده ولتاژ ۴-۱-۴- حدود مجاز تغییرات بلند مدت ولتاژ ۴-۲- عدم تعادل ولتاژ ۴-۲-۱- علل ایجاد عدم تعادل ولتاژ ۴-۲-۲- اثرات مربوط به عدم تعادل ولتاژ ۴-۲-۲-۱- اثرات روی کار عادی موتورهای سه فاز ۴-۲-۲-۲- اثر برروی کارکرد کنتورها ۴-۲-۲-۳- اثر برروی ایمنی مشترکین ۴-۲-۲-۴- اثر برروی تلفات ۴-۲-۳- راه حل های عملی جهت کاهش اثرات نامتعادلی بار ۴-۲-۴- حدود مجاز عدم تعادل ولتاژ و جریان ۴-۲-۴-۱ حدود مجاز عدم تعادل ولتاژ در شینه شرکت برق ۴-۲-۴-۲- حد مجاز عدم تعادل جریان برای هر مشترک ۴-۲-۵- روش اندازه گیری عدم تعادل ولتاژ و تعیین شاخص آن ۴-۳-۱- صدمات وارده به توربوژنراتروها ۴-۳-۲- سیستمهای کنترل فرکانس ۴-۳-۳- اتخاذ تدابیر کنترلی ۴-۳-۴- تأثیر تغییرات فرکانس روی تجهیزات موجود در سیستمهای فشار ضعیف ۴-۳-۵- حدود مجاز فرکانس فصل پنجم: نوسان ولتاژ فلیکر ۵-۱- تشریح پدیده نوسان ولتاژ فلیکر ۵-۲- عوامل به وجود آورنده فلیکر ولتاژ ۵-۳- مشخصه های یک نوسان ولتاژ نمونه ۵-۴- مبانی فلیکرمتر IEC ۵-۵- ارزیابی شاخص کوتاه مدت شدت فلیکر ۵-۶- ارزیابی شاخص بلندمدت شدت فلیکر ۵-۷- حدود مجاز فلیکر در سطوح مختلف ولتاژ ۵-۷-۱- حدود مجاز فلیکر برای مشترک متصل به شینه های فشار ضعیف ۵-۷-۲- حدود مجاز فلیکر برای دستگاههای متصل به شینه فشار متوسط ۵-۸- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ ۵-۹- نکاتی در خصوص اندازه گیری فلیکر ۵-۹-۱- راه اندازهای موتورها وسایل با قابلیت تنظیم سرعت ۵-۹-۲- خازنهای موازی ۵-۹-۳- خازنهای سری ۵-۹-۴-جبران کننده های سنکرون ۵-۹-۵- تغییر در آرایش شبکه ۵-۹-۶- جبران کننده های توان راکتیو استاتیکی SVC ۵-۹-۷- راکتور انشعابی راکتور قابل اشباع ۵-۹-۸- راکتور قابل اشباع چند فازه جبران شده هارمونیکی فصل ششم: هارمونیکها ۶-۱- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها ۶-۱-۱- کلیات ۶-۱-۲- اعوجاج هارمونیکی ۶-۱-۳- اعوجاج ولتاژ و جریان ۶-۱-۴- مقادیر موثر و اعوجاج هارمونیکی کل ۶-۱-۵- قدرت و ضریب قدرت ۶-۱-۶- هارمونیکهای مرتبه سه ۶-۲- منابع تولید هارمونیک ۶-۲-۱-منابع تعذیه تک فاز ۶-۲-۲- مبدلهای قدرت سه فاز ۶-۲-۳- تجهیزات قوس زننده ۶-۲-۴- عناصر اشباع شونده ۶-۳- اثر اعوجاج هارمونیکی برروی عملکرد تجهیزات و سیستم قدرت ۶-۳-۱- اثر روی خازنها ۶-۳-۲- اثر روی ترانسفورماتورها ۶-۳-۳- اثر برروی موتورها ۶-۳-۴- تداخلات مخابراتی ۶-۴- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیکی ۶-۴-۱- امپدانس سیستم ۶-۴-۲- امپدانس خازن ۶-۴-۳- تشدید موازی ۶-۴-۴- اثر مقاومت و بار مقاومتی ۶-۵- شناسایی محل منابع هارمونیکی ۶-۶- مبانی کنترل هارمونیکها ۶-۶-۱-کاهش جریانهای هارمونیکی ناشی از بارها ۶-۶-۲-فیلترگذاری ۶-۶-۳- اصلاح پاسخ فرکانسی سیستم ۶-۶-۴-تجهیزات موردنیاز فیلترکردن اعوجاج هارمونیکی ۶-۷-مقررات برخی از کشورها در رابطه با پذیرش مشترکینی که تولید هارمونیک می نمایند ۶-۷-۱-کشور آلمان ۶-۷-۲- کشور استرالیا ۶-۷-۳- کشور انگلستان ۶-۸- استاندارد مجاز هارمونیکها در شبکه برق ایران ۶-۸-۱- حدود مجاز اعوجاج جریان برای هر مشترک ۶-۱۰- هارمونیکهای میانی فصل هفتم: قابلیت اطمینان در شبکه توزیع ۷-۱- مقدمه ۷-۲ انواع ساختار شبکه های توزیع ۷-۲-۱- سیستم شعاعی ساده ۷-۲-۲- شبکه توزیع حلقوی باز با کلید اتوماتیک یا سکسیونر بین فیدرهای اولیه ۷-۲-۳- سیستم توزیع بدون انشعاب مستقیم ۷-۲-۴- شبکه توزیع با تغذیه فیدرهای اولیه در قبل از ترانسفورماتور ۷-۲-۵- شبکه توزیع با انتخاب تغذیه پس از ترانسفورماتور ۷-۲-۶- سیستم توزیع مشبک ۷-۲-۷- مقایسه بین انواع شبکه های توزیع از دید قابلیت اطمینان ۷-۳- انواع شبکه های توزیع از نظر ساختمان ۷-۳-۱- شبکه هوایی ۷-۳-۲- شبکه زمینی ۷-۴- قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع ۷-۴-۱- شاخصهای قابلیت اطمینان فصل هشتم: نکاتی در خصوص اندازه گیری کیفیت برق، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن ۸-۱- مقدمه ۸-۲- نیاز به مونیتورینگ در مسئله کیفیت برق ۸-۲-۱- شناسایی ابتدایی قبل از مونیتورینگ ۸-۲-۲- انجام مونیتورینگ ۸-۳- مشخصات تجهیزات مشترکین و تأثیر کیفیت نامناسب برق روی آنها ۸-۳-۱- نیاز به گروه بندی تجهیزات ۸-۳-۲- تأثیر روی عملکرد تجهیزات با توجه به نوع پدیده ۸-۳-۲-۱- حالات گذرا ۸-۳-۲-۲- تغییرات کوتاه مدت ۸-۳-۲-۳- تغییرات بلندمدت ۸-۳-۲-۴- عدم تعادل ولتاژ ۸-۳-۲-۵- هارمونیکها ۸-۳-۲-۶- نوسانات ولتاژ (فلیکر) ۸-۳-۲-۷- تغییرات فرکانس ۸-۴- تجهیزات مونیتورینگ کیفیت برق ۸-۵- چگونگی انتخاب ترانسدیوسرها ۸-۵-۱- سطوح سیگنال ۸-۵-۱-۱- ترانسدیوسر ولتاژ ۸-۵-۱-۲- ترانسدیوسر جریان ۸-۵-۲- پاسخ فرکانسی ۸-۵-۲-۱- پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور ولتاژ ۸-۵-۲-۲- پاسخ فرکانسی ترانسدیوسرهای جریان ۸-۵-۳- موارد ضروری در نصب ترانسدیوسرها ۸-۵-۴- محل نصب ترانسدیوسرها ۸-۵-۴-۱- در پستها ۸-۵-۴-۲- محل نصب در سیستم های توزیع ۸-۵-۴-۳- در محل مشترکین ۸-۵-۵- توصیه های کلی مربوط به انتخاب ترانسدیوسر ۸-۶- تغذیه وسایل اندازه گیری ۸-۶-۱- منبع تغذیه و سازگاری آن ۸-۶-۲- تغذیه DC ۸-۷- روشهای کاربرد دستگاههای مونیتورینگ ۸-۷-۱- ایمنی ۸-۷-۲- کیفیت هادیها و اتصالات ۸-۷-۳- جایابی مونیتور ۸-۸- محل اندازه گیری و دریافت اطلاعات ۸-۸-۱- انتخاب محل ۸-۸-۲- چگونگی پیدانمودن منبع ایجادکننده کیفیت نامناسب برق (منبع اعوجاج) ۸-۹- نحوه اتصال مونیتور کیفیت برق ۸-۱۰- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات ۸-۱۰-۱- تنظیم آستانه دستگاه مونیتور ۸-۱۰-۲- روش آماده سازی دستگاه مونیتورینگ ۸-۱۰-۳- ملاحظاتی در خصوص حساسیت تجهیزات ۸-۱۱- طول دوره مونیتورینگ ۸-۱۱-۱- مونیتورینگ مقدماتی ۸-۱۱-۲- مونیتورینگ برای حل مشکلات ۸-۱۱-۳- مونیتورینگ برای مطالعه جامع کیفیت برق ۸-۱۲- تفسیر نتایج مونیتورینگ ۸-۱۲-۱- کلیات ۸-۱۲-۲- بررسی داده ها و اطلاعات خلاصه شده ۸-۱۲-۲-۱- تهیه اطلاعات خلاصه شده ۸-۱۲-۲-۲- بازبینی اطلاعات خلاصه شده ۸-۱۲-۲-۳- تفسیر اطلاعات خلاصه شده ۸-۱۲-۳- جداسازی اطلاعات مهم ۸-۱۲-۳-۱- تعیین وقایع کلیدی از روی چندین اعوجاج ۸-۱۲-۳-۲- بازبینی واقعیت حوادث ۸-۱۲-۴- تفسیر حوادث کلیدی عامل کیفیت نامناسب برق ۸-۱۲-۴-۱- تحلیل شکل موج حالت ماندگار ۸-۱۲-۴-۲- شکل موج های اعوجاجی ۸-۱۲-۴-۳- فلش برآمدگی ۸-۱۲-۴-۴- اعوجاج های با فرکانس بالا ۸-۱۲-۴-۵- هارمونیکها ۸-۱۲-۴-۶- تحلیل شناسه ها ۸-۱۲-۴-۷- ناپیوستگی ها ۸-۱۲-۵- تحقیق در خصوص تفسیر اطلاعات ۸-۱۲-۵-۱- مونیتورینگ مجدد برای تحقیق ۸-۱۲-۵-۲- مونیتورینگ مجدد برای تعیین عکس العمل سیستم فصل نهم: بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع خراسان ۹-۱- ۱۳۲kv جمع بندی آماری پدیده های کیفیت توان درسطح ولتاژ ۹-۲- ۱۳۲KVهارمونیک های ولتاژدرسطح ۹-۳- هارمونیک های جریان درسطح kv 132 ۹-۴- عدم تعادل ولتاژدرسطح kv 132 ۹-۵- خلاصه وضعیت کیفیت توان درسطح ولتاژ kv 132 ۹-۶- مشترکین آلوده ازنظر کیفیت توان ۹-۷- پست ۴۰۰ اسفراین ndash; خط ریخته گری ۹-۸- سیمان مشهد
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز مدار محافظ یخچال دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالمتر داشته باشیم رایگان pdf کتاب ایین زندگی احمد حسین شریفی دانلود رایگان کتاب تشخیص های پرستاری ناندا سخنرانی صوتی شیخ یونس ترابی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی محمود جهان البوم ناخدا دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان کتاب القطره pdf خلاصه رمان آوینا دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی آهنک آرزوت کردم مهدى زاد جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت دانلود جف بدوح یلن رهنما دانلود فایل صوتی روانشناسی رشد منیژه کرباسی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد 1 منیژه کرباسی عیب یابی محافظ برق آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری حل مسایل کتاب کدل دانلود رایگان کتاب معلم viewpoint 2 تئوری کانیزارو دانلود ریمیکس آهنگ مست چشات از ابی با کیفیت 320 آهنگ قولیلی