بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


تحقیق برق

تحقیق برق


تحقیق برق دسته بندی : فرمت فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده) تعداد صفحات فایل: 59 فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن Word مقدمه : مطالب گردآوري شده نتايج فعاليت هايي بوده كه در طي دوره كارآموزي انجام شده است . در اين دوره 30 روزه با بازديد ترانس هاي سطح شهر بيجار و اطراف آن به همراهي مسئول آن بخش در اداره برق بيجار رفته و مشكلات پيش آمده براي ترانس ها رفع مي شد . كه در اين بازديدها با انواع كليدها ، ترانس ها ، بريكرها ، ساختمان داخلي ترانس ها ، كاربرد خازن در ترانس ، رأكتورها ، باطريخانه (توزيع DC,AC) ، تابلوهاي فشار قوي و ضعيف كه از نظر كاربرد به انواع تابلوهاي كنترل ، تابلوهاي آلارم ، تابلوهاي توزيع DC,AC ، مخابراتي ، تابلوهاي اندازه گيري تقسيم مي شود ؛ آشنا شده ام . همچنين در ادامه اين بازديدها : با انواع رله هاي حفاظتي ، ارت ، اضافه جريان ، ديستانس ، ديفرانسيل ، ريستريكنت ارت فالت ، اضافه ولتاژ ، رله كمبود ولتاژ ، رله اضافه جريان ، ارت فالت جهتي و با خصوصيات يك سيستم حفاظتي و روش هاي جلوگيري از خسارت خطا در سيستم قدرت در انواع حفاظتهاي اصلي خط ، حفاظتهاي پشتيبان خط ، حفاظتهاي اصلي ترانسفورماتور مي باشد ؛ آشنا شده ام . مطالب ارائه شده در اين زمينه با توجه به مشاهدات خويش و استفاده از كتاب هايي در زمينه هاي فوق گردآوري شده است . از تمامي عزيزاني كه در اين مدت با بنده همكاري داشته اند كمال قدرداني را دارم ؛ اميدوارم كه تجربه هاي بدست آمده در اين جزوه مورد توجه استاد گرانقدر قرار گيرد. با تشكر آشنايي با تجهيزات و بهره برداري از پستهاي فشار قوي : سيستم ها يا شبكه هاي برق رساني را مي توان به چند دسته كلي تقسيم نمود كه هر كدام در جاي خود از اهميت زيادي برخوردار مي باشد اين سيستم ها شامل : 1- توليد 2- انتقال 3- فوق توزيع 4- توزيع مي باشد . توليد شامل انواع نيروگاه هاي بخار ، گازي ، ديزلي ، آبي و غيره مي باشد كه معمولاً خروجي نيروگاه هاي بخار به شبكه هاي انتقال 400 يا 230 كيلوولت و خروجي نيروگاه هاي گازي به شبكه هاي 63 كيلوولت و خروجي نيروگاه هاي ديزلي به شبكه هاي 20 كيلوولت متصل مي شوند . انتقال شامل خطوط و پست هاي 400 و 230 و 132 كيلوولت و فوق توزيع شامل خطوط و پستهاي 63 كيلوولت مي باشد . شبكه هاي توزيع شامل خطوط و پستهاي 20 و 40 كيلوولت مي باشند . اصولاً علت انتخاب ولتاژهاي متفاوت در شبكه هاي برق رساني به دو دليل عمده مي باشد : olliدلايل فنيliliدلايل اقتصاديliol دلايل فني : اگر بخواهيم توان ثابتي را براي مسافتي معين انتقال دهيم هر چقدر ولتاژ را بالاتر ببريم جريان كمتر و برعكس. بنابراين در مسافت هاي طولاني بايد ولتاژ را آنقدر بالا ببريم كه در انتهاي شبكه افت ولتاژ زيادي نداشته باشيم زيرا در غير اينصورت آنقدر ولتاژ پائين مي آيد كه براي مصرف كننده قابل استفاده نمي باشد و به همين دليل بايد ولتاژ مناسب را براي شبكه معيني انتخاب كنيم. دلايل اقتصادي : هر چقدر ولتاژ بالاتر رود جريان پائين تر مي آيد و باعث تلفات كمتري مي شود . زيرا تلفات مستقيماً با جريان ارتباط دارد ولي در عوض بالا بردن زياد ولتاژ هم از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد به همين دليل ولتاژ انتقالي را انتخاب مي كنند كه كمترين هزينه ي تجهيزات و كمترين مقدار تلفات انرژي را داشته باشد . تقسيم بندي يك پست فشار قوي از نظر آرايش : يك پست فشار قوي را مي توان به دو دسته كلي تقسيم بندي نمود : الف- تجهيزات فشار قوي كه وظيفه انتقال و توزيع انرژي را به عهده دارند . ب- تجهيزات حفاظتي ، كنترلي و جانبي . در پستهاي فشار قوي ، تجهيزات فشار قوي معمولاً در فضاي باز ( غير سرپوشيده ) نصب مي شوند البته در پستهاي 2063 كيلوولت فيدرهاي 20 كيلوولت در اتاق سربسته اي نصب مي وشند . تجهيزات حفاظتي كنترلي و جانبي در داخل ساختمان پست نصب مي گردند . در پستهاي فشار قوي كه وظيفه كاهش ولتاژ را به عهده دارند دو نوع ولتاژ وجود دارد : olliولتاژ ورودي كه به آن H.V ( High Voltage ) گفته مي شود .liliولتاژ خروجي كه به آن L.V ( Low Voltage ) مي گويند .liol تجهيزات خارجي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود : olliبي خط ( L.B )liliبي ترانس (T.B )liol Gبي خط ( L.B ) شامل اين تجهيزات مي باشد : olliبرقگيرliliترانس ولتاژ و لاين تراپliliسكسيونر خط و اِرت liliترانس جريان liliبريكرliliسكسيونر باس بار liol به اين مجموعه تجهيزات كه سر راه خطوط خروجي و يا ورودي قرار مي گيرند بي خط مي گويند . Aبي ترانس ( T.B ) به ترتيب شامل اين تجهيزات مي باشد : olliسكسيونر باس بار liliترانس جريان liliبريكرliliبرقگيرliol به اين مجموعه از تجهيزات كه ارتباط ترانس با باس بار را برقرار مي نمايند بي ترانس گفته مي شود . بنابراين تجهيزات فشارقوي كه در يك پست موجود مي باشد عبارتند از : olliبرقگيرliliترانس ولتاژliliلاين تراپliliترانس جريانliliسكسيونر زمينliliسكسيونر خطliliبريكرliliباس بارliliترانس قدرت liliترانس مصرف داخلي و زمين ( كمپكت )liliكابلهاي فشار قوي زيرزمينيliol اتاق فرمان و تجهيزات كنترل ، حفاظتي و كمكي : در ساختمان پست بترتيب شامل اين بخش ها مي شوند : olliاتاق فرمان شامل تابلوهاي فرمان و تابلوهاي آلارم liliاتاق حفاظت كه كليه رله ها و تابلوهاي حفاظتي وجود دارد .liliاتاق توزيع DC,AC .liliاتاق ديزل اضطراريliliكليدخانه 20 كيلوولت .liol ممكن است ديزل ژنراتور در پست 63 كيلوولت نباشد ولي در پست 230KV وجود دارد . تجهيزات پست 1- برقگير (LA) : وسيله اي است كه در پست هاي فشارقوي در ابتداي خطوط و روي به پست و در طرفين ترانس قدرت نصب مي شود و كارش اين است كه اختلاف ولتاژهاي ناشي از رعد و برق و قطع و وصل هاي كليد قدرت را به زمين متصل مي كند تا ولتاژ زياد به تجهيزات صدمه اي وارد نكند و معمولاً داراي كنتوري مي باشد كه هر شش ماه يك بار كنتورهاي مربوط هر سه فاز مربوط به يك خط را با هم مقايسه مي كنيم تا ببينيم اگر فازهاي مختلف اختلاف زيادي با هم دارند بايد فوراً مراتب را گزارش دهيم . انواع برقگير : olliبرقگير گلوله اي ( جرقه اي )liliبرقگير آرماتور ( سافي شكل ) بيشتر روي بوشينگ ترانس نصب مي شود .liliبرقگير لوله اي ( ميله اي ) lilili ol شكل يا دياگرام تك خطي برقگير به صورت نمايش داده مي شود و با LA كه مخفف Lightning Arester مي باشد . 2- ترانس ولتاژ : ساختمان ترانس ولتاژ تشكيل شده است از سيم پيچ اوليه كه به فضارقوي وصل مي شود و سيم پيچ ثانويه و هسته آهني و مقداري مواد و كاغذهاي عايقي كه اين مجموعه داخل محفظه اصلي قرار دارند بعضي از ترانس هاي ولتاژ در داخل روغن قرار دارند و بعضي ديگر از عايقهاي خشك در ساختمان آنها استفاده شده است . كارترانس اين است كه ولتاژهاي فشارقوي را به ولتاژ 100 و يا 110 ولت تبديل مي نمايد كه توسط كابل هاي فشار ضعيف از ترمينال ترانس ولتاژ به داخل اتاق فرمان و اتاق رله هدايت مي شوند كه براي منظورهاي زير استفاده مي شود : olliاستفاده از ولتاژ ضعيف شده (100 و يا 110 ولت ) براي واتمترها ، كنتورها ، مدارهاي اينترلاك ، مگاواتمترها ، مگاوارمترها و دستگاه هاي سنكرون .liliاز اين ولتاژ براي رله ي ديستانس ، رله هاي ولتاژي و رله هاي جهت دار استفاده مي شود .liol ترانس ولتاژ هر خط خروجي يا ورودي ، باس بار و يا ترانس براي دستگاههاي اندازه گيري و حفاظت همان خط استفاده مي شود يعني هر بي خط و يا بي ترانس ، ترانس ولتاژهاي مخصوص به خود را دارند . ولتاژ ثانويه ترانس ولتاژ كه به داخل اتاق فرمان هدايت مي شود ممكن است به هر دليلي مثلاً اتصالي از مدار خارج شود و آلارم در اتاق فرمان به عنوان قطع AC مي باشد و ما سريعاً بايد برويم و فيوز مربوطه را وصل كنيم البته در صورت قطع فيوز مدارات مربوط به ولت متر و مگاوارمتر و مگاواتمتر خط و يا بي ترانس نيز قطع مي گردند . ترانس هايي كه از خازن براي كاهش ولتاژ استفاده شده به نام C.V.T و در ترانس هايي كه از خازن استفاده نشده P.T يا V.T مي گويند. (توضیحات کامل در داخل فایل) متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 10

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز مدار محافظ یخچال دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالمتر داشته باشیم رایگان pdf کتاب ایین زندگی احمد حسین شریفی دانلود رایگان کتاب تشخیص های پرستاری ناندا سخنرانی صوتی شیخ یونس ترابی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی محمود جهان البوم ناخدا دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان کتاب القطره pdf خلاصه رمان آوینا دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی آهنک آرزوت کردم مهدى زاد جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت دانلود جف بدوح یلن رهنما دانلود فایل صوتی روانشناسی رشد منیژه کرباسی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد 1 منیژه کرباسی عیب یابی محافظ برق آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری حل مسایل کتاب کدل دانلود رایگان کتاب معلم viewpoint 2 تئوری کانیزارو دانلود ریمیکس آهنگ مست چشات از ابی با کیفیت 320 آهنگ قولیلی