بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


ترجمه درس الكترونيك صنعتي

ترجمه درس الكترونيك صنعتي


ترجمه درس الكترونيك صنعتي دسته بندی : فرمت فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده) تعداد صفحات فایل: 51 فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن Word انواع ساختا رکلی عرضه یک ساختار 3 فازی. تجزیه و تحلیل مدار برقی در این بخش از ساختر مشابه به مدار برقی به عنوان یک خانواده کلی استفاده کرده است و لتاژ مشابه به فرکانس در ساختر دسته بندی شده در حالت مشابه در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته. هر چند در مورد بار پلی فاز، رابطه بین بار طبیعی و عرضه به منظور کاهش ولتاژ اصلی و متناسب می تواند کاهش یابد، مبدل ثانویه می تواند به منظور ارتقاء فاکتورهای مورد استفاده به منافذ متصل شوند. در این حالت با تجزیه و تحلیلهای خودمان را به منظور افزایش نتیجه ساختار 3 فازی تصدیق می کنیم. زمانی که چند لاکننده یک گرد، خاص بار 3 فازی ارائه می دهد. مجموعه، ولتاژ حاصل در مقایسه با فرکانس زاویه مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:Kw,3Kw,5Kw,7Kw,9Kw,11Kw. اگر رابطۀ بین ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار هارمونک 3 ویا کد ساختار چند دلار فاز مربوطه مطرح می شود در این حالت این ساختار در 3 فاز می تواند مدت طولانی تری بماند ولتاژ های V2 , V3 با توجه به گسترش آنها به صورت زیر می توانند مطرح شوند: Kw, 5Kw, 7Kw , 11Kw. به صورت کلّی ،اگر باز فاز q باشد، کاهش خنثی می تواد هارمونیک Kg یا زیاد کند و یا آن را مضاعف کند عدم وجود رابطه خنثی تجزیه و علتهای مضاعف را با مشکل مواجه می کند.در این حالت، ساختارهای اجرایی فازq مدت طولانی تری نمی تواند مستقل بمانند. در نتیجه ما فقط می توانیم فرکانس 3 تایی را با محصول3 فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. ماهیت و پیچدگی این نوع محاسبات ب انتایج ذکر شده در مورد کنترل کامل و ساختار تنظیم کند 3 فازی قابل مقایسه هستند. ما بعد آنشان خواهیم داد که، در نهایت، همانطور که نتایج کیفی ساختارها نگران کننده هستند. نتایج به دست آمده به ساختار افزایند. با یک نتیجه 3 فازی که دستان نسبت ساختار مضاعف K از3 متفاوت است، قابل انتقال می باشند. این قبیل ساختارها باعث می شود تا بتوانیم ویژگیهایی برای مقادیر متفاوت K عنوان کنیم. فرکانس 3 تایی: شکل 613، بیانگر تصویر مدار برقی 3 فاز و فرکانس حاصل است که بدون رابطه ای خنثی بیان شده است و از 3 گرد ساختار6تایی با 3 سیستم متعادل3 فازی با توجه به ولتاژ زمان T و حرکت با فاصله زمان مناسب TA استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل فاصله ای: میزان ارائه ولتاژ P در طول هدایت ساختار T1 شبیه به V3 در طول هدایت T2A است و یا شبیه به V3 در طول هدایت T است حالا این نوع زمانهایمربوط به هدایت ساختار از طریق 27a جایگزین می شوند، در نتیجه فرمول زیر را داریم: در حالیکه ان 3 ولتاژ مدت زمانی برابر با دارند نیم چرخه مثبت و منفی آنها از علامت مربوط مجحز است لازم است تا عمفلکرد را در طور 61 ولتاژ چرخه مبوط محاسبه کنیم، بدین ترتیب اگررا برای WT بشناسیم و سپس می توانیم ساختارهای را به صورت زیر کاهش دهیم. جریانهای I3,I2,I1 در یک فاز با 3 ظرفیت، بیانگر رضایت در مورد نیم چرخش متناوب در رابطه متقارن به صورت است. در این حالت می توانیم توصیفات را برای این قبیل جریانها از طریق چرخه آنها با توجه به محاسبه 61 چرخه کاهش دهیم. با یک یار که مشکل از 3 مقاومت خالص و برابر با مقدار R ات زمانی که زاویۀ حرکت نا ساختارها افزایش می یابد، 3 عملکرد موفق ممکن است حاصل شود:: 3 یا 2 ساختار تار سیتون وجود دارد که اجرا می شود. زمانی که اجرا می شود، ترسینونهای T2 , TC هنوز در حال اجرا هستند. ساختارهای متقارن ما را قادر می سازند تا ساختار زیر را بنویسیم همانطور که می دانیم V1+V2+V3=0 است می توانیم فرمول را بصورت زیر کاهش دهیم: در این حالت VA,V2B,V3Cرا با ساختارهای مربوط به آنها به صورت WT جایگزین کنید.سپس فرمول زیر را داریم: اولین ولتاژ از 3 ولتاژ تولید که به صفر رسیده V3 است سپس: در حالی که ظرفیت بار کلاً مقاوم هستند، صفر V3 باتوجه به صفرie مطرح می شود و سپس با T3 می رسد. ترسیتوهای T2BTA به صورت تنها اجرا می شود و میزان ولتاژ فرمول مربوطه به صورت زیر مطرح می شود: بدین ترتیب و می توانیم ساختار زیر را عنوان کنیم: این نوع ساختارها و زمان انتهایی زمانی کهT3B اجرا شد. مطرح می شود ،سپس می توانیم یک ترسیتون 3 را با توجه به زمان اجرا وارد کنیم. در طول اولین زمان اجرا، زاویه اجرا باید به منظوراطمینان حاصل کردن از این مسئله که بیشتر از یک تولینور در هر فاز اجرا نمی شود به حد کافی بزرگ باشد. در این حالت قبل از اجرای TA، لازم است صبر کنیم تا T( خاموش شود) از اجزا نشود. 2 قبل از متوقف شده TSC مطرح شود برای مثال زمانی کهWT=112122 است این نوع اولین ساختاری زمانی ناپدید می شود کهTA تا زمانی که T3C خاموش نشده اجرا نمی شود برای مثال برای مقدار بیشتر از132122 مطرح شده است. در این حالت می توانیم نحوه عملکرد را برای مقادیر زیر عنوان کنیم . حالت دوم: همیشه 2 ترسیور وجود دارد که در حال اجرا است. هر یک از ساختارهای توسیو باعث می شود که توسیو که قبلاً اجرا شده با استفاده از ولتاژ منفی بین آنوها و کاتوها از اجزا متوقف شود توصیفات مطرح شده برای ولتاژ حاصل در طول اجزاء همزمانT23 , TA شبیه به ساختار هایی است که در بخش 196 به دست آمده است. در این حالت ساختار طبیعی است که در یک خط قرار گرفته است. سیتور قبل از انجام فرایندها در آنها متوقف می شود و ساختارها به صورت طبیعی از طریق ناحیه مربوطه( صفر) عبور می کنند. این نوع عملکرد ثانویه زمانی که میزان ولتاژ قبل از آنیکه یک ترسیور جدید ارائه شود به صفر می رسد. در این حالت ولتاژهاییV2 ,V1 با توجه به WT=1700 صفر هستند و فاصله اجرا متقارن همزمانT2R,T2 با توجه به حد نصاب به صورت 200 مطرح می شود. زاویه حرکت باید کمتر از 1500 باشند. در این حالت، حالت 2 را برای مقدار به صورت زیر عنوان می کنیم: یا2 یا 0 تریستور در حال اجرا وجود دارد. هر یک از این ترستورها برای 2 دور کوتاه اجرا می شوند و خواستار اضافه کردن ساختا ر اجرایی در هر ترسیتور می باشد. دین ترتیب، T زمانی که باشد اجرا هستند میزان ولتاژ تولید شده اغلب از طریق رابطه(6.19) (توضیحات کامل در داخل فایل) متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 8

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #


دانلود نمونه سوالات Backpack2 نمونه سوالات backpack 2 رایگان آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده چگونه.میتوانیم باعث نوآوری کشورمان شویم چگونه.میتوانیم باعث نوآوری کشورمان شویم دانلود راهنمای سلوک حق شناس یک روز نامه دیواری درباره ی مهانی علایم رانندگی به عربی فارسی و انگلیسی تهیه کنید دانلود رایگان ریبوت sclu31 آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی دانلودکتاب ٧٠٧فرامرزی دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی اهداف و کاربردiso27001 دانلود پاورپوینت ابوعلی سینا دانلود پاورپوینت ابوریحان بیرونی طرح همیار معلم در مدارس دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی اهنگ بی کلام ثانیه ها اهنگ بی کلام ثانیه ها نمیاندگی سامسونگ لایه باز دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری عکس ترام که داردمسخره درس پنجم (رهبری در عصر غیبت)-پیام آسمان نهم پاورپوینت اموزش الگوریتم فاخته نمونه سوال connect 4 نمونه سوالات کانکت 4 دانلود فایل صوتی کانون زبان ایران race دانلود فایل صوتی کانون زبان ایران سطح race کاربرد عدد صحیح در روزمره دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی پاورپوینت درس خورشید پنهان دینی نهم آهنگ پایانی فیلم پنجاه کیلو آلبالو دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی دانلود کتاب .قصه هایی برای از بین بردن غصه ها.مسعود لعلی دانلود کتاب .قصه هایی برای از بین بردن غصه ها.مسعود لعلی دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی باکتری پروتئوس دانلود فیلمنامه درباره الی pdf آزمایش کانیزارو جلددوم رمان ازخیانت تاعشق دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی نظریات قطب رشد ppt دانلود کتاب آموزش رانندگی(ویژه متقاضیان گواهینامه پایه سوم) دانلود رایگان کتاب مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن دانلود بازی تفنگی برای کامپیوتر دانلود موزیک ویدیو عمرو دیاب el leila دانلود موزیک ویدیو عمرو دیاب el leila دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر یادگیری ترجمه دکتر سیف دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر یادگیری دکتر سیف فرشاد آزادی گل نازم فرشاد آزادی گل نازم فرشاد آزادی گل نازم فرشاد آزادی گل نازم گزارشکار نزول نقطه انجماد با استفاده از پتانسیل اسمزی با بحثو نتیجه دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی عیب یابی محافظ برق طرح درس باغ همیشه بهار سفر آب روی زمین هفتم دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری نمونه سوالات کانکت 2