بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


برق

برق


برق دسته بندی : فرمت فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده) تعداد صفحات فایل: 52 فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن Word فصل اول مقدمه انجام هر کار یا فعالیتی مستلزم صرف مقداری انرژی است. انرژی شیمیایی، انرژی حرارتی، انرژی مکانیکی و انرژی الکتریکی برخی از انواع مهم انرژی می باشنند. انرزی الکتریکی به علت سهولت تولید وانتقال وتوزیع وبه علت تبدیل به انواع دیگر انرژی امروزه در جهان کاربرد بسیار وسیعی دارد. نمونه ای از کاربرد های گوناگون آن عبارتند از: الف) استفاده از انرژی الکتریکی به منظور تأمین روشنایی انرژی الکتریکی در تأمین روشنایی خانه ها، مغازه ها، کارخانجات، ادارات و بیمارستان ها وغیره کاربرد دارد. به علت وسعت این مورد استفاده وگوناگونی آن امروزه در مهندسی برق شاخه ای موسوم به مهندسی روشنایی به آن اختصاص یافته است. ب) انرژی الکتریکی به منظور تولید حرارت نمونه های از کاربرد انرژی الکتریکی به منظور تولید حرارت در اتوی برقی، فرهای آشپزخانه، آبگرمکن، انواع دستگاه های خشک کن وغیره می باشد. پ) انرژی الکتریکی به منظور تأمین قدرت این کاربرد بخش بسیار گسترده ووسیعی را در صنعت به خود اختصاص می دهد که به عنوان نمونه های از این کاربرد را می توان در کارخانجات، صنایع، اتوبوس های برقی، ماشین های لباسشوی، ظرفشوی، جاروب برقی و غیره نام برد. با توجه به موارد مذکور درمی یابیم که انرژی الکتریکی در میان انواع دیگر انرژی ها داراری اهمیت زیاد وجایگاه ویژه ای می باشد. کلیات در این فصل بخش های اساسی یک سیستم قدرت الکتریکی، اهمیت سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، اهم وظایف شرکت های توزیع وشبکه های الکتریکی از دید گاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 1-1- بخش های اساسی یک سیستم قدرت الکتریکی هر سیستم قدرت الکتریکی از سه بخش اساسی، تولید وانتقال وتوزیع به شرح زیر تشکیل می شود: الف) مراکز تولید یا نیروگاه ها: این مراکز انرزی الکتریکی را تولید می کنند. ب) سیستم های انتقال انرژی الکتریکی: برای انتقال انرژی الکتریکی تولیدی که اغلب در فواصل دور از مراکز مصرف قرار دارند وهمچنین انتقال قدرت های بزرگ به مراکز مصرف از سیستم های انتقال استفاده می شود. در حال حاضر در کشور ما، ولتاژهای انتقال 132kv ، 230kv ، 400kv ، می باشد . پ) سیستم های توزیع انرژی الکتریکی: این سیستم ها انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین خانگی، تجاری وبرخی از صنایع کوچک را به ولتاژ اولیه توزیع 20 کیلو ولت ویا 33 کیلو ولت(در مناطقی از ایران مانند منطقه خوزستان) ویا ولتاژ ثانویه توزیع 220 ولت تک فاز و380 ولت سه فاز تأمین می کنند شکل (1-1) شمای کلی وتک خطی یک سیستم قدرت را نشان می دهد 2-1- اهمیت سیستم های توزیع در صنعت برق اگر کل سرمایه گذاری در صنعت برق را 100% فرض کنیم سهم سرمایه گذاری در هر یک از بخش های تولید، انتقال وتوزیع حدوداً به شرح زیر است: ulli سرمایه گذاری در بخش تولید حدوداً 40% lili سرمایه گذاری در بخش انتقال حدوداً 20%lili سرمایه گذاری در بخش توزیع حدوداً 40%liul بنابر این ملا حضه می شود که قسمت عمده سرمایه گذاری در صنعت برق هرکشور به بخش های تولید وتوزیع اختصاص دارد وبخش توزیع یک درصد سرمایه گذاری حدود□ برابر درصد سرمایه گذاری در بخش تولید را در بر می گیرد. از این رو می توان گفت که سیستم های توزیع جایگاه ویژه ای را در صنعت برق هر کشور دارا می باشند وبدین جهت است که ضرورت دارد برنامه ریزی وطراحی این سیستم ها به طور بهینه واقتصادی انجام پذیرد تا برگشت سرمایه دچار مشکل نگردد. 3-1- اهم وظایف شرکت های توزیع برق اهم وظایف شرکت های توزیع برق عبارتند از: ulli ارائه خدمات با کیفیت قابل قبول یعنی تأمین ولتاژ ثابت وفرکانس ثابت جهت مصرف کننده.liul برای اینکه ولتاژ قابل قبول در دو سر مصرف کننده تأمین شود افت ولتاژمجاز نبایستی در قسمت های مختلف شبکه توزیع از درصد معینی تجاوز کند(موضوع بحث، در بخش محاسبات)، (اهمیت تأمین فرکانس ثابت، در مباحث پایداری سیستم های قدرت مورد بررسی قرار می گیرد که خارج از مبحث این کتاب می باشد). ulli تداوم سرویسliul خاموشی وقطع برق در سیستم به خوبی طراحی شده نباید وجود داشته باشد مگر در اثر حوادث کاماً استثنایی ulli سازگاری تعرفه ها با تعرفه های بین المللی lili ایمن بودن شبکه توزیع liul در همه کار های روزمره زندگی باید ایمنی مد نظر باشد به خصوص در شبکه های برق که عدم رعایت ایمنی خسارات جانی ومالی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. نظر به اهمیت موضوع ایمنی در شبکه های برق، در فصل نهم بخشی به ایمنی فنی اختصاص داده شده است. 4-1- تعریف شبکه هر گاه به وسیله سیم کشی چند مصرف کننده یا چند بسته از آنها از جریان برق استفاده کنندسیم کشی را شبکه نامند ۞ 1-4-1- شبکه توزیع شبکه توزیع، انرژی مورد نیاز مشترکین خانگی، تجاری وبرخی از صنایع کوچک را تأمین می کند. 5-1- شبکه های الکتریکی از نظر های مختلف شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت، از نظر تعداد سیم، از نظر نوع اتصال واز نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند: ۞ 1-5-1- شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت به شبکه های جریان متناوب1 (AC)وشبکه های جریان مستقیم 2 (DC) ۞ 2-5-1- شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم تقسیم بندی شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم به طور متداول به شرح زیر است: الف) شبکه های توزیع جریان مستقیم شبکه های توزیع جریان مستقیم مطابق شکل های (2-1) و(3-1) به ترتیب دو سیمه وسه سیمه می باشند. در شبکه سه سیمه جریان مستقیم، اختلاف پتانسیل بین دو سیم خارجی دو برابر اختلاف پتانسیل بین یک سیم خارجی و سیم میانی است. سیم مثبت خارجی ___________________ + سیم مثبت ____________________+ سیم میانی _____________________+- سیم منفی ____________________ - سیم منفی خارجی__________________- شکل(2-1) شبکه دو سیمه شکل (3-1) شبکه سه سیمه جریان مستقیم جریان مستقیم ب) شبکه های توزیع جریان متناوب فشار ضعیف(220 ولت تک فاز یا 380 ولت سه فاز) شبکه های توزیع فشار ضعیف به صورت دو سیمه، سه سیمه، چهار سیمه واغلب به صورت پنج سیمه) احداث می گردند. درشبکه پنج سیمه ترتیب قرار گرفتن سیم ها از بالا به پایین سیم نول، سیم معابر وپس از آن سه فاز است. به دلیل وجود صاعقه(رعد وبرق) سیم نول را بالاتر از همه قرار می دهند تا توسط سیم نول رعد وبرق ایجاد شده به زمین منتقل گردد وصاعقه اثری روی فازهای دیگر نگذارد. اختلاف پتانسیل بین دو فاز در شبکه فشار ضعیف 380 ولت واختلاف پتانسیل بین یک فاز ونول 220 ولت می باشد. پ) شبکه های توزیع 20 کیلو ولت (فشار متوسط) شبکه توزیع 20 کیلو ولت به صورت سه فاز مطابق شکل (8-1) می باشند. حداقل ارتفاع شبکه 20 کیلو ولت تا زمین 45 است ولی برابر استاندارد وزارت نیرو مقدار آن را 56 تا 57 متر در نظر می (توضیحات کامل در داخل فایل) متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی